Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Proměnu naší zahrady podpořila:
Podporují nás

Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Kliknutím na loga podporovatelů je zvětšíte.
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

Zájmová činnost v naší mateřské škole - školní rok 2018-19

Zájmové kroužky v naší mateřské škole organizujeme ve spolupráci s Klubem rodičů; bez této spolupráce by kroužky v té podobě, jak j eprovozujeme, nemohly existovat. Kroužky jsou vedeny kvalitními lektory, usilujeme o to, aby i práce v kroužcích souzněla s filosofií naší mateřské školy. Rovněž dbáme na to, aby počet dětí v kroužcích nebyl na úkor pohodě dětí a kvalitě práce, takže je v kroužcích poměrně malý počet dětí, který nelze překročit.

Kroužky probíhají od začátku října do konce května. Odpadlé hodiny budou nahrazeny v jiném termínu, obvykle nahrazujeme zrušené hodiny v červnu. Není-li možné hodinu nahradit, bude snížena platba za kroužek pro druhé pololetí, bude-li zrušeno více než dvě až tři hodiny ve druhém pololetí (tolik lze obvykle nahradit v červnu), vrátíme poměrnou část ceny kroužku.

Klub rodičů je přihlášen do programu Aktivní město. Zaregistrováním do tohoto programu můžete získat příspěvek na vybraný kroužek. Více informací a registrace zde: www.aktivnimesto.cz.

Placení kroužků

Kroužky se platí pololetně, a to převodem na číslo účtu 6737509001/5500, při platbě uveďte stejný variabilní symbol jako pro platbu školného. Kroužky se platí vždy do 31. října za 1. pololetí a do 28. února za 2. pololetí. Kroužky zaplaťte až budete informováni o přijetí a vyzváni k platbě.

Účet, na který se kroužky platí, je transparentní a podívat se na něj můžete zde.

Zápis

Na kroužek můžete dítě zapsat na webu naší školy pomocí toho formuláře. Prosíme, zapište děti do pátku 28.9.. Výsledky zápisu zveřejníme v sobotu 29.9., o přijetí vás budeme informovat e-mailem. Kriteria pro přijetí jsou uvedena u každého kroužku, obvykle je hlavním kritériem věk dítěte, tj. přednost mají starší děti. Nezáleží na pořadí přihlášení.

První hodiny kroužků

První hodiny se uskuteční v prvním celém říjnovém týdnu, letos tedy od pondělí 1. října.

Další informace

Po skončení kroužku si rodiče musí děti vyzvednout nebo zajistit vyzvednutí. Lektoři nemohou vracet děti do oddělení, výjimkou je pouze kroužek Předškolák. Ohledně organizace kroužků, přihlášek, plateb a dalších informací se obracejte na Hanu Brožovou na e-mail (krouzky@skolka.org); na lektory kroužků se telefonicky obracejte v případě konzultací, omluv nepřítomnosti, předčasného vyzvednutí dítěte z kroužku, pozdního příchodu a podobně.

Přehled kroužků

KERAMIKA 1 a 2

1. SKUPINA - PONDĚLÍ, 15:00 - 15:45, keramická dílna
2. SKUPINA - PONDĚLÍ, 16:00 - 16:45, keramická dílna
Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí ve skupině je 7. Pokud nebude dost dětí na dvě skupiny, otevře se pouze skupina 1.
Lektorkou je Hana Kymrová, absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy, obor Tvarování hraček a dekorativních předmětů a absolventka keramických kursů Střední průmyslové školy keramické v Bechyni.

Na kroužku se děti seznámí s keramickou hlínu jakožto materiálem, naučí se nutné technologické základy pro práci s ní. Během roku budou využívat různých forem práce s hlínou: tvorbu z plátu, válečků atd. za použití rozličných nástrojů (válečku, špachtlí, špejlí a dalších). Tematicky bude práce navazovat na probíhající roční období, svátky i činnost oddělení, např. inspiraci dětskou literaturou, školními akcemi a podobně.

Cena za pololetí: 1300,- Kč

KERAMIKA 3 a 4

1. SKUPINA - STŘEDA, 15:00 - 15:45, keramická dílna
2. SKUPINA - STŘEDA, 16:00 - 16:45, keramická dílna
Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí ve skupině je 7. Pokud nebude dost dětí na dvě skupiny, otevře se pouze skupina 1.
Lektorka: Karolína Rossí, vystudovala AVU v Praze v atelieru Grafika 2 u prof. V. Kokolii. V současné době se věnuje malbě akrylem a akvarelové koláži.

V lekcích keramiky se postupně seznámíme s různými technikami, budeme vyrábět figurky, ozdoby, misky, hrnečky a další. Vždy tematicky laděné s ročním obdobím. Dále se děti naučí své výtvory glazovat. Velký důraz bude kladen především na fantazii a rozvoj šikovnosti dětských ručiček. :)

Cena za 1. pololetí: 1000,- Kč
Cena za 2. pololetí: 1300,- Kč

PŘEDŠKOLÁK PRO DĚTI S ODKLADEM

PONDĚLÍ - 13:15 - 14:00, velký sál
Kroužek je určen pro děti s odkladem školní docházky.. Myslíte-li si, že by vaše dítě mělo kroužek navštěvovat, poraďte se s učiteli ve vaší třídě a pak se přihlaste na webu školky. Maximální počet dětí je 8, lektorka bude po skončení kroužku vracet děti do oddělení!
Lektorkou je Mgr. Michaela Truhlářová, viz. profesní životopis.

Cena za pololetí: 1300,- Kč

POHYBOVĚ - TANEČNÍ KROUŽEK

PONDĚLÍ, 15:15 - 16:00, velký sál
Kroužek je určen pro děti od 4 let, přednostně se přijímají děti starší, maximální počet dětí je 15.
Lektorkou kroužku je BcA. Karolina Gilová, která působí v tanečním studiu Emotion, tanci se věnuje od svých deseti let, vystudovala obor Vychovatelství ? etopedie na Univerzitě Hradec Králové a obor Taneční pedagogika na pražské AMU. V roce 2011 získala se svými studenty titul Taneční skupina roku, o rok dříve titul Taneční učitel roku. Specializuje se také na psychomotorický vývoj dětí.

Cílem kroužku je rozvíjet kreativní a pohybovou činnost dětí a případně podchytit talentované děti.

Cena za pololetí: 1300,- Kč

PŘEDŠKOLÁK

1. skupina ÚTERÝ- 13:15 - 14:00, velký sál
2. skupina ÚTERÝ- 14:15 - 15:00, velký sál
Kroužek je určen pro předškolní děti u kterých je patrný nerovnoměrný vývoj. Myslíte-li si, že by vaše dítě mělo kroužek navštěvovat, poraďte se s učiteli ve vaší třídě a pak se přihlaste na webu školky. Maximální počet dětí je 8, lektorka bude po skončení kroužku vracet děti do oddělení!
Lektorkou je Mgr. Michaela Truhlářová, viz. profesní životopis.

V rámci kroužku se zaměříme na posilování funkcí, které jsou potřeba pro úspěšné zvládnutí 1. třídy. Během jednotlivých lekcí se společně s dětmi zaměříme na: rozvoj řeči, nácvik pohybových stereotypů - správné sezení, správné dýchání, správný úchop psacího náčiní, rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj koncentrace, pozornosti, postřehu a procvičování logického myšlení, rozvoj prostorové představivosti a kombinačních schopností. Další informace obdrží rodiče přijatých dětí písemně.

Cena za pololetí: 1300,- Kč

ANGLIČTINA

ČTVRTEK, 15:45 - 16:15, velký sál
Kroužek je určen pro děti od 4 let, přednostně se přijímají děti starší, maximální počet dětí je 8. (V případě velkého zájmu otevřeme druhou skupinu v úterý.)
Lektorkou kroužku je Mgr. Petra Prajsová.

Angličtina SUPER SIMPLE - Vaše děti si osvojí základní slovní zásobu a fráze prostřednictvím praktických činností, omalovánek, her, rýmů, básniček a "Super Simple" písniček. Tematická slovní zásoba: barvy, pokyny, zvířata, rodina, čísla, jídlo, oblečení, můj kamarád, dům, příroda. Jedna lekce kroužku trvá 30 minut.

Cena za pololetí: 1300,- Kč

SPORTOVNÍ KROUŽEK

STŘEDA, 15:15 - 16:00, zahrada nebo velký sál
Přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 15. O kroužek se postará Michal Matějovský, který se zajímá o různorodé sporty přes 20 let - mezi ně se dá započítat fotbal, baseball, softball, atletika, ale i netradiční tchoukball. V posledních dvou letech se zaměřil na vedení dětí v klubu SK Kotlářka, kde trénuje baseball.

Cílem je děti aktivně zabavit (nejlépe unavit, ale to se mi asi jen stěží povede), zlepšit jejich motoriku a prostřednictvím různých týmových sportů a her zlepšovat jejich spolupráci v týmu. Je pro mě velice důležité ukázat dětem radost z pohybu.

Cena za 1. pololetí: 600,- Kč
Cena za 2. pololetí: 800,- Kč


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster