Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Zájmová činnost v naší mateřské škole - školní rok 2022-23

Zájmové kroužky v naší mateřské škole organizujeme ve spolupráci s Klubem rodičů; bez této spolupráce by kroužky v podobě, jak je provozujeme, nemohly existovat. Kroužky jsou vedeny kvalitními lektory, usilujeme o to, aby i práce v kroužcích souzněla s filosofií naší mateřské školy. Rovněž dbáme na to, aby počet dětí v kroužcích nebyl na úkor pohodě dětí a kvalitě práce, takže je v kroužcích poměrně malý počet dětí, který nelze překročit.

Kroužky probíhají od začátku října do konce května. Odpadlé hodiny budou nahrazeny v jiném termínu, obvykle nahrazujeme zrušené hodiny v červnu. Není-li možné hodinu nahradit, bude snížena platba za kroužek pro druhé pololetí, nebo bude vrácena poměrná část ceny kroužku.

Klub rodičů je přihlášen do programu Aktivní město. Zaregistrováním do tohoto programu můžete získat příspěvek na vybraný kroužek. Více informací a registrace zde: www.aktivnimesto.cz. Název poskytovatele zájmové činnosti je Klub rodičů a přátel Fakultní mateřské školy se speciální péčí v Praze 6, z.s.

Placení kroužků

Kroužky se platí pololetně, a to převodem na číslo účtu 6737509001/5500, při platbě uveďte stejný variabilní symbol jako pro platbu školného. Kroužky se platí vždy do 31. října za 1. pololetí a do 28. února za 2. pololetí. Kroužky zaplaťte až budete informováni o přijetí a vyzváni k platbě.

Účet, na který se kroužky platí, je transparentní a podívat se na něj můžete zde.

Zápis

Na kroužek můžete dítě zapsat na webu naší školy pomocí toho formuláře. Prosíme, zapište děti do pátku 30.9.. Výsledky zápisu zveřejníme nejpozději během neděle 2.10. O přijetí vás budeme informovat e-mailem. Kriteria pro přijetí jsou uvedena u každého kroužku, obvykle je hlavním kritériem věk dítěte, tj. přednost mají starší děti. Nezáleží na pořadí přihlášení.

První hodiny kroužků

První hodiny se uskuteční v prvním celém říjnovém týdnu, letos tedy v pondělí 3. října. Zahradnický kroužek začne již během září.

Další informace

Po skončení kroužku si rodiče musí děti vyzvednout nebo zajistit vyzvednutí. Lektoři nemohou vracet děti do oddělení, výjimkou je pouze kroužek kroužek Předškolák, Zahradničení a první skupinka angličtiny.

Ohledně organizace kroužků, přihlášek, plateb a dalších informací se obracejte na Hanu Brožovou na e-mail (krouzky@skolka.org).

Přehled kroužků

KERAMIKA 1 a 2

1. SKUPINA - PONDĚLÍ, 15:00 - 15:45, keramická dílna
2. SKUPINA - PONDĚLÍ, 16:00 - 16:45, keramická dílna

Pokud jsou pro vás schůdné oba časy, prosíme, přihlaste dítě do obou skupin. Do poznámky k přihlášce pak napište preferovanou variantu.

Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí ve skupině je 7. Když nebude dost dětí na dvě skupiny, otevře se pouze skupina 1.

Lektorkou je Hana Kymrová, absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy, obor Tvarování hraček a dekorativních předmětů a absolventka keramických kursů Střední průmyslové školy keramické v Bechyni.

Na kroužku se děti seznámí s keramickou hlínu jakožto materiálem, naučí se nutné technologické základy pro práci s ní. Během roku budou využívat různých forem práce s hlínou: tvorbu z plátu, válečků atd. za použití rozličných nástrojů (válečku, špachtlí, špejlí a dalších). Tematicky bude práce navazovat na probíhající roční období, svátky i činnost oddělení, např. inspiraci dětskou literaturou, školními akcemi a podobně.

Cena za pololetí: 1800,- Kč

KERAMIKA 3 a 4

1. SKUPINA - STŘEDA, 15:00 - 15:45, keramická dílna
2. SKUPINA - STŘEDA, 16:00 - 16:45, keramická dílna

Pokud jsou pro vás schůdné oba časy, prosíme, přihlaste dítě do obou skupin. Do poznámky k přihlášce pak napište preferovanou variantu.

Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí ve skupině je 7. Když nebude dost dětí na dvě skupiny, otevře se pouze skupina 1.

Lektorka: Karolína Rossí, vystudovala AVU v Praze v atelieru Grafika 2 u prof. V. Kokolii. V současné době se věnuje malbě akrylem a akvarelové koláži.

V lekcích keramiky se postupně seznámíme s různými technikami, budeme vyrábět figurky, ozdoby, misky, hrnečky a další. Vždy tematicky laděné s ročním obdobím. Dále se děti naučí své výtvory glazovat. Velký důraz bude kladen především na fantazii a rozvoj šikovnosti dětských ručiček. :)

Cena za pololetí: 1800,- Kč

PŘEDŠKOLÁK

1. skupina pro děti s odkladem školní docházky
PONDĚLÍ - 12:45 - 13:30
, velký sál

2. skupina pro děti z Červeného oddělení
PONDĚLÍ - 13:45 - 14:30
, velký sál

3. skupina pro děti ze Zeleného oddělení
PONDĚLÍ - 14:45 - 15:30
, velký sál

4. skupina pro děti ze Žlutého oddělení
ÚTERÝ - 13:00 - 13:45
, velký sál

4. skupina pro děti z Modrého oddělení
ÚTERÝ - 14:00 - 14:45
, velký sál

Kroužek je určen pouze pro předškolní děti nebo pro děti s odkladem školní docházky.. Myslíte-li si, že by vaše dítě mělo kroužek navštěvovat, poraďte se s učiteli ve vaší třídě a pak se přihlaste na webu školky. Maximální počet dětí je 8, lektorka bude po skončení kroužku vracet děti do oddělení!

Lektorkou je Mgr. Michaela Truhlářová, viz. profesní životopis.

V rámci kroužku se zaměříme na posilování funkcí, které jsou potřeba pro úspěšné zvládnutí 1. třídy. Během jednotlivých lekcí se společně s dětmi zaměříme na: rozvoj řeči, nácvik pohybových stereotypů - správné sezení, správné dýchání, správný úchop psacího náčiní, rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj koncentrace, pozornosti, postřehu a procvičování logického myšlení, rozvoj prostorové představivosti a kombinačních schopností. Další informace obdrží rodiče přijatých dětí písemně.

Cena za pololetí: 1700,- Kč

ANGLIČTINA

1. skupina - ÚTERÝ- 15:00 - 15:30, velký sál, (lektorka vrátí děti do oddělení)
2. skupina - ÚTERÝ- 15:45 - 16:15, velký sál

Kroužek je určen pro děti od 4 let, přednostně se přijímají děti starší, maximální počet dětí je 8. Když nebude dost dětí na dvě skupiny, otevře se pouze jedna skupina.

Lektorkou kroužku je Mgr. Petra Prajsová.

Angličtina SUPER SIMPLE - Vaše děti si osvojí základní slovní zásobu a fráze prostřednictvím praktických činností, omalovánek, her, rýmů, básniček a "Super Simple" písniček. Tematická slovní zásoba: barvy, pokyny, zvířata, rodina, čísla, jídlo, oblečení, můj kamarád, dům, příroda. Jedna lekce kroužku trvá 30 minut.

Cena za pololetí: 1700,- Kč

ZAHRADNICKÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY

ČTVRTEK, 13:45 - 14:30, zahrada

Kroužek je určen pro předškolní děti, kapacita kroužku je cca 10 dětí. Bude probíhat do konce listopadu a potom od února do června. V prosinci a lednu kroužek probíhat nebude.

Kroužek povede paní Eva Hauserová, která nám pomáhá s přípravami záhonů přispívá radami, aby naše zahrada byla co nejpřirozenější. Dále bude doplňovat tým Radka Zimová z modrého oddělení.

Kroužek je určený pro děti, které se zajímají o péči o rostliny a baví je práce na zahradě. Kroužek neslouží k vyběhání dětí místo odpoledního odpočívání. Děti budou vysévat semínka, pečovat o záhonek, sázet rostliny, dozvídat se různé zákonitosti v přirozené péči o rostlinky, keře a stromy a také rozhodovat jaké rostliny, kde chtějí mít. Po skončení kroužku budou děti odvedeny do svých tříd na svačinu.

Cena za pololetí: 1600,- Kč

POHYBOVĚ - TANEČNÍ KROUŽEK

STŘEDA, 15:00 - 15:45, velký sál

Kroužek je určen pro děti od 4 let, přednostně se přijímají děti starší, maximální počet dětí je 12.

Lektorkou kroužku je Klára Valášková, tanečnice tanečního studa Emotion, které navštěvuje již patnáct let. Věnuje se moderně, jazzu a baletu. Vystudovala Střední odbornou školu pedagogickou, tudíž ráda vyhledává jakoukoliv práci s dětmi. Nyní studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, ale jejím snem je se dostat na DAMU obor Činoherní herectví, kterému se taky už pár let věnuje.

Cílem kroužku je v dětech probudit cit pro hudbu a pohyb. Kroužek je brán spíše formou zábavy a hry, kde se děti pomocí pohybu a hudby naučí lépe ovládat své tělo a doufáme, že naleznou v tanci i radost.

Cena za pololetí: 1700,- Kč

TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE D.B.ELKONINA

Trénink je určen předškolákům a dětem s odkladem školní docházky. Jeho cílem je rozvíjet jazykové schopnosti, které se týkají zvukové stránky jazyka. Děti se učí  rozlišovat a manipulovat s částmi slov na úrovni slabik a zvláště pak hlásek, přesněji fonémů. Vychází z poznatků psychologa D. B. Elkonina, který zabýval metodikou výuky čtení. Elkonin považoval za důležité, aby se dítě naučilo slyšet jednotlivé hlásky v mluvené řeči dříve, než se více seznamuje s písmeny. Rozvíjel u dětí tzv. fonematické povědomí, které má výrazný vliv na počáteční čtení a psaní.

Metodika, s níž pracujeme, je dílem několika autorek pod vedením Prof. M. Mikulajové, které Elkoninovu metodiku upravily pro český a slovenský jazyk a zaměřily ji na děti předškolního věku. Děti používají pracovní sešit tzv. Hláskář. Poznávají v něm obyvatele Krajiny slov, kteří jim zprostředkují nové dovednosti. Začínají dělením slov na slabiky, které znázorňují a rozlišují jejich délku. Postupují k hláskám na začátku a konci slov. Během roku se naučí slova rozložit na hlásky a nebo je naopak z hlásek složit a různě s hláskami manipulovat (odebírat, přidávat). Pro snadnější uchopení abstraktních operací dětem pomáhají žetony zastupující jednotlivé hlásky. Děti se také seznámí se samohláskami, souhláskami a dvojhláskami, tvrdými a měkkými hláskami, naučí se je rozlišovat.

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina je doporučován dětem, které potřebují podpořit ve schopnosti uvědomovat si a rozlišovat dílčí zvuky řeči (slabiky, hlásky), což se týká i některých dětí s nesprávnou výslovností. Metodika se využívá u dětí s narušeným vývojem řeči a u také dětí s odlišným mateřským jazykem. U běžných předškoláků má trénink příznivý vliv na počáteční čtení a psaní. Metodika nenahrazuje logopedickou péči.

Lekce probíhá jednou týdně v "Pokojíčku" speciální pedagožky a to v době odpoledního odpočinku, trvá 30min, děti chodí po dvojicích.

Trénink přednostně nabízejí třídní učitelé dětem, u kterých seznali potřebu práce touto metodou, ale v případě volných míst je otevřen i dalším zájemcům.

Den i čas lekcí bude upřesněn po přihlášení dětí.

V letošním roce není Trénink jazykových schopností hrazen z grantu MHMP, pololetní přípěvek činí 2600Kč a zahrnuje i cenu Hláskáře (330Kč).


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster