Přihlásit odběr zpráv
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školským poradenským zařízením, které nabízí své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům.

V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních poskytujeme standardní péči především dětem s nerovnoměrným či opožděným psychomotorickým vývojem, řečovými obtížemi, vývojovými poruchami, nepřiměřenými citovými reakcemi a poruchami autistického spektra.

Velmi nás to mrzí, ale z důvodu naplněné kapacity v současnosti nemůžeme přijímat nové klienty do péče SPC až do odvolání.

Hlavní činnosti SPC:

komplexní podpora a poradenství v průběhu vzdělávání dítěte,

komplexní diagnostika žáka,

zpracování povinné dokumentace pro zařazení dítěte se speciálními potřebami do školy, nastavení vhodných podpůrných opatření,

konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení,

návštěvy škol pro vyhodnocení poskytování navržených podpůrných opatření a k realizaci integračních schůzek,

zprostředkování kontaktů pro další podporu dítěte a návazných služeb.

Náš přístup

Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb každého dítěte. Veškeré služby SPC jsou poskytovány na základě dohody s rodiči dítěte a ve spolupráci s nimi. Usilujeme o úzkou spolupráci všech osob, které se podílejí na péči o dítě (rodiče, učitelé, lékaři, logopedi, další odborníci...).

Jak se k nám objednat

Objednání je možné každodenně, ideálně e-mailem případně telefonicky.

Související dokumenty

Vnitřní řád speciálně pedagogického centra.© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster