Přihlásit odběr zpráv
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školským poradenským zařízením, které nabízí své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům.

V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky 197/2016 Sb. poskytujeme bezplatnou péči především dětem se souběžným postižením více vadami, vývojovými vadami včetně vad řeči, mentálním a tělesným postižením a poruchami autistického spektra.

Vzhledem k tomu, že naším zřizovatelem je Úřad městské části Praha 6, nově přijímáme do péče pouze děti předškolního věku, to je 2,5 až 5 let, přednostně z Prahy 6.

Hlavní činnosti SPC:

Komplexní podpora a poradenství v průběhu vzdělávání dítěte.

Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická).

Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.

Zpracování povinné dokumentace pro odklad školní docházky a pro zařazení dítěte se speciálními potřebami do speciálních či běžných škol.

Spolupráce se školami, v nichž jsou integrovaní žáci (návštěvy škol, podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu).

Pomoc při vyhledávání vhodné školy nebo jiného zařízení pro dítě.

Zprostředkování kontaktů a návazných služeb.

Náš přístup

Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb každého dítěte. Věříme, že pomoc a podporu si zaslouží nejen dítě se speciálními potřebami, ale také jeho rodina. Veškeré služby SPC jsou poskytovány na základě dohody s rodiči dítěte a ve spolupráci s nimi. Usilujeme o úzkou spolupráci všech osob, které se podílejí na péči o dítě (rodiče, učitelé, lékaři atd...).

Jak se k nám objednat

Objednat se k nám můžete e-mailem (odpovíme vám co nejdříve), jen výjimečně telefonicky. V době, kdy provádíme vyšetření nebo navštěvujeme školy, bohužel nejsme telefonicky k zastižení.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster