Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Proměnu naší zahrady podpořila:
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

Kdo jsme

Naše mateřská škola je pětitřídní. Čtyři "velká" oddělení pro 25 až 26 dětí, kde integrujeme menší počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a jedno oddělení speciální, určené pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (6 - 14 dětí). Dětskou část společenství naší mateřské školy tedy tvoří celkem asi 114 dětí, dospělou část pak jedna ředitelka, jedenáct učitelů, asistenti, školnice, dvě uklízečky a tři kuchařky. Důležitou součástí naší mateřské školy je i speciálně pedagogické centrum, které poskytuje své služby nejen naším dětem, ale i dalším klientům především z Prahy 6. Naše mateřská škola je zřizována mětskou částí Praha 6. Jsme rovněž fakultní mateřskou školou, takže u nás praktikují studenti vysokých a vyšších odborných škol.

Za neopominutelnou součást našeho společenství považujeme rodiče, kteří se skrze svůj KLUB rodičů významně podílejí na směřování naší mateřské školy.

Usilujeme tedy o to, aby naše mateřská škola byla otevřeným prostorem (skutečně i v přeneseném významu slova) výchovy, kde dítě bude vyrůstat v co nejpřirozenějším sociálním prostředí, kde mu nebude bráněno, aby z něj vyrostla osobnost s vlastním názorem i vlastní zodpovědností. Přejeme si, aby naše mateřská škola byla místem, kde se dítě bude moci skutečně jako partner setkávat s druhým (dítětem, učitelem, rodičem i babičkou spolužáka), kde bude naslouchat druhému i bude jemu nasloucháno. Abychom dostáli těmto cílům jsou všechna naše oddělení věkově smíšená, naši rodiče mají samozřejmě přístup do tříd a mohou se po dohodě účastnit denního programu. U rodičů nastpujících dětí pak trváme na adaptačním programu s jejich přítomností. Kromě toho pořádáme SPOLEČNÉ AKCE, kterých se účastní rodiče se svými dětmi i absolventi se svými rodiči a mladšími sourozenci, vnoučata se svými prarodiči, mezi které patří Drakiáda, Vánoční setkání, Masopust, Vynášení moreny, Den dětí a Táborák). Na pořádání společných akcí se významnou měrou podílí KLUB rodičů a rodiče - dobrovolníci.

Naše mateřská škola disponuje velkou zahradou s dřevěnou věží, pískovišti, houpačkami, domečkem a ("zahrádkou") s jezírkem. Na naší zahradě však hraje zásadní roli přírodní prostředí. Vše na zahradě je z přírodních materiálů: dřevo, klády, kameny. Zahrada zároveň poskytuje dostatek volného prostoru pro pohyb dětí, není výrazně zastavěna herními prvky a rovněž dětem nabízí možnost setkání s různými formami ekosystémů (jezírko, kameniště, zákoutí s keři, záhony s cibulovinami a podobně). Díky své velikosti (cca 6500 m2) je významnou zelenou plochou v rámci okolí školy a také enklávou stálého či přechodného výskytu zvířat: zajíců, ježků, většího ptactva.

Pavilony a spojovací chodba prošly v roce 2002 nákladem mětské částí Praha 6 částečnou rekonstrukcí, v roce 2009 byla naše mateřská škola rozšířena o jednu třídu.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster