Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Práce v hliněném poli®, lekce FIE a Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Letní příměstský tábor

10.6.2019

Náš letní příměstský tábor - „EXPERIMENTÁLNĚ VÝTVARNÝ“ je již zcela obsazen a prosíme rodiče přihlášených dětí, aby provedli platbu na účet č.: 000019-6029270247/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte zkratku MT a jméno a příjmení dítěte. Cena za pobyt pro jedno dítě je 2.200,- Kč.

:: Zahradní slavnost k zakončení školního roku

5.6.2019
plakátek

Zveme všechny rodiče, děti, babičky, dědečky, absolventy, přátele a příznivce na ZAHRADNÍ SLAVNOST zakončení školního roku která se koná v pondělí 17. června od 15:45 na naší zahradě.

Čeká nás tradiční program: rozloučení se "školáky" - tunel a plácačka, hudba, táborák a občerstvení. Na úvod akce bude i letos hrát hudební skupina s účastí našeho absolventa GROUND GROOVE, po rozloučení se školáky se těšte na koncert skupiny BOMBARĎÁK, opékání buřtů a skvělé občerstvení (káva, topinky, palačinky, maso a zmrzlina!). Deky a buřty sebou!

Program zahradní slavnosti

15:45 - 16:15 | volný začátek, povídání, občerstvování, hraje GROUND GROOVE;

16:15 - 17:00 | slavnost "školáků", prolézání tunelem, loučení, zpívání;

17:15 - 18:30 | hudba a tanec: BOMBARĎÁK, opékání buřtů, povídání, občerstvování, prodej triček.

Hudební ochutnávka


:: Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

29.5.2019
plakátek

Zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku, která se bude konat v úterý 4. června 2019 od 17:30 ve velkém sále naší mateřské školy.

Program schůzky:

1. představení pedagogického sboru MŠ

2. základní informace o naší mateřské škole;

3. přesun se svými třídními učiteli a učitelkami do tříd, kde bude schůzka pokračovat a rodiče dostanou podrobnější informace o chodu tříd.

:: Oslava dne dětí

26.5.2019
plakátek

V pátek, 31. května oslavíme DEN DĚTÍ. Oslava bude bude mít podobný průběh a náplň jako loňský rok: celé dopoledne strávíme s dětmi na zahradě. Na malé zahradě bude BUBENICKÁ DÍLNA, na velké zahradě připravíme různé ATRAKCE PRO DĚTI. Na některých atrakcích budou děti moci svými dovednostmi vydělávat "peníze" a na jiných budou děti moci vydělané peníze utrácet za dobroty i za zážitky.

Oslava dne dětí bude velká a náročná akce a proto prosíme o pomoc s její organizací: potřebujeme cca 10 rodičů z každého oddělení, kteří by pomohli od 8:30 s přípravou a od 9:30 do 12:30 s organizací atrakcí. Rovněž potřebujeme, aby někdo upekl nebo připravil nějaké sladké nebo slané dobroty do "restaurací"; ovoce zajistí Klub rodičů. Kdo může pomoci, prosíme domluvte se ve vašem oddělení. Pozor, dopoledne bude proto delší než obvykle, takže oběd bude tento den až ve 12:30!

:: Výsledky zápisu na školní rok 2019-20

7.5.2019

Fakultní mateřská škola se speciální péčí Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020 do Fakultní mateřské školy Fakultní MŠ se speciální péčí, Praha 6 dětem s těmito registračními čísly.

Registrační čísla dětí přijatých do běžných tříd:

registrační číslo:  počet bodů:poznámka:
X69K8780
F88P5580
G30I8980
N50S8180
V85V6980
M91A6880
B55J4680Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
D12Z1680
Q79D3380
W95P3761
X75Z3361
Y94Z4661
I46R7961
P92V3761
J55W5161
W92J3561
T57E1861
G69Q6661
G30I5060
T70W4660
H79U6160
Q97J6760
O83O4960
U96R4460
C37K2860
H96D6460
U23M2160
Y51H3260
I66X3760
Y43Y8760
R96U8660
B19J5060

Registrační čísla dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přijatých do speciální třídy:

registrační číslo:  
E78F88
I63U54
F13F37
Y85A49
I36V58

V případě, že rodiče přijatých dětí neodevzdají zápisový lístek do naší mateřské školy, na jejich místa postoupí další děti v pořadí podle bodů. Rodiče těchto dětí budeme informovat.

:: Hledáme posily do našeho týmu!

29.4.2019

Hledáme dva schopné lidi na pozici učitelky nebo učitele. Jde o práci na jeden celý a jeden poloviční úvazek v heterogenní třídě s integrací několika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále hledáme dva asistenty pedagoga, rozsah práce je opět jeden plný úvazek a 1x poloviční úvazek s nástupem od 1. září 2019. Výhodou je praxe s dětmi předškolního věku, vítáme i studenty VŠ.

Nabízíme práci ve velmi inspirativním prostředí, pravidelné supervize a mentorování Vaší pedagogické práce.

Zájemci o tyto pozice, prosíme, kontaktujte e-mailem ředitelku školy (irena.holema@skolka.org), a to nejpozději do 30. 5. 2019.

:: Informace o zápisu do naší mateřské školy | AKTUALIZOVÁNO

8.4.2019
plakátek

V souladu § 34 zákona 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. vyhlašujeme zápis do naší mateřské školy, který se koná 2. a 3. května 2019 vždy od 13:30 do 17:30. Děti budeme přijímat podle níže uvedených kriterií, počet volných míst pro školní rok 2019/20 je: 31 míst v běžných třídách s integrací a 5 míst ve speciální třídě.

Informace o přijímacím řízení

Školským obvodem je pro mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn. můžete přihlásit své dítě do které mateřské školy chcete, i do více mateřských škol.

Rodiče, jejichž dětem v září tohoto roku začíná povinné předškolní vzdělávání, jsou také povinni přijít k zápisu do některé mateřské školy ve školském obvodu, v němž má dítě trvalý pobytu. V případě, že rodič dítěte podle § 34a odstavce 5 školského zvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo individuální způsob povinného předškolního vzdělávání, je rodič povinen tuto skutečnost mateřské škole oznámit 3 měsíce před počátkem školního roku.

K zápisu do naší mateřské školy přijďte s dítětem. Ačkoli o přijetí rozhodují kritéria ve formě bodů, chceme se s dítětem seznámit, vidět ho při volné hře, abychom se dokázali kvalifikovaně rohodnout o zařazení do tříd. Rovněž se domníváme, že je užitečné, když má dítě určitou představu, jak vypadá školka, do které nastoupí. Zápis je v naší mateřské škole organizován tak, že si vaše dítě "pohraje ve třídě s našimi učiteli", zatímco rodiče budou podstupovat administrativu spojenou se zápisem.

Jak postupovat při zápisu

Doporučujeme, stáhněte si obecní "manuál" Jak do školky, zde je jen stručnější shrnutí.

1. Navštívíte webovou aplikaci městské části Praha 6, zde vyplníte jednu přihlášku i pro více mateřských škol najednou. Zde si také můžete rezervovat čas, kdy se k zápisu dostavíte a v průběhu přijímacího řízení budete moci sledovat pořadí vašeho dítěte.

nebo

1. Stáhnete si tuto přihlášku z našeho webu nebo vyzvednete v naší škole nebo na úřadě m.č. Praha 6 v papírové podobě.

2. Přihlášku nechte potvrdit lékařem.

3. Zápis do naší mateřské školy proběhne 2. a 3. května 2019 od 13:30 do 17:30. K zápisu přijďte se zapisovaným dítětem a přineste sebou:

podepsanou přihlášku do mateřské školy,

průkaz totožnosti rodiče,

k nahlédnutí rodný list dítěte,

v případě, že má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodič přítomný u zápisu, také potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

U zápisu obdržíte zápisový lístek a registrační číslo.

5. Výsledky zápisu zveřejníme 7. května 2019 ve 12:00 na webových stránkách naší školy a to ve formě pořadí dětí podle bodového hodnocení. Budou zveřejněna pouze registrační čísla dětí. Tentýž den od 10:30 do 11:30 budete mít možnost v ředitelně školy nahlédnout do spisu sého dítěte.

6. 9. května od 13:00 do 17:00 pak odevzdejte zápisový lístek do jedné vámi zvolené mateřské školy, kam bylo vaše dítě přijato. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, na vaše místo automaticky nastoupí další dítě v pořadí.

Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do naší mateřské školy na základě doporučení speciálně pedagogického centra nebo nebo jiného jiného poradenského zařízení. Máte-li zájem o přijetí takového dítěte, prosíme kontaktujte ředitelku školy již před zápisem.

Dokumenty ke stažení


Protože mětská část Praha 6 letos umožňuje registrovat si čas zápisu ve vlastním online systému, nebudeme otevírat rezervační formulář pro rezervaci času zápisu.

:: Zahradničení pro předškolní děti

4.4.2019
plakátek

Milí rodiče, od dubna otevíráme nový speciální kroužek, ZAHRADNIČENÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY.

Tento kroužek je myšlen jako aktivita v čase poobědovém a pro nejstarší děti děti v předškolním věku. Kroužek bude v době odpoledního odpočinku, ve čtvrtek od 13:30 do 14:30, začneme od 1. dubna a na rozdíl od ostatních kroužků skončíme až s koncem školního roku. Děti budou v kroužku vysévat semínka, pečovat o svůj záhon, sázet rostlinky, dozvídat se různé zákonitosti v přirozené péči o rostlinky, keře a stromy a také rozhodovat, jaké rostliny a kde chtějí mít. Kroužek bude trvat zhruba 60 minut a po něm budou děti odvedeni do svých tříd na svačinu.

Kroužek povede paní Eva Hauserová, která se zabývá permakulturními zahradami a přispívá spoustou rad, aby naše zahrada byla co nejpřirozenější. Dále bude doplňovat tým Radka Zimová z modrého oddělení.

Kapacita kroužku je přibližně 10 dětí. Cena kroužku je 600Kč. Pokud chcete děti na kroužek přihlásit, prosím, napište e-mail Haně Brožové na krouzky@skolka.org.

:: Jarní brigáda

25.3.2019
plakátek

Milí rodiče,
přišlo jaro a naše zahrada volá po pravidelné údržbě, tak aby mohla vašim dětem zbytek roku sloužit ke hře i práci. Zveme Vás proto na jarní brigádu na naší zahradu, která se koná v sobotu, 30. března od 10:00 do 18:00.

Co nás čeká?

přeházíme a opravíme kompost, založíme novou listovou hromadu, připravíme záhony a pole na pěstební sezonu, znovuobnovíme záhon pod magnolií, jako obvykle opravíme větvové herní prvky aby nebyly nebezpečné a vyměníme lana u houpaček na malé zahradě, prokypříme doplníme pádové zóny pod klouzačkami, přebrousíme a natřeme stůl na velké zahradě, znovu postavíme proutkovou chýši, dosadíme další ovocné keře na velkou zahradu, celkově poklidíme zahradu.

Co potřebujeme?

Na tuto brigádu sháníme materiál: odnože malin, rybízu, které bychom vysadili na velkou zahradu - kdo by mohl přinést budeme moc rádi! Hledáme také někoho, kdo má vozík a mohl by během tohoto týdne dovézt kompost! Dlouhodobě ? nejen na tuto brigádu sháníme dlouhé čerstvé lískové větve na stavbu domečků a lezení nebo hnízda na velkou zahradu.

Jako vždy je akce pro celé rodiny s dětmi, má to být příjemný společný pracovní den. My zajistíme k pití šťávu a kávu a samozřejmě oběd - speciální JARNÍ POLÉVKU. Na brigádu můžete dorazit kdykoli během dne, klidně i jen na hodinu dvě, uvítáme každou pomocnou ruku!

Protože škola nemá dostatek nářadí, prosíme vás, přineste si své nářadí nebo nám půjčte nářadí pro ostatní; potřebujeme: lopaty, zahradní vidle, hrábě, jedno zahradní kolečko, motorovou pilu..

:: Vynášení Moreny

13.3.2019

Ve středu, 20. března budeme, jako každý rok, spolu s dětmi vynášet Morenu. Tato akce se koná dopoledne od 9:30 až do 13:00 a je tedy třeba počítat s tím, že oběd bude tento den až ve 13:30. Průvod s Morenou jde od školky až k Šáreckému potoku do Šáreckého údolí a je to cesta poměrně dlouhá - celkem jsou to asi 3km. Prosíme tedy, aby byly děti na cestu dobře vybaveny: turistickými botami a vhodným oblečením. Ty z dětí, které by cestu pravděpodobně nezvládly, mohou zůstat ve školce; domluvte se v tomto ohledu va všem oddělení. Během cesty nás čeká celkem pět "zastavení", při každém z nich bude mít jedna z našich tříd připravenou malou akci s folklórním textem. Kdo z rodičů by se chtěl vynášení Moreny zúčastnit, je samozřejmě vítán; pro informaci: mapu trasy najdete na stránce o akci. Bude-li v ráno silně pršet, akce se posune na některý další den.

Prosíme rodiče: kdo by mohl pro svou třídu upéct nějakou jarní pochoutku, například jarní nádivku nebo něco podobného, domluvte se ve své třídě. Každá třída bude potřebovat zhruba "jeden plech" něčeho, co nám bude sloužit jako jídlo pro cestu zpět.
Děkujeme!

:: Letní příměstský tábor v naší mateřské škole

7.3.2019

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše děti informovat a pozvat k účasti na letním příměstském táboře, který se uskuteční ve dnech 19.8. - 23.8.2019 v areálu naší školky. Letos bychom rádi koncipovali tento týden jako

„EXPERIMENTÁLNĚ VÝTVARNÝ“

Experimentální proto, že se děti budou moci účastnit jednoduchých, nicméně atraktivních fyzikálních a chemických pokusů. Ale nejen to, půjde nám také o využití těchto experimentů při vytváření nejrůznějších dětských výtvarných artefaktů. Budeme si hrát s barvami - míchat je, sami vytvářet, zachycovat stopy jejích vzájemného mísení. Začneme společně objevovat neviditelný svět elektromagnetických sil, sestrojíme kouzelné kolotoče. Budeme odlévat sádrové či olověné šperky, zdobit je přírodninami ze zahrady nebo krystaly sádrovce či soli, které si sami vypěstujeme. Děti budou čekat landartové aktivity a mnoho dalších her. Rádi bychom trávili mnoho času venku, součástí tábora bude, doufáme i noční přespávání s bojovkou.

Cena za pobyt pro jedno dítě je 2.200,- Kč. V ceně je program včetně materiálu a techniky, strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pronájem školy, plat lektorů. Tábor se otevírá, pokud se přihlásí alespoň 20 dětí, maximální počet dětí je 25.

Dítě můžete přihlásit do 31.5.2019 přihláškou, kterou si můžete vyzvednout ve své třídě nebo stánout zde. „Scan“ přihlášky lze zaslat i e-mailem na adresu irena.holema@skolka.org.

Přihláška na tábor je ke stažení zde:


:: Předběžné informace o zápisu do mateřské školy

3.3.2019

Zde jsou ke stažení oficiální informace o zápisu do mateřských škol v Praze 6 a kriteria pro přijetí do naší mateřské školy.


plakátek plakátek

:: Masopust 2019

25.2.2019
plakátek plakátek

Zveme všechny děti, rodiče, sourozence i dědečky a babičky a přátele na masopustní veselici, která proběhne v úterý, 5. března. Slavnost začne ve velkých třídách v 16:30 nebo už v 16:00, podle délky programu oddělení. Některé třídy budou mít program uvnitř, některé průvod masek v okolí školy. Slavnost v duhovém oddělení bude od 15:00 do 17:00 ve třídě. Všechny ostatní třídy se v 18:00 sejdeme ve dvorečku na velké zahradě, kde masopustní veselice vyvrcholí zabitím klibny a společnou písní.

V den Masopustu končí provoz školy již v 16:00, abychom se stihli na slavnost připravit. Prosíme rodiče, kteří mají tu možnost, aby vzali své děti před akcí alespoň na chvíli domů nebo provětrat na zahradu, či jakkoli jinak odpočinout.
Děkujeme.

Program:

1. program VE TŘÍDÁCH nebo venkovní PRŮVOD (16:30 nebo 16:00 - 18:00)
(PRŮVOD, HODY, MASKY, HRY, KOBLIHY a jiné...)

2. přesun NA VELKOU ZAHRADU (17:50 - 18:05)

3. společná píseň Masopust držíme, házení hříchů a ZABITÍ KLIBNY (cca 18:05)

4. zakončení VOLNÉ, podle nálady... (po 18:30)

Fotografie z minulých masopustů a další informace najdete i na stránce o masopustech v sekci celoškolních akcích.

:: Den otevřených dveří

28.1.2019
plakátek

Milí rodiče, zveme vás na Den otevřených dveří, který se letos uskuteční na Apríla, 1. dubna 2019 od 9:00 do 11:00. Tato akce je určena pro rodiče, kteří se chtějí blíže seznámit s filozofií naší školy, metodami, které při práci s dětmi využíváme, s přístupem našich učitelek a učitelů.

Program:

9:00 - setkání s ředitelkou MŠ ve velkém sále školy, zprostředkování základních informací, bude prostor pro otázky rodičů.

10:00 - 11:00 - návštěva jednotlivých oddělení, která bude organizována podle počtu návštěvníků, prohlídka mateřské školy.

Prosíme rodiče, aby z organizačních důvodů dorazili na den otevřených dveří bez svých dětí. Vzhledem k velkému zájmu o Dny otevřených dveří a pro hladké organizační zajištění akce žádáme všechny zájemce o návštěvu, aby se předem přihlásili u ředitelky školy, buď e-mailem na irena.holema@skolka.org anebo telefonicky na 731 181 954.

Těšíme se na Vás.

:: Přejeme Vám a Vašim dětem vše nejlepší v roce 2019!

31.12.2018

:: Vánoční akce

12.12.2018
plakátek plakátek

Přehled vánočních akcí v naší školce:

19. prosince, dopoledne Vánoční oslavy ve třídách

20. prosince, podvečer Vánoční setkání dětí a rodičů

20. prosince, 18:30 Vánoční troubení na zahradě

21. prosince, 10:30 Vánoční zpívání na chodbě

Další informace o vánočních oslavách dostanete ve vašich třídách.

Provoz během vánoc

Vážení rodiče, během vánočních svátků bude naše mateřská škola v době od 24.12.2018 do 2.1.2019 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

:: Otevíráme dva další kroužky

24.10.2018

Milí rodiče,
vzhledem k velkému zájmu o kroužky, se od poloviny listopadu nabídka kroužků rozšíří. A to o další keramiku - KERAMIKA 3 a 4 a SPORTOVNÍ KROUŽEK. Více informací najdete na stránce o kroužcích. Oba kroužky budou ve středu a začne se 14.11. Prosím, přihlaste se do 7.11. jako obvykle pomocí online přihlášky.

:: Pozvánka na setkání pro rodiče předškoláků

24.10.2018
plakátek

Pokud máte doma předškoláka, srdečně vás zveme na setkání, kde se dozvíte všechny informace, které potřebujete znát před zápisem do základní školy.

VE STŘEDU 7. LISTOPADU OD 15:30 DO 16:45 V SÁLE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dozvíte se:

termíny zápisů a jak obvykle probíhají;

informace o odkladu školní docházky ? kdo jej zprostředkuje;

stručný přehled škol a jejich spádovost;

informace o připravenosti dítěte na školu ? jak ji můžete podpořit.

Na setkání s vámi se těší Jana Nermutová, speciální pedagog SPC při FMŠ Arabská.

:: Pozvánka na brigádu

11.10.2018
plakátek

Milí rodiče, zveme Vás na PODZIMNÍ BRIGÁDU na naší zahradě.

Každoročně pořádáme dvě brigády: jarní a podzimní, které nám jednak umožňují udržet naši velkou a krásnou zahradu jako dobré herní prostředí a jednak vždy přinesou zahradě něco nového.

CO BUDEME LETOS DĚLAT:

vyměníme a opravíme povrch cestičky ke dvorečku a části dvorečku, který byl poničen pohybem techniky na zahradě při opravě základů dolního pavilonu,

zryjeme pole, které připravíme na osetí ozimem, které provedeme s dětmi,

opravíme některé herní prvky z větví a pádové zóny, zpracujeme vykotlané klády,

ostříháme byliny ve dvorečku a shrabeme listí,

přemístíme některé kameny a celkově uklidíme zahradu,

provedeme i další potřebné práce.

Brigáda se koná celý den, od 9:00 až do 18:00, můžete přijít a odejít kdykoli chcete, můžete přijít i jen na krátkou chvíli, je to samozřejmě akce pro celé rodiny s dětmi. Brigáda je pro nás nejen pracovní ale i společenská akce, chceme si s vámi užít příjemný pracovní den.

Na brigádu zajistíme oběd: budeme podávat podzimní dýňovou polévku, kdo bude polévku chtít, prosíme zapište si do seznamu ve vaší třídě počet porcí.

Protože škola nemá dostatek nářadí, prosíme ty, kteří mají tu možnost, aby si přinesli svoje, anebo nám zapůjčili další nářadí pro ostatní. Letos budeme potřebovat jen RÝČE, HRÁBĚ, LOPATY. Také hledáme někoho, kdo by přivezl z půjčovny nářadí v Ruzyni míchačku a 120kg vibrační desku.

Těšíme se a děkujeme!

:: Drakiáda a Dračí dílna 2018

1.10.2018
plakátek

Milí rodiče a přátelé naší školy, letos se po roční přestávce bude opět konat Drakiáda a Dračí dílna. Na obě tyto akce Vás srdečně zveme.

DRAKIÁDA

Drakiáda je společným pouštěním kupovaných i námi vyrobených draků. Drakiáda bude konat v v neděli, 14.10. od 14:00 na Vypichu, na louce u obory Hvězda. Přesné místo srazu bude u stromu mezi vstupem do obory Hvězda a dětským hřištěm. Při Drakiádě budeme podávat teplý čaj pro děti, budeme rádi, když někdo přinese něco dobrého k čaji :-). Při dobrém počasí bude pouštění draků až do 17:00, můžete přijít kdykoli po 14:00.

V případě silného deště, krupobití nebo naprostého bezvětří se akce konat nebude. Zda se Drakiáda koná, můžete ověřit hodinu předem na telefonu 603181315 (David Dvořák).

DRAČÍ DÍLNA

Dvě soboty předcházející Drakiádě pořádáme Dračí dílnu na výrobu vlastních draků. Protože stavba draka je časově náročná, je stavba je rozdělena do dvou sobot:

  • 6.10. se bude konat konstrukční část, kdy budeme stavět kostru draka, vystřihovat potah draka a vyrábět ocasy.
  • 13.10. bude výtvarná část, kdy budeme potah draka malovat, po uschnutí kostru potahovat a vyvažovat.

zobrazit | skrýt další

Konstrukční část dílny

Konstrukční část dračí dílny je technicky nejnáročnější, je vhodná výhradně pro rodiče s nejstaršími předškolními dětmi anebo staršími sourozenci, velmi vhodná pro tatínky. Materiál na stavbu draka, to je dřevo, provázky, papír, barvy, lepidla bude zajištěn. Budete si moci vybrat přinejmenším ze 3 různé dračích konstrukcí a budeme připraveni vám se stavbou všemožně pomoci. Práce, které nás čekají při konstrukční části dílny:

  • nařežeme dřevo na kostru draka,
  • svážeme a slepíme kostru,
  • připravíme papírový potah slepením z rolí nebo archů,
  • připravíme si papírové ocasy.

V této fázi bude hodně práce na přítomném rodičí a děti budou především pomáhat: budou řezat dřevo, vrtat dírky, lepit spoje. Je dobré rozvrhnout si síly a plánovat vždy jednoho draka na jednoho dospělého stavitele. Není rozumné plánovat postavit například ve skupině jeden dospělý + dvě děti dva draky.

Pracovat budeme ve třech skupinách: 9:00 - 12:00, 12:00 - 15:00, 15:00 - 18:00, zájemci ať se zapíší na hlavní nástěnce na spojovací chodbě. V každé skupině můžeme stavět nejvýše 6 draků. Kdo potřebuje jen opravit draka z minulých dílen, nemusí se zapisovat a může přijít kdykoli během dne.

Výtvarná a dokončovací část dílny

Zatímco konstrukční část stojí na pomoci rodičů a spolupráci s dětmi, výtvarné pojednání draka je nejlepší nechat zcela na dětech. Draka pojímáme ne jen tradičně jako "obličej", ale spíše jako létající obraz. Dětem bude dispozici pomoc a vedení učitelů.

Při výtvarné části dílny:

  • děti výtvarně pojednají potah draka a ocasy,
  • rodiče potáhnou kostru draka pomalovaným potahem,
  • nakonec draka vyvážíme.

Na draka malujeme nevypratelnými barvami, takže je třeba, aby měly děti pracovní oblečení. Budou sice k dispozici "malířská trička", ale ty neochrání všechno. Na malování draka mohou přijít i menší děti, které se neúčastnily konstrukční části.

Pracovat budeme opět ve třech skupinách: od 9:00 - 12:00, 12:00 - 15:00 a 15:00 - 18:00. V každé skupině může být opět nejvýše 6 draků.

Na dílnu se přihlaste co nejdříve, nejpozději do 5.10. 12:00 na zápisový list na hlavní nástěnce na spojovací chodbě. Zapište si termín konstrukční i výtvarné části. Poplatek na materiál za jednoho draka je 300,- Kč.

:: Malá změna provozu

25.9.2018

Od 1. října dojde ke změně v ranním provozu naší mateřské školy. Zatímco dosud byl ranní provoz od 7:00 do 8:00 vždy v červeném oddělení

, od 1. října se budou v ranním provozu třídy střídat a to ve stejném pořadí jako je odpolední provoz od 16:00 do 17:00. Viz harmonogram provozu níže.

Harmonogram provozu školy

:: Přihlašování na kroužky

19.9.2018

Spouštíme přihlašování do odpoledních kroužků zájmové činnosti. Přehled kroužků a všechny další informace najdete na této stránce. Své dítě můžete přihlásit na našem webu pomocí této online přihlášky.

Přihlašovat na kroužky se můžete až do 28. září, na pořadí přihlášení nezáleží. Kroužky jsou určeny především pro starší děti, takže hlavním kriteriem pro přijetí je věk dítěte. První hodiny kroužků se uskuteční v prvním říjnovém týdnu, letos tedy od pondělí 1. října.

Kromě těchto placených kroužků i letos poběží také speciální skupinové nebo indidivudální činnosti, kterým rovněž říkáme "kroužek" a to Feuerstein (FIE) a individuální Terapie v hliněném poli a letos také skupinka rozvoje fonematických dovedností. Tyto aktivity jsou určeny dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nějakým dílčím oslabením, které doporučí třídní učitelé a je tedy možné, že vám vaši učitelé některý z těchto "kroužků" doporučí.

:: Přehled celoškolních akcí

19.9.2018


Celoškolní akce 2018-19

Termíny všech akcí najdete také v kalendáři akcí.

:: Informace k zahájení školního roku

2.9.2018
plakátek plakátek

Školní rok v naší mateřské škole začne v pondělí 3. září.

Základní informace k provozu školy, to je: co mají děti mít, kdy je škola otevřena a kdy zavřena, kontakty, provozní doby všech oddělení najdete v tomto dokumentu. Je to stejný dokument, který je k dispozici při třídních schůzkách a který obdrželi rodiče nových dětí.

Výše školného a stravného

Školné se pro tento rok zvyšuje na 1.040,- Kč měsíčně, naopak stravné zůstává stejné: 798,- respektive 840,- Kč měsíčně. Informace o placení školného a stravného najdete zde.

Harmonogram provozu školy

Pro letošní rok se trochu odpolední provoz nemění. Harmonogram provozu školy pak najdete zde.

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční 10. září 2018 od 17:30 ve vašem oddělení. Během schůzek obdržíte aktuální informace týkající se organizace školního roku, budete informováni o celoškolních akcích, kroužcích a podobně. Třídní schůzky budou současně valnou hromadou Klubu rodičů a proto Vás prosíme, abyste se dostavili, i když jste se zúčastnili již loňských nebo předloňských třídních schůzek a neočekáváte žádné nové informace.

Děkujeme.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster