Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Proměnu naší zahrady podpořila:
Podporují nás

Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Kliknutím na loga podporovatelů je zvětšíte.
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

DU NAZAHRA DU

V neděli 14. 9. 2014 se na zahradě školky uskuteční hudebně-divadelní odpoledne a večer nazvaný "DU NAZAHRA DU" . Smyslem akce je jednak dalším tvůrčím způsobem podpořit toto místo a získat finanční prostředky, které by pomohly pokrýt část nákladů na plánovanou proměnu naší školní zahrady. Účinkující a pořadatelé se vzdávají honoráře, výtěžek ze vstupného, prodeje občerstvení a tiché aukce bude použit na financování proměny školní zahrady.

Akce bude přístupná pro veřejnost a bude propagována především lokálně, tedy v rámci Prahy 6. Pro získání podpory ať už finanční nebo ve formě věcných darů či pomoci s propagací, chceme oslovit i místní firmy, společnosti a živnostníky. Všichni, kdo akci podpoří, budou uvedeni na listině sponzorů.

Celou akci připravuje tým rodičů ve spolupráci s Klubem rodičů a vedením mateřské školy.

Program:

Hlavní program

14:00 Divadlo dobré kávy

16:30 Doubravánek

18:00 Střídmí klusáci v kulisách višní

19.30 HM...

21.00 Tata Bojs ve třech

Doprovodný program 15:00 - 19:00:

rytí do Ytongu;

taneční dílna;

filmová dílna;

placková dílna;

dílna vaření;

prodej triček;

projekce červeňáckého filmu;

fotoateliér.

Jak lze přispět?

Celou tuto akci připravuje tým rodičů ve spolupráci s Klubem rodičů a i organizační zajištění celého odpoledne bude záviset na dobrovolné pomoci rodičů. Prosíme tedy rodiče, kteří mohou pomoci jako:

  • pořadatelé,
  • dodavatelé občerstvení,
  • prodejci občerstvení,
  • organizátoři doprovodných programů,
  • dodavatelé věcí do tiché aukce,
  • atd...

Chcete-li pomoci, kontaktujte:
Báru Huňátovou - 603 245 021, barka@noise.cz nebo Irenu Holemou - 731 181 954, irena.holema@skolka.org

Tichá aukce

Součástí benefičního festivalu bude také tichá aukce. Tichá aukce je variantou aukce bez vyvolávače, nabídky se píšou na list papíru. Konec aukce je předem stanoven a draženou položku vyhrává nejvyšší uvedená nabídka. Uvítáme, když nám kdokoli z rodičů do aukce přispěje vhodnými předměty, které by souzněly s atmosférou festivalu. Například rodiči vytvořené umělecké předměty (víme, že někteří se profesionálně nebo ve volném čase věnují umělecké činnosti) nebo předměty, o kterých si budete myslet, že by se na takovou aukci hodily. Například krásné staré věci, krásné nové věci. Nebo prostě věci, které byste si vy sami rádi odnesli domů.

Chcete-li poskytnou věci do tiché aukce napište paní Báře Huňátové.


DU NAZAHRA DU


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster