Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Proměnu naší zahrady podpořila:
Podporují nás

Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Kliknutím na loga podporovatelů je zvětšíte.
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

:: Poděkování a fotografie z oslavy Dne dětí 2017

16.6.2017

V galerii níže najdete fotografie z letošní oslavy Dne dětí. Letošní oslava se velmi vydařila a obrovskou mírou k tomu přispěli všichni rodiče, kteří pomohli s přípravou a organizací atrakcí. Děkujeme tak nejen jim, ale i Petře Balážové a jejímu dramatickému souboru za divadelní představení.

zobrazit | skrýt další

:: Táborák - slavnost k zakončení školního roku - AKTUALIZOVÁNO

11.6.2017
plakátek

Zveme všechny rodiče, děti, babičky, dědečky, absolventy a jejich rodiny, přátele a příznivce na slavnost k zakončení školního roku, která se koná v pondělí 19.6. od 15:45 na naší zahradě. Čeká nás tradiční program: rozloučení se "školáky" - tunel a plácačka, oheň a pečení buřtů. I letos bude hrát hudební skupina Pískomil se vrací!

Program

15:45 - 16:00 | volný začátek, povídání, občerstvování, hudba: GROUND GROOVE;

16:00 - 16:45 | slavnost "školáků", prolézání tunelem;

16:50 - 17:00 | zapálení ohně - zapalují tatínci, pečení buřtů;

17:15 - ??:?? | hudba: PÍSKOMIL SE VRACÍ;

asi od 18:15 | zpívání u ohně.

Buřty budou zdarma v počtu cca. 3 ks na jednu rodinu. Bude zajištěno pití pro děti a budeme prodávat také další občerstvení: kávu a pivo. Kdo můžete, přineste si však vlastní pruty na pečení! V den táboráku si tedy děti vyzvedněte nejpozději mezi 15:45 a 16:00.

Příprava akce

Celou akci budeme chystat již v neděli 18.6. od 12:00, kdy budeme připravovat výzdobu a dřevo na oheň. Budeme rádi, když nám někdo z rodičů přijde s přípravou pomoci.

Pískomil se vrací


:: Hledáme nové posily našeho týmu

28.5.2017

Asistenty pedagoga

Pro příští školní rok hledáme asistenty pedagoga. Jde o práci v rozsahu plného úvazku, s nástupem od 1. 9. 2017. Požadujeme praxi s dětmi předškolního věku, výhodou je zkušenost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Prosíme pro nabídky kontaktujte e-mailem ředitelku školy. Uzavírka nabídek je 23. 6. 2017, zájemci budou kontaktováni a pozváni k pohovoru. Nabízíme: inspirativní prostředí, podpůrný kolektiv, supervize a mentoring.

Školnici nebo školníka

Rovněž od příštího školního roku hledáme školnici nebo školníka. Jde rovněž o práci v rozsahu plného úvazku. Náplní práce je úklid, pomocná administrativa, komunikace s dodavateli služeb a s pracovníky zajišťujícími technický provoz budovy. Nabízíme velmi vstřícný kolektiv, moderní prostory a zaměstnanecké výhody.

:: Zveme vás na jarní BAZAAR

28.5.2017

:: Oslava dne dětí

26.5.2017
plakátek

Ve čtvrtek, 1. června budeme organizovat OSLAVU DNE DĚTÍ. Tento den celé dopoledne strávíme na zahradě. Na malé zahradě bude divadelní představení dětského souboru: TLUKOT A BUBNOVÁNÍ a dílna na výrobu loutek, velká zahrada bude plná různých "atrakcí" pro děti. Protože to bude velká a náročná akce, prosíme o pomoc s její organizací: potřebujeme cca 7 rodičů z každého oddělení, kteří by pomohli dopoledne s přípravou a organizací atrakcí. Rovněž potřebujeme nějaké sladké nebo slané dobroty do ?restaurací?. Kdo může pomoci domluvte se ve vašem oddělení. Ovoce zajistí Klub rodičů. Pozor akce bude delší než obvykle, takže oběd bude tento den až ve 12:30!

:: Schůzka pro rodiče nových dětí

24.5.2017
plakátek

Zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku, která se bude konat v pondělí 26. června 2017 od 17:30 ve velkém sále naší mateřské školy.


Program schůzky:

1. představení pedagogického sboru MŠ

2. základní informace o naší mateřské škole;

3. přesun se svými třídními učiteli a učitelkami do tříd, kde bude schůzka pokračovat a rodiče dostanou podrobnější informace o chodu tříd.

:: Výsledky zápisu na školní rok 2017-18

9.5.2017

V souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, ředitelka naší školy rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017-18 dětem s níže uvedenými registračními čísly.

Registrační čísla přijatých dětí:

registrační číslo:  
1/2017
2/2017
3/2017
13/2017
16/2017
23/2017
25/2017
28/2017
29/2017
30/2017
32/2017
34/2017
35/2017
37/2017
38/2017
44/2017
54/2017
43/2017
60/2017
62/2017
64/2017
67/2017
72/2017
73/2017
74/2017
75/2017
78/2017
80/2017
87/2017
92/2017
97/2017
101/2017
104/2017
106/2017
112/2017

Registrační čísla dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání:

registrační číslo:  
79/2017

Registrační čísla dětí přijatých do speciálního oddělení, které byly přijaty na základě kritérií pro přijímání dětí se speciálně-vzdělávacími potřebami:

registrační číslo:  
59/2017
69/2017
85/2017
103/2017

Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10. května od 13:00 do 17:00. Upozorňujeme, že pokud v tomto termínu zápisový lístek neodevzdáte, na vaše místo postoupí další dítě v pořadí.

:: Jarní brigáda

17.4.2017
plakátek

Milí rodiče,
zveme Vás na letošní jarní brigádu na naší zahradě, která se koná v sobotu, 22. dubna od 10:00 do 18:00.

Co budeme dělat?

Pod opravenou věží na velké zahradě vyrobíme pádovou zónu, doplníme písek do párové zóny pod houpačkami, v dojezdových plochách obou klouzaček vyměníme písek za drobný kačírek, upravíme prostor kolem kompostu, který vznikl během podzimní brigády, očistíme a opravíme plot na malé zahradě, zryjeme pole, uklidíme zahradu, pověsíme houpačku a žebříčky na lípu na malé zahradě, opět upravíme větve a přírodniny určené ke hře dětí tak, aby nebyly nebezpečné, přeneseme loď na velkou zahradu a podobně.

Na brigádu můžete dorazit kdykoli během dne, klidně i jen na hodinu dvě, uvítáme každou pomocnou ruku. Jako vždy přivítáme účast tatínků i celých rodin s dětmi, rádi se všemi strávíme příjemný pracovní den. Zajistíme k pití šťávu a kávu a samozřejmě oběd - speciální JARNÍ POLÉVKU. Kdo chce, může přinést nějaké dobroty ke kávě. Pro práci budeme potřebovat zapůjčit toto nářadí: RÝČE, HRÁBĚ, LOPATY, KOLEČKA, NOŽE, PILKY, SEKERU, ZAHRADNICKÉ NŮŽKY. Prosíme, vybavte se pracovními rukavicemi, na půjčení jich nemáme dost.

Těšíme se a již nyní děkujeme všem, kteří přijdou!

Kdo přijde na brigádu a bude chtít JARNÍ POLÉVKU, zapište se na seznam ve vaší třídě!

:: Zápis do naší mateřské školy - aktualizováno

15.3.2017
plakátek

V souladu § 34 zákona 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. vyhlašujeme zápis do naší mateřské školy, který se koná 2. a 3. května 2017 vždy od 13:30 do 17:00. Děti budeme přijímat podle níže uvedených kriterií, počet volných míst je 35.

Jak postupovat při zápisu

1. Z webu naší školy si stáhněte přihlášku a evidenční list (zde a zde). Oba dokumenty vyplňte, přihlášku nechte potvrdit lékařem a přineste s sebou k zápisu.

2. Zápis do naší mateřské školy proběhne 2. a 3. května 2017 od 13:30 do 17:00. K zápisu přijďte se zapisovaným dítětem, přineste s sebou průkaz totožnosti rodiče, rodný list dítěte a v případě, že má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodič přítomný u zápisu, také potvrzení o trvalém pobytu dítěte. U zápisu obdržíte zápisový lístek a registrační číslo. Mějte na paměti, že můžete dítě přihlásit do více mateřských škol.

3. Výsledky zápisu zveřejníme 9. května 2017 ve 12:00 na webových stránkách naší školy a to ve formě pořadí dětí podle bodového hodnocení. Budou zveřejněna pouze identifikační čísla dětí. Tentýž den od 8:30 do 9:30 v ředitelně školy budete mít možnost nahlédnout do spisu sého dítěte.

4. 10. května od 13:00 do 17:00 pak odevzdejte zápisový lístek do jedné vámi zvolené mateřské školy, kam bylo vaše dítě přijato. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, na vaše místo automaticky nastoupí další dítě v pořadí.

Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do naší mateřské školy na základě doporučení speciálně pedagogického centra nebo jiného poradenského zařízení. Máte-li zájem o přijetí takového dítěte, prosíme kontaktujte ředitelku školy již před zápisem.

Kritéria pro přijetí, přihláška a evidenční list ke stažení


Další informace na webu ÚMČ Praha 6 najdete zde.

Protože dlouhé čekání při zápise je pro děti i rodiče náročné, nabízíme možnost si čas, kdy k zápisu přijdete, předem rezervovat. Rezervaci provedete vyplněním tohoto formuláře. Tato rezervace není povinná, ale my ji doporučujeme!

:: Několik nových galerií

30.3.2017

Přidali jsme rovnou několik galerií s fotografiemi z nedávných celoškolních akcí.

zobrazit | skrýt další

zobrazit | skrýt další

zobrazit | skrýt další

zobrazit | skrýt další

:: Vynášení Moreny - odklad

21.3.2017

Vynášení Moreny se kvůli špatné předpovědi odkládá na 23. března.

:: Vynášení Moreny

14.3.2017

Vynášení Moreny

Ve středu, 22. března budeme, jako každý rok, spolu s dětmi vynášet Morenu. Tato akce se koná dopoledne od 9:30 až do 13:00 a je tedy třeba počítat s tím, že oběd bude tento den až ve 13:00. Průvod s Morenou jde od školky až k Šáreckému potoku do Šáreckého údolí a je to cesta poměrně dlouhá - celkem jsou to asi 3km. Prosíme tedy, aby byly děti na cestu dobře vybaveny: turistickými botami a vhodným oblečením. Ty z dětí, které by cestu pravděpodobně nezvládly, mohou zůstat ve školce. Během cesty nás čeká celkem pět "zastavení", při každém z nich bude mít jedna z našich tříd připravenou malou akci s folklórním textem. Kdo z rodičů by se chtěl vynášení Moreny zúčastnit, je samozřejmě vítán; pro informaci: mapu trasy najdete na stránce o akci. Prosíme rodiče: kdo by mohl pro svou třídu upéct nějakou jarní pochoutku, například jarní nádivku nebo něco podobného, domluvte se ve své třídě. Každá třída bude potřebovat zhruba dva plechy něčeho k jídlu, co nám bude sloužit jako jídlo pro cestu zpět.

:: Letní příměstské tábory v naší mateřské škole

12.3.2017
plakátek

Během letních prázdnin v naší školce organizujeme ve stejném termínu, 21.8. - 25.8.2017 dva příměstské tábory pro děti od 4 do 8 let:

„PŘÍBĚH, NA KTERÝ SVÍTILO SLUNCE“
Zážitkový tábor, v jehož průběhu budeme používat metody a techniky dramatické výchovy.

„FILMOVÝ - ANIMAČNÍ“
Tvůrčí tábor, během kterého vytvoříme vlastní animovamý film.

Cena za pobyt pro jedno dítě je 2.200,- Kč. V ceně je program včetně materiálu a techniky, strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pronájem školy, plat lektorů.Tábor se otevírá, pokud se přihlásí alespoň 20 dětí, maximální počet dětí je 25.

Dítě můžete přihlásit do 31.5.2017 přihláškou, kterou si můžete vyzvednout ve své třídě nebo na webu naší školy. „Scan“ přihlášky lze zaslat i e-mailem na adresu irena.holema@skolka.org. Další informace naleznete na prihláškách: [1] a [2] v anotacích táborů.

Přihlášky a anotace táboru jsou ke stažení zde:


Přehled termínů příměstských táborů v ostatních mateřský školách v Praze 6 najdete zde.

:: Masopust 2017

19.2.2017
plakátek plakátek

Zveme všechny děti, rodiče, sourozence i dědečky a babičky a přátele na masopustní veselici, která proběhne v úterý, 28. února. Slavnost začne ve velkých třídách v 16:30 nebo v 16:00, podle délky programu. Některé třídy budou mít program uvnitř, některé průvod masek venku. Slavnost v duhovém oddělení bude od 15:30 do 17:00 ve třídě. Všechny ostatní třídy se v 18:00 sejdeme ve dvorečku na velké zahradě, kde masopustní veselice vyvrcholí zabitím klibny a společnou písní. V den Masopustu končí provoz školy již v 16:00, abychom se stihli na slavnost připravit. Prosíme rodiče, kteří mají tu možnost, aby vzali své děti před akcí alespoň na chvíli domů nebo provětrat na zahradu, či jakkoli jinak odpočinout. Děkujeme..

Program:

1. program VE TŘÍDÁCH nebo venkovní PRŮVOD (16:30 / 16:00 - 18:00)
(PRŮVOD, HODY, MASKY, HRY, KOBLIHY a jiné...)

2. přesun NA VELKOU ZAHRADU (17:50 - 18:05)

3. házení hříchů a ZABITÍ KLIBNY (cca 18:05)

4. zakončení VOLNÉ, podle nálady... (po 18:30)

Vizte také stránku o masopustech v sekci celoškolních akcích.

:: Den otevřených dveří

23.1.2017
plakátek

Milí rodiče, zveme vás na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 27.března 2017 od 9:00 do 11:00. Tato akce je určena pro rodiče, kteří se chtějí blíže seznámit s filozofií naší školy, metodami, které při práci s dětmi využíváme, s přístupem našich učitelek a učitelů.

Program:

9:00 - setkání s ředitelkou MŠ ve velkém sále školy, zprostředkování základních informací, bude prostor pro otázky rodičů.

10:00 - 11:00 - návštěva jednotlivých oddělení, která bude organizována podle počtu návštěvníků, prohlídka mateřské školy.

Prosíme rodiče, aby z organizačních důvodů dorazili na den otevřených dveří bez svých dětí. Vzhledem k velkému zájmu o Dny otevřených dveří a pro hladké organizační zajištění akce žádáme všechny zájemce o návštěvu, aby se předem přihlásili u ředitelky školy, buď e-mailem na irena.holema@skolka.org anebo telefonicky na 731 181 954.

Těšíme se na Vás.

:: Přejeme Vám mnoho štěstí v roce 2017!

29.12.2016

:: ADVENTNÍ BAZAAR

4.12.2016
plakátek

SLYŠTE, SLYŠTE!!!

DNE 7.12. MEZI 15. A 18. HODINOU SE NA CHODBĚ ŠKOLKY KONÁ

ADVENTNÍ BAZAAR

POVOLENO JEST PRODÁVAT, VYMĚŇOVAT, SMĚŇOVAT, SMLOUVAT O CENY A DAROVAT:

OBLEČENÍ pro děti i dospělé

ŠPERKY

KNIHY

HRAČKY

i cokoli dalšího ;)

Zároveň bude v rámci bazaru probíhat sbírka pro mateřskou školu v gruzínské Svanetii.

Malé občerstvení vítáno, svařák zajištěn ;)
Jakékoli dotazy mohou zájemci-prodejci i zájemci-dárci klást na hedvikasvecova@seznam.cz nebo osobně v Zeleném oddělení.
TĚŠÍME SE NA VÁS!


plakatek
Pro zvětšení klikněte.

:: Předvánoční akce

4.12.2016
plakátek plakátek

Přehled předvánočních akcí v naší mateřské škole:

19. prosince, dopoledne Divadlo Na Háčku hraje pohádku Vánoční pohádka

20. prosince, dopoledne Vánoční oslava dětí ve třídách

20. prosince, podvečer Vánoční setkání dětí a rodičů

20. prosince, 18:30 Vánoční troubení na zahradě

22. prosince, 10:30 Vánoční zpívání na chodbě

Další informace ve vašich třídách.

Provoz během vánoc

Vážení rodiče, během vánočních svátků bude naše mateřská škola v době od 23.12.2016 do 2.1.2017 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

:: Podzimní brigáda

16.10.2016
plakátek plakátek

Vážení rodiče,
zveme Vás na podzimní brigádu na naší zahradě. CO CHCEME UDĚLAT: hlavním úkolem bude vybudovat pořádný KOMPOST na malé zahradě. Kromě toho chceme zpracovat navezenou hlínu na poli, v „lese” vyměnit tři suché stromy, dosadit ovocné keře a „okůlovat je”, opravit některé herní prvky: v „kutišti”: stojany na trubky, větvový domek na malé zahradě a lanové lezení na velké zahradě. Kromě toho samozřejmě uklidíme zahradu a jako bonus bychom vyrobili stojan na kola.

Pro stavbu kompostu sháníme stará, ale použitelná prkna na jeho stěny, pro výsadbu keřů pak odnože keříků rybízu, malin nebo angreštů. Kdybyste nám mohli něco z toho darovat nebo jinak zprostředkovat rádi si pro to přijedeme a odvezeme.

:: Fotografie z DU NAZAHRA DU3

9.10.2016

Podívejte se na fotografie z benefičního festivalu DU NAZAHRA DU3!

zobrazit | skrýt další

:: Drakiáda a Dračí dílna 2016

3.10.2016
plakátek plakátek

Milí rodiče a přátelé naší školy. Zveme vás na letošní Drakiádu, která se koná v v neděli, 16.10. od 14:00 na Vypichu, na louce u obory Hvězda. Sraz bude u stromu mezi vstupem do obory a dětským hřištěm. Na místě budeme podávat teplý čaj pro děti, budeme rádi, když někdo přinese něco dobrého k čaji :-). Stále doufáme v pěkné počasí s větrem v zádech!

V případě silného deště pouštět draky nebudeme, ale na louce budeme když bude jen trochu přijatelné počasí. Zda se akce koná, můžete ověřit hodinu předem na telefonu 603 181315 (David Dvořák). Další informace na www.skolka.org.

DRAČÍ DÍLNA

Dvě soboty předcházející Drakiádě pořádáme Dračí dílnu na výrobu vlastních draků. Tato akce je rozdělena do dvou sobot: 8.10. se bude konat konstrukční část, kdy budeme stavět kostru draka a potahovat ji. Následující sobotu, 15.10. budeme draka malovat a po uschnutí vyvažovat.

Konstrukční část dílny.
Tato část dílny je technicky náročnější, je pro rodiče s nejstaršími dětmi od 5 až 6 let a staršími sourozenci, stavba je technicky náročná, není vhodná pro mladší děti! Během této části dílny svážeme kostru draka a připravíme papírový potah. Tato práce zahrnuje pro děti "atraktivní" činnosti jako je vrtání a řezání dřeva, měření, lepení papíru a vázání provázků na pevné uzly. V této fázi je většina práce na rodičích, kterým děti pomáhají. Jsou tedy vítáni tatínkové, děděčci a starší sourozenci, kteří přiloží ruku ke společnému dílu. Materiál na stavbu draka, návody a pomoc se stavbou draka bude zajištěna.

Pracovat budeme ve třech skupinách: 9:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00. V každé skupině může být nejvýše pět rodin. Kdo potřebuje jen opravit draka z minulých dílen, nemusí se zapisovat a může přijít kdykoli během dne.

Výtvarná a dokončovací část dílny
Výtvarné pojednání draka je nejlepší nechat zcela na dětech, bude jim k dispozici pomoc a vedení učitele. Budeme draka malovat, vyrábět ocas, potom potahovat kostru draka a nakonec vyvažovat. Na draka malujeme nevypratelnými barvami, takže je třeba, aby měly děti pracovní oblečení. Budou sice k dispozici "malířská trička", ale ty neochrání všechno. Na malování draka mohou přijít i menší děti, které se neúčastnily stavby.

Pracovat budeme opět ve třech skupinách: od 9:00 - 12:00, 12:00 - 15:00 a 15:00 - 18:00. V každé skupině může být opět nejvýše pět rodin.

Na dílnu se přihlaste co nejdříve, nejpozději do 7.10. 12:00 na zápisový list na hlavní nástěnce na spojovací chodbě nebo e-mailem na david.dvorak@skolka.org. Zapište si termín kontrukční i výtvarné části. Poplatek na materiál za jednoho draka je 200,- Kč.

:: Přihlašování na kroužky

20.9.2016
plakátek

Konečně se vyjasnily termíny kroužků zájmové činnosti a tak spouštíme přihlašování na kroužky.

Přehled kroužků a všechny další informace najdete zde: http://www.skolka.org/krouzky.html. Online přihlášku můžete vyplnit zde: http://www.skolka.org/krouzky-prihlaska.html.

Přihlašovat na kroužky se můžete do 28. září, na pořadí přihlášení nezáleží. Kroužky začnou od 3.10. 2016.

Pokud chcete své dítě přihlásit do kroužku Předškolák, prosím konzultujte to se svými třídními učiteli. Kromě uvedených kroužků i letos poběží také kroužek Feuerstein (FIE) a převážně individuální Terapie v hliněném poli a je možné, že vám vaši učitelé některou z těchto aktivit doporučí.

:: Přehled celoškolních akcí

11.9.2016


Celoškolní akce 2016.17

Termíny všech akcí - i těch které se nevešly na plakát, najdete také v kalendáři akcí.

:: SPOT k benefičnímu festivalu!

8.9.2016

Podívejte se na spot k našemu benefičnímu festivalu DU NAZAHRA DU3!


:: Informace k zahájení školního roku

28.8.2016
plakátek

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční 5. září 2016 od 17:30 ve vašem oddělení. Během schůzek obdržíte aktuální informace týkající se organizace školního roku, budete informováni o celoškolních akcích, kroužcích a podobně. Třídní schůzky budou současně valnou hromadou Klubu rodičů a proto Vás prosíme, abyste se dostavili, i když jste se zúčastnili již loňských nebo předloňských třídních schůzek a neočekáváte žádné nové informace.

Děkujeme.

Školní rok začne jako obvykle, 1. září.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster