Přihlásit odběr zpráv
Klub rodičů:

Klub rodičů

Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Klub rodičů při naší mateřské škole

Klub rodičů je dobrovolný, nepolitický spolek rodičů s vlastní právní subjektivitou. Spolek vznikl v roce 1992 s cílem vytvořit platformu pro spolupráci rodičů s vedením naší školy a pro zastupování zájmů našich dětí a rodičů.

Organizace a hospodaření Klubu rodičů

Klub rodičů se řídí svými Stanovami (PDF). Organizační strukturu Klubu rodičů tvoří Rada rodičů a Výbor Klubu. Rada rodičů je nejvyšším orgánem Klubu a je tvořena z volených zástupců jednotlivých tříd v mateřské škole s tím že každá třída, mimo třídu se speciální péčí (tzv. Duhová třída), má 2 volené zástupce. Třída se speciální péčí má jednoho voleného zástupce. Výbor Klubu je výkonným orgánem. Ze svého středu volí Předsedu, který je statutárním orgánem Klubu. Výbor Klubu rodičů řídí činnost Klubu, zastupuje ho vůči vedení mateřské školy a jiným organizacím, spolu s Radou rozhoduje o využití finančních prostředků Klubu rodičů, které získává formou členských příspěvků, darů či dotací. Se svým majetkem hospodaří Klub samostatně, podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Radou a Výborem. Klub rodičů vede účetnictví, kontrolu hospodaření provádí ekonom Klubu. Rada rodičů i Výbor pořádá pravidelné schůzky s vedením mateřské školy minimálně 4x za školní rok a dle potřeby.

Činnost Klubu

Činnost Klubu rodičů je zaměřena především na vytváření příznivého klimatu pro výchovu dětí v naší mateřské škole a na poskytování prostoru pro všechny, kterým není lhostejná výchova dětí mimo rodinu, aby se aktivně podíleli na směřování naší mateřské školy. Činnost Klubu zahrnuje tyto hlavní oblasti:

Partner vedení školy

Klub rodičů je partnerem vedení školy, pokud jde o výchovu a vzdělávání dětí. Členové klubu mohou formou námětů a připomínek ovlivňovat vzdělávání, výchovu nebo stravování v naší mateřské škole. Tyto náměty se projednávají na schůzkách Rady a Výboru Klubu rodičů společně s ředitelkou mateřské školy. Na schůzkách Rady a Výboru Klubu rodičů také rodiče získávají informace o provozu mateřské školy, zabezpečení mateřské školy v oblasti materiální a personální, hygienických a stravovacích podmínkách dětí.

Pomoc škole

Členové Klubu rodičů přispívají dobrovolnickou prací svých členů při pravidelných brigádách na školní zahradě, pomáhají při organizaci společných školních akcí, zejména oslavy Dne dětí, Masopustu, Táboráku. Významná je také pomoc škole finančními prostředky na organizaci školních akcí, případně i materiálními prostředky ke zlepšování prostředí mateřské školy.

Organizace zájmové činnosti

Klub rodičů organizuje zájmovou činnost v naší mateřské škole. Zajišťuje platby lektorů, provozní náklady a materiální vybavení potřebné pro chod kroužků. Klub pro tento účel vede oddělený bankovní účet.

Členské příspěvky

Prosíme o uhrazení členského příspěvku, který pro školní rok 2023-2024 činí 1800,-. Prosíme, poukažte tuto částku do 31.10. 2023 na účet KRPŠ: 6738595001/5500 (do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení a jméno dítěte, třída). Výše příspěvku je v minimální výši. Pokud by ale někdo z Vás chtěl přispět vyšší částkou, je to samozřejmě možné a předem za případné navýšení děkujeme. Částku nad rámec členského příspěvku lze považovat za dar a rádi vám na něj vystavíme potvrzení pro účely uplatnění odpočtu od základu daně.

Orgány Klubu rodičů

Složení Rady rodičů pro školní rok 2023-2024

Žlutá třída:
Anna Bednářová, Michaela Křížková

Modrá třída:
Kamila Hexnerová, Kristýna Dolinek Havligerová

Červená třída:
Dominika Hemalová, Kateřina Mikanová

Zelená třída:
Kristýna Pastrňáková, Lenka Očková

Duhová třída:
Kristýna Kosinová

Složení Výboru Klubu pro školní rok 2023-2024

Kristýna Pastrňáková (předsedkyně)
Kamila Hexnerová
Kateřina Mikanová
Michaela Křížková
Kristýna Kosinová

Své náměty a připomínky k projednávání na Radě a Výboru Klubu rodičů zasílejte, prosím, na klub.rodicu@skolka.org.

Účetní Klubu rodičů:

Šárka Šámalová

Stanovy klubu rodičů


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster