Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Kdo jsme?

Jsme docela velká škola

Naše mateřská škola je pětitřídní. Máme čtyři "velké" třídy, žlutou, modrou, červenou a zelenou, každou pro 26 dětí, kde vzděláváme také menší počet dětí s individuálními nebo speciálními vzdělávacími potřebami a jedno malé oddělení speciální, duhové, určené pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětskou část společenství naší mateřské školy tedy tvoří celkem asi 115 dětí od tří do sedmi let. Dospělé ve společenství zastupuje ředitelka, nejméně jedenáct učitelů, šest až 9 asistentů, speciální pedagožka, školnice a uklízečky, tři kuchařky a hospodářka školní kuchyně. Ve školce rovněž působí několik terapeutů, což většinou umožňují různé granty. Důležitou součástí naší mateřské školy je i speciálně pedagogické centrum, které poskytuje své služby nejen našim dětem, ale i dalším klientům především z Prahy 6. Zřizuje nás městská část Praha 6 a jsme rovněž fakultní mateřskou školou, takže u nás praktikují studenti vysokých a vyšších odborných škol.

Jsme společenstvím

Za neopominutelnou součást našeho společenství považujeme rodiče, kteří se významně podílejí na směřování naší mateřské školy skrze svůj KLUB rodičů, pomáhají při organizaci celoškolních akcí, při brigádách na naší zahradě, sami organizují benefiční festivaly, přispívají pomocí i inspirací životu každé třídy. Jsme rádi, že i rodiče našich dětí vnímají naši mateřskou školu jako "svou", podobně jako děti a do mateřské školy se jako hosté našich společenských akcí vrací.

Jsme otevřenou mateřskou školou

Usilujeme tedy o to, aby naše mateřská škola byla otevřeným prostorem výchovy, kde dítě bude vyrůstat v co nejpřirozenějším sociálním prostředí, kde mu nebude bráněno, aby z něj vyrostla osobnost s vlastním názorem a vlastní zodpovědností. Přejeme si, aby naše mateřská škola byla místem, kde se dítě bude moci skutečně jako partner setkávat s druhým (dítětem, učitelem, rodičem i babičkou spolužáka), kde bude naslouchat druhému a i jemu bude nasloucháno.

Abychom dostáli těmto cílům:

všechna naše oddělení jsou věkově smíšená;

naši rodiče mají volný přístup do tříd a mohou se po dohodě účastnit i denního programu;

trváme na adaptačním programu za přítomnosti rodičů, délka adaptace závisí na potřebách dětí;

naše malá zahrada je odpoledne přístupná rodičům a dětem;

pořádáme společné a společenské akce, kterých se účastní rodiče se svými dětmi, absolventi se svými rodiči a mladšími sourozenci, vnoučata se svými prarodiči.

Jsme školou inkluzivní poskytující rovněž speciální péči

V naší škole vzděláváme děti s různými speciálními vzdělávacími potřebami, jako je nerovnoměrný psychomotorický vývoj, narušená komunikační schopnost, poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti a podobně. Tyto děti vzděláváme v naší speciální (Duhové) třídě a v inkluzivním vzdělávání v našich velkých třídách.

Dětem v naší škole se kromě učitelů věnuje i speciální pedagog, mají možnost docházet na skupinové a individuální terapie, jako je Terapie v hliněném poli, Feuersteinovo instrumentální obohacování nebo trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Podrobnější informace najdete na stránce o speciální péči v naší mateřské škole.

Jsme školou, která využívá moderních metod, školou fakultní

V naší škole praktikují studenti učitelství pro mateřské školy PedF UK. Využíváme moderních pedagogických metod, metod dramatu, projektové výchovy, vzděláváme děti i venku a v pohybu a pracovních dovednostech, přičemž využíváme naší velké zahrady i přírodního okolí školy.

Jak to u nás vypadá

Naše čtyři velké třídy jsou umístěny ve dvou jednopodlažních pavilonech. Máme velké, světlé třídy, každá se zázemím cca 200 m2, rozdělené na hernu / ložnici a jídelnu / pracovnu. Menší speciální, duhová třída je umístěna v budově, která je provozním zázemí školy. Disponujeme rovněž "velkým sálem" a keramickou dílnou, které poskytují zázemí odpoledním kroužkům zájmové činnosti.


ZA HRA DA

Naše mateřská škola disponuje velkou zahradou (celkem 6500 m2) s dřevěnou věží, pískovištěm, kutištěm, houpačkami, klouzačkami, altánem a "rajským" dvorkem s bylinkovými záhony, jabloní a studnou. Na naší zahradě hraje hlavní roli přírodní prostředí. Vše na zahradě je z přírodních materiálů, zahrada je koncipována spíše jako přírodní než umělé prostředí, důležitými herními prvky tu jsou: dřevo, klády, kameny, stromy a keře. Zahrada zároveň poskytuje dostatek volného prostoru pro pohyb dětí a rovněž dětem nabízí možnost setkání s různými formami ekosystémů (vznikající les, jedlé křoviny, zákoutí s keři, záhony s bylinami a podobně). Díky své velikosti je také významnou zelenou plochou v okolí školy a také enklávou stálého či přechodného výskytu zvířat: zajíců, ježků, hmyzu a většího ptactva.


 

Naše mateřská škola prošla v roce 2002 nákladem městské části Praha 6 částečnou rekonstrukcí, v roce 2009 byla naše mateřská škola rozšířena o jednu třídu.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster