Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Práce v hliněném poli®, lekce FIE a Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Klub rodičů při naší mateřské škole

Klub rodičů je dobrovolný, nepolitický spolek rodičů s vlastní právní subjektivitou. Spolek vznikl v roce 1992 s cílem vytvořit platformu pro spolupráci rodičů s vedením naší školy a pro zastupování zájmů našich dětí a rodičů.

Organizace a hospodaření Klubu rodičů

Klub rodičů se řídí svými Stanovami (PDF). Nejvyšším orgánem je valná hromada členů Klubu rodičů, která volí na příslušný školní rok své zástupce do výkonného orgánu - výboru Klubu rodičů. Výbor Klubu volí ze svých členů předsedu a revizní výbor. Výbor Klubu rodičů řídí činnost Klubu, zastupuje ho vůči vedení mateřské školy a jiným organizacím, rozhoduje o využití finančních prostředků Klubu rodičů, které získává formou členských příspěvků, se svým majetkem hospodaří samostatně, podle zákonných předpisů. Klub rodičů vede účetnictví, kontrolu hospodaření provádějí dva volení revizoři. Výbor Klubu rodičů pořádá pravidelné schůzky s vedením mateřské školy. Jednání výboru se může zúčastnit každý člen Klubu rodičů.

Činnost Klubu

Činnost Klubu rodičů je zaměřena především na vytváření příznivého klimatu pro výchovu dětí v naší mateřské škole a na poskytování prostoru pro všechny, kterým není lhostejná výchova dětí mimo rodinu, aby se aktivně podíleli na směřování naší mateřské školy. Činnost Klubu zahrnuje tyto hlavní oblasti:

Partner vedení školy

Klub rodičů je partnerem vedení školy pokud jde o výchovu a vzdělávání dětí. Členové klubu mohou formou námětů a připomínek ovlivňovat vzdělávání, výchovu nebo stravování v naší mateřské škole. Tyto náměty se projednávají na schůzkách Výboru Klubu rodičů společně s ředitelkou mateřské školy. Na schůzkách výboru Klubu rodičů také rodiče získávají informace o provozu mateřské školy, zabezpečení mateřské školy v oblasti materiální a personální, hygienických a stravovacích podmínkách dětí.

Pomoc škole

Členové Klubu rodičů přispívají dobrovolnickou prací svých členů, to je pomáhají při pravidelných brigádách na školní zahradě, pomáhají při organizaci společných školních akcí, zejména oslavy Dne dětí, Masopustu, Táboráku. Významná je také pomoc škole finančními prostředky na organizaci školních akcí, zejména Slavnosti zakončení školního roku - Táboráku, případně i materiálními prostředky ke zlepšování prostředí mateřské školy.

Organizace zájmové činnosti

Klub rodičů organizuje zájmovou činnost v naší mateřské škole. Zajišťuje platby lektorů, provozní náklady a materiální vybavení potřebné pro chod kroužků. Ekonom Klubu rodičů vede i účetnictví související s provozem kroužků. Klub pro tento účel vede oddělený bankovní účet.

Výbor Klubu rodičů

Členy výboru Klubu rodičů jsou dva rodiče z každé třídy naší školy. Výbor klubu rodičů se schází zhruba jednou měsíčně ve žlutém oddělení. Schůzi výboru je vždy přítomna ředitelka školy.

Klub rodičů můžete kontaktovat e-mailem na adrese klub.rodicu@skolka.org.

Složení výboru, školní rok 2019-20

Žluté odd:
Barbora Huňátová, Zuzana Vraná (zapisovatelka)

Modré odd:
Jana Vojnárová (předsedkyně klubu rodičů), Jakub Hauser

Červené odd:
Natálie Baránková, Magdalena Mouralová, Šárka Šámalová (ekonomka Klubu rodičů)

Zelené odd:
Kristýna Pastrňáková, Eva Foltýnová

Duhové odd:
Kristýna Kosinová

Ekonomka Klubu rodičů:
Šárka Šámalová

Členské příspěvky

Členský příspěvek do Klubu rodičů na rok 2021-22 činí 1.800,- Kč, a je ho třeba uhradit na účet 6738595001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a oddělení.

Rozpočet Klubu rodičů na školní rok 2021-22

Stanovy klubu rodičů


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster