Novinky v galerii
Podporují nás

Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Kliknutím na loga podporovatelů je zvětšíte.
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
MAP - pozvánka
stále platné
Přehled akcí
stále platné
DU NAZAHRA DU4
Proměnu naší zahrady podpořila:
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

:: Poslední zprávy před koncem školního roku.

24.6.2014
plakátek

Ukončení provozu

Milí rodiče,
z důvodu přípravy na rekostrukci elektrických rozvodů v zeleném a červeném oddělení, bude provoz naší mateřské školy ukončen 27.6.2014 již v 13:30. Rekonstrukce totiž začne již v pondělí 30.6. a my musíme opět vyklidit celý pavilon během jediného víkendu.

Informace o benefiční akci DU NAZAHRA DU

Přidali jsme na web stránku s informacemi o podzimní benefiční akci. Všechny informace najdete zde.

Fotografie z táboráku

V galerii najdete fotografie ze slavnosti ke zakončení školního roku. Za fotografování děkujeme panu Marku Novotnému.

Hledáme kuchařku

Od 1.9.2014 hledáme do naší školní kuchyně kvalifikovanou kuchařku. Nabízíme plný úvazek, vyžadujeme praxi ve školním stravování nebo v oblasti přípravy jídla. Případní zájemci, prosím kontaktujte ředitelku školy.

:: Pozvánka na táborák - zahradní slavnost.

8.6.2014
plakátek plakátek

Zveme všechny rodiče, děti, babičky, dědečky, absolventy a jejich rodiny, přátele a příznivce na slavnost k zakončení školního roku, která se koná v pondělí 16.6. od 16:00 na naší zahradě. Jako každý rok nás čeká slavnostní rozloučení se "školáky", oheň a pečení buřtů, hudební vystoupení kapely Hm! Jako překvapení vystoupí také kapela, ve které hraje jeden z našich absolventů. I letos budeme prodávat školní trička i pro dospělé a tentokrát budou skoro všechna dámská.

Buřty budou zdarma v počtu cca. 3 ks na jednu rodinu. Pití pro děti bude zajištěno, alkoholické i nealkoholické pivo budeme prodávat za 30,- Kč. Kdo může, přineste si vlastní pruty na pečení! Protože akce začíná v 16:00, prosíme vyzvedněte si děti ve třídách v 15:45.

Celou akci budeme chystat již v neděli od 12:00 a velmi oceníme, pokud nám někdo z rodičů přijde pomoci plést síť a instalovat výzdobu.

Přijďte s námi strávit příjemné odpoledna na naší zahradě! Těšíme se, že jako obvykle se shledáme i starými přáteli.

:: Pozvánka na organizační schůzku k akci Du nazahra du.

7.6.2014
plakátek

Milí rodiče,
v neděli 14. 9. 2014 se na zahradě školky uskuteční hudebně-divadelní odpoledne a večer nazvaný "Du nazahra du". Jedním z cílů této akce je získat finanční prostředky, které by pomohly pokrýt část nákladů na plánovanou proměnu naší školní zahrady. Na programu této akce budou hudební a divadelní vystoupení, tvůrčí doprovodný program pro děti, prodej rodiči vyrobených pochutin a podobně.

Prosíme Vás o pomoc s přípravou a realizací tohoto hudebně-divadelního odpoledne. Můžete přispět dle svých možností. Ať už hmotnou pomocí, organizační výpomocí během celé akce, zajištěním občerstvení, realizací doprovodného programu, propagací akce či prostým nadšením pro věc!

Organizační schůzka k této akci se bude konat 12. 6. 2014 od 17.30 ve velkém sále. Na schůzce získáte informace, s čím konkrétně je potřeba, jak se můžete zapojit pomoci. Bude to společná věc, která posílí naší školkovou komunitu.

Těšíme se na vás!

V případě dotazů můžete kontaktovat:
Irena Holemou - 731 181 954, irena.holema@skolka.org
Báru Huňátovou - 603 245 021, do 5. 6. pouze e-mailem barka@noise.cz

:: Pozvánka na setkání rodičů nových dětí.

4.6.2014
plakátek

Zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku , která se bude konat v úterý 10. června 2014 od 17.30 ve velkém sále naší mateřské školy.

Program schůzky:

představení pedagogického sboru MŠ, změny v pedagogickém sboru pro příští školní rok;

základní informace o naší mateřské škole;

setkání s učiteli a učitelkami ve svých třídách, kde rodiče dostanou podrobnější informace o chodu tříd.

:: Mezinárodní den dětí a dřevěná dílna

24.5.2014
plakátek plakátek

"Dřevěná dílna"

Od 26. května organizujeme pro naše děti jako doprovodný program k projektu proměny zahrady "dřevěnou dílnu". Budeme s dětmi tvořit ptáky do našeho budoucího lesa, jedlé divočiny a remízku. Ptáky pak vystavíme během táboráku na zahradě, takže oživí ty části naší zahrady, které projdou proměnou. Dopolední dílnu postupně absolvují děti ze všech oddělení, a to v každém týdnu dvě oddělení.

Další informace na tomto plakátku.

Oslava mezinárodního dne dětí

Letos oslavíme den dětí 2. června dopoledne skupinovým bubnováním s Petrem Šušorem (www.bubnujeme.cz). Nebude tedy tentokrát třeba pomoci rodičů s organizací akce. Bubnování si užije postupně každá třída a proto bude tento den oběd o 30 minut později! Za účelem zaplacení lektora budeme vybírat 60,- Kč na dítě.

:: Hledáme učitele / učitelku

29.4.2014

Hledáme zaměstnance na pozici - pedagoga speciálního oddělení - v rozsahu plného úvazku, s nástupem od 1. 9. 2014. Požadujeme VŠ vzdělání v oboru speciální pedagogiky a praxi s dětmi předškolního věku, výhodou jsou zkušenosti s prací s dětmi s PAS. Naše speciální oddělení - integruje 8 až 10 dětí s různými speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami.

Uzavírka nabídek je 23.5. 2014, vybraní zájemci budou kontaktováni a pozváni k výběrovému řízení. Nabídky adresujte ředitelce školy.

:: Přerušení provozu naší školy

27.4.2014
plakátek

Vážení rodiče,
z organizačních a provozních důvodů bude v naší škole 9. května 2014 přerušen provoz.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Irena Holemá, PhD.
ředitelka školy

:: Jarní brigáda

23.3.2014
plakátek

Vážení rodiče,
zveme Vás na jarní brigádu na naší zahradě. Na této brigádě již začneme podnikat dílčí kroky k realizaci našeho PROJEKTU PROMĚNY ZAHRADY: prostor mezi žlutým oddělením a plotem vyklučíme od pařezů, budeme zařizovat "domečky" v živém plotě, opracovávat větvoví na stavební materiál pro kluky. Ve hře je také jedno dřevěné duté překvapení a jeden rostoucí slavnostní okamžik. Samozřejmě přivítáme účast tatínků, ale akce je určena pro celé rodiny, které s námi budou chtít strávit příjemný pracovní den na naší zahradě. V době oběda budeme podávat speciální JARNÍ POLÉVKU a navečer bude opět posezení u OHNĚ. Protože škola nemá dostatek nářadí, prosíme ty, kteří mají tu možnost, aby si přinesli svoje, anebo nám zapůjčili další pro ostatní. Budeme potřebovat: KRUMPÁČE, LOPATY, SEKERKY.

Prosím rodiče, kteří přijdou, aby se přihlásili ve třídě nebo e-mailem na david.dvorak@skolka.org, podle počtu rodičů a dětí budeme kupovat buřty a suroviny na polévku.
Těšíme se a děkujeme!

:: Vynášení Moreny

17.3.2014

Vynášení Moreny

Navzdory tomu, že letos zima téměř nebyla, budeme, jako každý rok, spolu s dětmi vynášet Morenu. Tato akce se koná dopoledne od 9:30 až do 13:00 a je tedy třeba počítat s tím, že oběd bude tento den až ve 13:00. Průvod s Morenou jde od školky až k Šáreckému potoku do Šáreckého údolí a je to cesta poměrně dlouhá - celkem jsou to asi 3km. Prosíme tedy, aby byly děti na cestu dobře vybaveny: turistickými botami a vhodným oblečením. Ty z dětí, které by cestu pravděpodobně nezvládly, mohou zůstat ve školce. Během cesty nás čeká celkem pět "zastavení", pro každém z nich bude mít jedna z našich tříd připravenou malou akci s folklórním textem. Kdo z rodičů by se chtěl vynášení Moreny zúčastnit, je samozřejmě vítán; pro informaci: mapu trasy najdete zde.

Z organizačních důvodů se termín vynášení Moreny posouvá na středu 26.3..

:: Výsledky zápisu na školní rok 2014-15

5.3.2014

V souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(správní řád) v platném znění, ředitelka naší školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/15 dětem s níže uvedenými registračními čísly.

Registrační čísla přijatých dětí:
1/2014 9/2014 10/2014 16/2014 18/2014 24/2014 28/2014 30/2014 35/2014 36/2014 38/2014 42/2014 44/2014 47/2014 50/2014 51/2014 54/2014 55/2014 56/2014 59/2014 66/2014 70/2014 85/2014

Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 11.3. 2014 od 13:00 do 17:00 hodin. Ředitelka vydá zákonným zástupcům dítěte potvrzení z elektronického systému ÚMČ Prahy 6. Upozorňujeme, že pokud v tomto termínu zápisový lístek neodevzdáte, na vaše místo postoupí další dítě v pořadí.

:: Masopust 2014

7.2.2014
plakátek plakátek

Zveme všechny děti, rodiče, sourozence i dědečky a babičky na masopustní veselici, která proběhne v úterý, 4. března. Slavnost začne od 16:30, některé třídy budou mít program uvnitř, některé průvod masek venku. V 18:00 se však přesuneme všichni na velkou zahradu, kde masopustní veselice vyvrcholí zabitím klibny. Prosíme rodiče, kteří mají tu možnost, aby vzali své děti před akcí alespoň na chvíli domů nebo provětrat na zahradu, či jakkoli jinak odpočinout. Děkujeme.

Program:

1. program VE TŘÍDÁCH nebo venkovní PRŮVOD (16:30 - 18:00)
(HODY, PRŮVOD, MASKY, HRY, KOBLIHY a jiné...)

2. přesun NA VELKOU ZAHRADU (17:50 - 18:05)

3. házení hříchů a ZABITÍ KLIBNY (cca 18:05)

4. zakončení VOLNÉ, podle nálady... (po 18:30)

:: Pozvánka

1.2.2014

 

:: Den otevřených dveří

16.1.2014
plakátek

V pondělí 27.ledna 2014 od 10:00 do 11:30 se uskuteční v naší mateřské škole Den otevřených dveří. Tato akce je určena pro rodiče, kteří se chtějí blíže seznámit s filozofií naší školy, metodami, které při práci s dětmi využíváme, s přístupem našich učitelek a učitelů.

Program:

10:00 - setkání s ředitelkou MŠ ve velkém sále školy, zprostředkování základních informací, prostor pro otázky návštěvníků.

10:30 - 11:30 - návštěva jednotlivých oddělení, která bude organizována podle počtu návštěvníků, prohlídka mateřské školy.

Prosíme, aby návštěvníci z organizačních důvodů dorazili na den otevřených dveří bez dětí. Vzhledem k velkému zájmu o Dny otevřených dveří a pro hladké organizační zajištění akce žádáme všechny zájemce o návštěvu, aby se předem přihlásili e-mailem na irena.holema@skolka.org anebo telefonicky na 731 181 954 u ředitelky školy.

Těšíme se na Vás.

:: Zápis do naší mateřské školy

14.1.2014
plakátek plakátek

Po dohodě s naším zřizovatelem, v souladu § 34 zákona 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. vyhlašujeme zápis do naší mateřské školy, který se koná 18. a 19. února 2014 vždy od 14:00 do 17:30.

Jak postupovat při zápisu

1. Přihlášku a evidenční list k zápisu si stáhněte z webu naší školy (zde a zde) nebo si ji vyzvedněte 11. února mezi 14:00 a 17:00 v ředitelně naší školy. Tuto přihlášku vyplňte, nechte potvrdit lékařem a přineste ji sebou k zápisu.

2. Zápis do naší mateřské školy proběhne 18. a 19. února 2014 od 14:00 do 17:30. K zápisu je přijďte se zapisovaným dítětem, přineste sebou průkaz totožnosti rodiče, rodný list dítěte a v případě, že má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodič přítomný u zápisu, také potvrzení o trvalém pobytu dítěte. U zápisu obdržíte zápisový lístek a registrační číslo. Mějte na paměti, že můžete dítě přihlásit do více mateřských škol.

3. Výsledky zápisu zveřejníme 5. března 2014 na webových stránkách naší školy a to ve formě pořadí dětí podle bodového hodnocení. Budou zveřejněna pouze registrační čísla dětí.

4. 11. března od 13:00 do 17:00 pak odevzdejte zápisový lístek do jedné vámi zvolené mateřské školy, kam bylo vaše dítě přijato. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, na vaše místo automaticky nastoupí další dítě v pořadí.

Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do naší mateřské školy na základě doporučení speciálně pedagogického centra. Máte-li zájem o přijetí takového dítěte, prosíme kontaktujte ředitelku školy již před zápisem. Více o speciální péči v naší mateřské škole se dočtete zde.

Kritéria pro přijetí, přihláška a evidenční list ke stažení


Oficiální a podrobné informace o zápisu najdete zde a celou vyhlášku obsahující kritéria pro přijetí pak zde.

Protože dlouhé čekání při zápise je pro děti i rodiče náročné, nabízíme možnost si čas, kdy k zápisu přijdete, předem rezervovat. Rezervaci provedete vyplněním tohoto formuláře. Tato rezervace není povinná.

:: pour féliciter 2014

31.12.2013

:: Provoz během vánočních svátků

1.12.2013
plakátek

Vážení rodiče,
v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, kterou mění vyhláška č. 43/2006 Sb. § 3, odst.2, ; bude provoz mateřské školy v době Vánočních prázdnin ve dnech od 23.12.2013 - 3.1.2014 ze závažných organizačních a provozních důvodů přerušen.

Děkujeme za pochopení.

:: Pozvánka

30.11.2013
plakátek

Milí rodiče, zveme vás na prezentaci našeho projektu proměny zahrady: ZAHRADA - CESTA DO SVĚTA. Prezentace se koná 12. prosince, od 19:30 ve velkém sále naší školy.

Program:

prezentace cílů projektu a architektonické studie, ;

diskuse k záměrům a dílčím prvkům studie;

diskuse k záměrům a dílčím prvkům studie.

Další informace najdete na speciální stránce o projektu.

:: Pozvánka

28.10.2013
plakátek

Milí rodiče a přátelé naší školky,
zveme vás na intuitivní hraní s Peterem Živým, které se koná v sobotu, 2.11.od 16:00 do 18:00 v modrém odělení. Dvě hodiny strávíme při hraní krátkých her, které nejen pobaví, ale ve kterých si každý najde "něco pro sebe". Něco, co může zlepšit život, obohatit ho tak, aby nebyl stereotypní.

Her se mohou zúčastnit i nejstarší školkové děti. Cena je 200 kč za dospělého. Kdo má zájem přijít, napište nám e-mail na modraci@skolka.org.

:: Drakiáda a Dračí dílna 2013

6.10.2013
plakátek plakátek plakátek

Milí rodiče, zveme vás, vaše děti i přátele na Drakiádu a Dračí dílnu.

Drakiáda

Naše Drakiáda, společné pouštění draků vlastnoručně postavených či v obchodě zakoupených bude v neděli 20.10.2012 od 14:00 přibližně do 17:00 na Vypichu poblíž vchodu do obory Hvězda (mapa je zde). Zveme na pouštění všechny rodiče, děti, dědečky, babičky, naše "absolventy" i přátele. V případě deště, krupobití či silného sněžení se bohužel akce konat nebude, doufáme, že budeme mít víc štěstí než loni. Budete-li mít pochybnosti ohledně povětrnostních podmínek, můžete ověřit konání akce hodinu před začátkem na tel. 603 18 13 15 (David Dvořák).

Dračí dílna

Kdo má zájem postavit si vlastního draka, může i letos přijít na Dračí dílnu. Dílna se bude i letos konat dvě po sobě následující soboty: 12.10. bude konstrukční část, kdy budeme stavět kostru draka a potahovat ji papírem. Následující sobotu, 19.10. budeme draka malovat a po uschnutí vyvažovat.

Konstrukční část dílny.
konstrukční část dílny je technicky náročnější, většina práce je na rodičích, děti od 5 let mohou pomáhat, lze přijít i se staršími staršími sourozenci, kteří přiloží ruku k dílu. Během této části dílny svážeme a slepíme kostru draka a potáhneme ji papírem. Tato práce zahrnuje pro děti "atraktivní" činnosti jako je vrtání a řezání dřeva, měření, lepení papíru, pro rodiče pak vázání provázků na pevné uzly. Na dílně jsou zejména vítáni tatínkové, děděčci a starší sourozenci, kteří přiloží ruku ke společnému dílu. Návody na stavbu draka i všechen potřebný materiál bude zajištěn. Nemusíte se bát, bude zajištěna i technická pomoc se stavbou.

Pracovat budeme ve třech skupinách: 9:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00. V každé skupině může být nejvýše pět rodin, tj. obvykle pět draků. Kdo potřebuje jen opravit draka z minulých dílen, může přijít bez rezervace, kdykoli během dne.

Výtvarná část dílny.
Na rozdíl od konstrukce je vhodné nechat malování draka zcela na dětech, bude jim k dispozici pomoc a vedení učitele. Během výtvarné části dílny budeme draka nejen malovat a vyrábět ocas ale vyvažovat a zkoušet, zda létá. Na draka malujeme tuší, barvami na látku (Duhami) a potravinářskými barvami, takže je třeba, aby měly děti pracovní oblečení. Budou sice k dispozici "malířská trička", ale ty neochrání všechno. Na malování draka mohou přijít i menší děti, které se neúčastnily kosntrukce draka.

Malovat draka budeme ve čtyřech skupinách: 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00 a 16:00 - 18:00. V každé skupině může být nejvýše pět rodin.

Kvůli nákupu materiálu je třeba se na dílnu přihlásit do 11.10.do 12:00 na zápisový list na hlavní nástěnce na spojovací chodbě nebo e-mailem na david.dvorak@skolka.org. Zapište si prosím termín kontrukční i výtvarné části. Poplatek za materiál za jednoho draka je 200,- Kč.

:: Zápis do kroužků zájmové činnosti - AKTUALIZOVÁNO

23.9.2013
plakátek plakátek

Vážení rodiče, vypisujeme zápis do kroužků odpolední zájmové činnosti. I letos bude zápis probíhat online, na našem webu. Dítě tedy přihlásíte na kroužek vyplněním tohoto formuláře. Úplné informace o kroužcích naleznete zde a také na plakátku zde.

Volná místa a první hodiny kroužků

V mnoha kroužcích jsou ještě volná místa. Máte-li zájem ještě přihlásit své dítě, přihlaste se na webu školy nebo u Davida Dvořáka v modrém oddělení.

Volná místa:
Keramika 1: 2 místa, 1. hodina bude 2. října;
Keramika 2: 5 míst, kroužek se zatím nebude konat, pokud se nepřihlásí další děti!
Relax. keramika 1: 1 místo, 1. sezení bude 7. října
Relax. keramika 2: 2 místa, 1. sezení bude 8. října
Angličtina: obsazená, 1. hodina bude ve 3. října
Dramatický kroužek: 6 míst, kroužek se zatím nebude konat, pokud se nepřihlásí další děti!
Hudební kroužek: 3 místa, 1 hodina bude 1. října
Předškolák: 4 místa, kroužek se zatím nebude konat, pokud se nepřihlásí další děti!
Vaření: 3 místa, 1. hodina bude 8. října

:: Třídní schůzky a informace k začátku školního roku

1.9.2013
plakátek plakátek plakátek

Jako každý rok i letos dochází k několika personálním změnám. Do Duhového oddělení nastupuje jako učitelka Lenka Kuchtová a jako asistentka Jana Hamouzová. Dochází také ke změně modrém oddělení, kde bude Hanka Bělohradská od září pracovat na pozici učitelky a jako asistent se k nám po roce vrací Martin Kořínek.

Od září 2013 se opět zvyšuje školné o 50,-, a to na 1000,- Kč.

Třídní schůzky všech tříd se uskuteční 9. září 2013 od 17:30 ve vašem oddělení. Na schůzkách obdržíte aktuální informace týkající se organizace školního roku, budete informováni o celoškolních akcích, kroužcích a podobně. Třídní schůzky budou současně valnou hromadou Klubu rodičů a proto je třeba, abyste se dostavili v hojném počtu.

Ostatní důležité informace o organizaci školního roku 2013-14 najdete v této příloze(PDF).


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster