Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Práce v hliněném poli®, lekce FIE a Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Zájmová činnost v naší mateřské škole - školní rok 2021-22

Zájmové kroužky v naší mateřské škole organizujeme ve spolupráci s Klubem rodičů; bez této spolupráce by kroužky v podobě, jak je provozujeme, nemohly existovat. Kroužky jsou vedeny kvalitními lektory, usilujeme o to, aby i práce v kroužcích souzněla s filosofií naší mateřské školy. Rovněž dbáme na to, aby počet dětí v kroužcích nebyl na úkor pohodě dětí a kvalitě práce, takže je v kroužcích poměrně malý počet dětí, který nelze překročit.

Kroužky probíhají od začátku října do konce května. Odpadlé hodiny budou nahrazeny v jiném termínu, obvykle nahrazujeme zrušené hodiny v červnu. Není-li možné hodinu nahradit, bude snížena platba za kroužek pro druhé pololetí, nebo bude vrácena poměrná část ceny kroužku..

Klub rodičů je přihlášen do programu Aktivní město. Zaregistrováním do tohoto programu můžete získat příspěvek na vybraný kroužek. Více informací a registrace zde: www.aktivnimesto.cz. Název poskytovatele zájmové činnosti je Klub rodičů a přátel Fakultní mateřské školy se speciální péčí v Praze 6, z.s.

Placení kroužků

Kroužky se platí pololetně, a to převodem na číslo účtu 6737509001/5500, do poznámky k platbě napište jméno dítěte a název kroužku. Kroužky se platí vždy do 31. října za 1. pololetí a do 28. února za 2. pololetí. Kroužky zaplaťte až potom, co budete informováni o přijetí a vyzváni k platbě.

Účet, na který se kroužky platí, je transparentní a podívat se na něj můžete zde.

Zápis

Na kroužek můžete dítě zapsat na webu naší školy pomocí toho formuláře. Prosíme, zapište děti do úterý 28.9.. Výsledky zápisu zveřejníme nejpozději v sobotu 2.10. O přijetí vás budeme informovat e-mailem. Kriteria pro přijetí jsou uvedena u každého kroužku, obvykle je hlavním kritériem věk dítěte, tj. přednost mají starší děti. Nezáleží na pořadí přihlášení.

První hodiny kroužků

První hodiny se uskuteční v prvním celém říjnovém týdnu, letos tedy v pondělí 4. října.

Další informace

Po skončení kroužku si rodiče musí děti vyzvednout nebo zajistit vyzvednutí. Lektoři nemohou vracet děti do oddělení, výjimkou je pouze kroužek Předškolák, Zahradničení a první skupinka kroužku Angličtiny.

Ohledně organizace kroužků, přihlášek, plateb a dalších informací se obracejte na Hanu Brožovou na e-mail (krouzky@skolka.org).

Přehled kroužků

KERAMIKA 1 a 2

1. SKUPINA - PONDĚLÍ, 15:00 - 15:45, keramická dílna
2. SKUPINA - PONDĚLÍ, 16:00 - 16:45, keramická dílna

Pokud jsou pro vás schůdné oba časy, prosím, přihlaste dítě do obou skupin. Do poznámky pak napište preferovanou variantu.

Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí ve skupině je 7. Když nebude dost dětí na dvě skupiny, otevře se pouze skupina 1.

Lektorkou je Hana Kymrová, absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy, obor Tvarování hraček a dekorativních předmětů a absolventka keramických kursů Střední průmyslové školy keramické v Bechyni.

Na kroužku se děti seznámí s keramickou hlínu jakožto materiálem, naučí se nutné technologické základy pro práci s ní. Během roku budou využívat různých forem práce s hlínou: tvorbu z plátu, válečků atd. za použití rozličných nástrojů (válečku, špachtlí, špejlí a dalších). Tematicky bude práce navazovat na probíhající roční období, svátky i činnost oddělení, např. inspiraci dětskou literaturou, školními akcemi a podobně.

Cena za pololetí: 1400,- Kč

KERAMIKA 3 a 4

1. SKUPINA - STŘEDA, 15:00 - 15:45, keramická dílna
2. SKUPINA - STŘEDA, 16:00 - 16:45, keramická dílna

Pokud jsou pro vás schůdné oba časy, prosím, přihlaste dítě do obou skupin. Do poznámky pak napište preferovanou variantu.

Kroužek je určen pro starší děti od 5 let, přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí ve skupině je 7. Když nebude dost dětí na dvě skupiny, otevře se pouze skupina 1.

Lektorka: Karolína Rossí, vystudovala AVU v Praze v atelieru Grafika 2 u prof. V. Kokolii. V současné době se věnuje malbě akrylem a akvarelové koláži.

V lekcích keramiky se postupně seznámíme s různými technikami, budeme vyrábět figurky, ozdoby, misky, hrnečky a další. Vždy tematicky laděné s ročním obdobím. Dále se děti naučí své výtvory glazovat. Velký důraz bude kladen především na fantazii a rozvoj šikovnosti dětských ručiček. :)

Cena za pololetí: 1400,- Kč

PŘEDŠKOLÁK

1. skupina - pro děti S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - PONDĚLÍ- 12:45 - 13:30, velký sál
2. skupina - pro děti z ČERVENÉHO oddělení - PONDĚLÍ- 13:45 - 14:30, velký sál
3. skupina - pro děti ze ZELENÉHO oddělení - PONDĚLÍ- 14:45 - 15:30, velký sál
4. skupina - pro děti ze ŽLUTÉHO oddělení - ÚTERÝ- 13:00 - 13:45, velký sál
5. skupina - pro děti z MODRÉHO oddělení - ÚTERÝ- 14:00 - 14:45, velký sál

Kroužek je určen pro předškolní děti a pro děti s odkladem školní docházky. Myslíte-li si, že by vaše dítě mělo kroužek navštěvovat, poraďte se s učiteli ve vaší třídě a pak se přihlaste na webu školky. Maximální počet dětí je 8, lektorka bude po skončení kroužku vracet děti do oddělení!

Lektorkou je Mgr. Michaela Truhlářová, viz. profesní životopis.

V rámci kroužku se zaměříme na posilování funkcí, které jsou potřeba pro úspěšné zvládnutí 1. třídy. Během jednotlivých lekcí se společně s dětmi zaměříme na: rozvoj řeči, nácvik pohybových stereotypů - správné sezení, správné dýchání, správný úchop psacího náčiní, rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj koncentrace, pozornosti, postřehu a procvičování logického myšlení, rozvoj prostorové představivosti a kombinačních schopností. Další informace obdrží rodiče přijatých dětí písemně.

Cena za pololetí: 1400,- Kč

ANGLIČTINA

1. skupina - ÚTERÝ- 15:00 - 15:30, velký sál
2. skupina - ÚTERÝ- 15:45 - 16:15, velký sál

Pokud jsou pro vás schůdné oba časy, prosím, přihlaste dítě do obou skupin. Do poznámky pak napište preferovanou variantu.

Kroužek je určen pro děti od 4 let, přednostně se přijímají děti starší, maximální počet dětí je 8. Lektorkou kroužku je Mgr. Petra Prajsová.

Angličtina SUPER SIMPLE - Vaše děti si osvojí základní slovní zásobu a fráze prostřednictvím praktických činností, omalovánek, her, rýmů, básniček a "Super Simple" písniček. Tematická slovní zásoba: barvy, pokyny, zvířata, rodina, čísla, jídlo, oblečení, můj kamarád, dům, příroda. Jedna lekce kroužku trvá 30 minut.

Cena za pololetí: 1400,- Kč

DRAMATICKÝ KROUŽEK

STŘEDA, 15:15 - 16:00, velký sál

Přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 12.

Lektorkou je Martina Turková. Vystudovala francouzskou a latinskou filologii na FFUK a dramatickou výchovu na DAMU. Pracovala jako metodik a lektor interaktivních a zážitkových workshopů v Židovském muzeu v Praze a ve společnosti Post Bellum. Několik let vedla kroužek dramaťáčku zde ve školce.

Kroužek rozvíjí pohybové, hlasové a vyjadřovací dovednosti dětí a v dnešní době stále důležitější schopnost tvořivé improvizace. Budeme pracovat s literární předlohou, kterou se pokusíme ztvárnit dramatickými technikami, při čemž děti krom rozvoje své osobnosti a fungování ve skupině přičichnou též k základům divadelní práce. Důraz bude především na proces, ale možná vznikne i produkt - malé představení :-)

Cena za pololetí: 950,- Kč

ZAHRADNICKÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY

ČTVRTEK, 13:45 - 14:30, zahrada

Kroužek je určen pro předškolní děti, kapacita kroužku je cca 10 dětí. Bude probíhat do konce listopadu a potom od února do června. V prosinci a lednu kroužek probíhat nebude.

Kroužek povede paní Eva Hauserová, která nám pomáhala s přípravami záhonků a přispívá spoustou rad,  aby naše zahrada byla co nejpřirozenější. Dále bude doplňovat tým Radka Zimová z modrého oddělení.

Tento kroužek je myšlen jako aktivita v čase poobědovém pro předškolní děti. Je určený pro děti, které se zajímají o péči o rostlinky a baví je práce na zahradě, kroužek neslouží k vyběhání dětí místo odpoledního odpočívání. Děti  budou vysévat semínka, pečovat o záhonek, sázet rostlinky,  dozvídat se různé zákonitosti v přirozené péči o rostlinky, keře a stromy a také rozhodovat jaké rostliny, kde chtějí mít. Kroužek bude trvat zhruba 45 minut, potom budou děti odvedeny do svých tříd na svačinu.

Cena kroužku: 1200,- Kč

SPORTOVNÍ KROUŽEK

ČTVRTEK, 15:15 - 16:00, zahrada nebo velký sál

Přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 12.

Lektorkou je Barbora Poulová. Vystudovala magisterské studium Aplikovaných pohybových aktivit na fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) Univerzity Karlovy. Má za sebou několik kurzů a práce s dětmi. Poslední 4 roky je instruktorkou na letních příměstských táborech zabývající se atletikou, pohybovými aktivitami a rozvojem motorických dovedností.

Kroužek bude zaměřen na všestranné pohybové aktivity. Budeme chytat, házet, běhat, skákat, hrát jednoduché hry a řádit. Cílem je rozvoj motoriky, zvládnutí základních sportovních úkonů, rozvoj spolupráce a podpora radosti z pohybu.

Cena za pololetí: 950,- Kč

KROUŽEK VAŘENÍ

ČTVRTEK, 15:15 - 16:00, kuchyňka u velkého sálu

Přednostně se přijímají děti starší. Maximální počet dětí je 7.

Lektorkou je Alžběta Kellerová, studuje poslední ročník střední školy - obor sociální činnost, jehož součástí je pedagogika. S dětmi má bohaté zkušenosti díky praxím na speciální mateřské škole, dětským táborům a hlídání dětí. Vaření bylo vždy jejím velkým koníčkem.

Během kroužku se budeme učit základní i trochu pokročilejší recepty, připravíme si sladké i slané dobroty a seznámíme se s různými kuchyňskými potřebami. Na konci každé lekce společně uklidíme kuchyňku a dobroty si odneseme v krabičce domů.

Cena za pololetí: 1400,- Kč

POHYBOVĚ - TANEČNÍ KROUŽEK

PÁTEK, 15:00 - 15:45, velký sál

Kroužek je určen pro děti od 4 let, přednostně se přijímají děti starší, maximální počet dětí je 12.

Lektorkou tanečního kroužku je Klára Valášková, tanečnice Tanečního studia Emotion, které navštěvuje již patnáct let. Věnuje se moderně, jazzu a baletu. Vystudovala Střední odbornou školu pedagogickou, tudíž ráda vyhledává jakoukoliv práci s dětmi. Nyní studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, ale jejím snem je se dostat na DAMU obor Činoherní herectví, kterému se taky už pár let věnuje.

Cílem kroužku je v dětech probudit cit pro hudbu a pohyb. Kroužek je brán spíše formou zábavy a hry, kde se děti pomocí pohybu a hudby naučí lépe ovládat své tělo a doufáme, že naleznou v tanci i radost.

Cena za pololetí: 1400,- Kč


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster