Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Práce v hliněném poli®, lekce FIE a Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Kdo jsme

Naše mateřská škola je pětitřídní. Čtyři "velká" oddělení pro 26 dětí, kde integrujeme menší počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a jedno oddělení speciální, určené pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pro 10 dětí. Dětskou část společenství naší mateřské školy tedy tvoří celkem asi 114 dětí, dospělou část pak jedna ředitelka, jedenáct učitelů, asistenti, školnice, dvě uklízečky a tři kuchařky. Důležitou součástí naší mateřské školy je i speciálně pedagogické centrum, které poskytuje své služby nejen našim dětem, ale i dalším klientům především z Prahy 6. Naše mateřská škola je zřizována mětskou částí Praha 6. Jsme rovněž fakultní mateřskou školou, takže u nás praktikují studenti vysokých a vyšších odborných škol.

Za neopominutelnou součást našeho společenství považujeme rodiče, kteří se skrze svůj KLUB rodičů významně podílejí na směřování naší mateřské školy.

Usilujeme tedy o to, aby naše mateřská škola byla otevřeným prostorem (skutečně i v přeneseném významu slova) výchovy, kde dítě bude vyrůstat v co nejpřirozenějším sociálním prostředí, kde mu nebude bráněno, aby z něj vyrostla osobnost s vlastním názorem i vlastní zodpovědností. Přejeme si, aby naše mateřská škola byla místem, kde se dítě bude moci skutečně jako partner setkávat s druhým (dítětem, učitelem, rodičem i babičkou spolužáka), kde bude naslouchat druhému i bude jemu nasloucháno. Abychom dostáli těmto cílům jsou všechna naše oddělení věkově smíšená, naši rodiče mají samozřejmě přístup do tříd a mohou se po dohodě účastnit denního programu. U rodičů nastupujících dětí pak trváme na adaptačním programu s jejich přítomností. Kromě toho pořádáme SPOLEČNÉ AKCE, kterých se účastní rodiče se svými dětmi i absolventi se svými rodiči a mladšími sourozenci, vnoučata se svými prarodiči, mezi které patří Drakiáda, Vánoční setkání, Masopust, Vynášení moreny, Den dětí a Táborák). Na pořádání společných akcí se významnou měrou podílí KLUB rodičů a rodiče - dobrovolníci.

Naše mateřská škola disponuje velkou zahradou s dřevěnou věží, pískovištěm, kutištěm, houpačkami, klouzačkami, altánem a "rajským" dvorkem s bylinkovými záhony a studnou.. Na naší zahradě však hraje zásadní roli přírodní prostředí. Vše na zahradě je z přírodních materiálů: dřevo, klády, kameny. Zahrada zároveň poskytuje dostatek volného prostoru pro pohyb dětí, není výrazně zastavěna herními prvky a rovněž dětem nabízí možnost setkání s různými formami ekosystémů (vznikající les, jedlé křoviny, zákoutí s keři, záhony s bylinami a podobně). Díky své velikosti (cca 6500 m2) je významnou zelenou plochou v rámci okolí školy a také enklávou stálého či přechodného výskytu zvířat: zajíců, ježků, většího ptactva.

Pavilony a spojovací chodba prošly v roce 2002 nákladem městské části Praha 6 částečnou rekonstrukcí, v roce 2009 byla naše mateřská škola rozšířena o jednu třídu.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster