Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školským poradenským zařízením, které nabízí své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům.

V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky 197/2016 Sb. poskytujeme bezplatnou péči především dětem se souběžným postižením více vadami, vývojovými vadami včetně vad řeči, mentálním a tělesným postižením a poruchami autistického spektra.

Vzhledem k tomu, že naším zřizovatelem je Úřad městské části Praha 6, nově přijímáme do péče pouze děti předškolního věku, to je 2,5 až 5 let, přednostně z Prahy 6.

Hlavní činnosti SPC:

Komplexní podpora a poradenství v průběhu vzdělávání dítěte.

Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická).

Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.

Zpracování povinné dokumentace pro odklad školní docházky a pro zařazení dítěte se speciálními potřebami do speciálních či běžných škol.

Spolupráce se školami, v nichž jsou integrovaní žáci (návštěvy škol, podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu).

Pomoc při vyhledávání vhodné školy nebo jiného zařízení pro dítě.

Zprostředkování kontaktů a návazných služeb.

Náš přístup

Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb každého dítěte. Věříme, že pomoc a podporu si zaslouží nejen dítě se speciálními potřebami, ale také jeho rodina. Veškeré služby SPC jsou poskytovány na základě dohody s rodiči dítěte a ve spolupráci s nimi. Usilujeme o úzkou spolupráci všech osob, které se podílejí na péči o dítě (rodiče, učitelé, lékaři atd...).

Jak se k nám objednat

Objednat se k nám můžete e-mailem (odpovíme vám co nejdříve), jen výjimečně telefonicky. V době, kdy provádíme vyšetření nebo navštěvujeme školy, bohužel nejsme telefonicky k zastižení.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster