Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Práce v hliněném poli®, lekce FIE a Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

17.6.2020
plakátek

Zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku, která se bude konat ve středu 24. června 2020 od 17:30 ve velkém sále naší mateřské školy.

Program schůzky:

1. představení pedagogického sboru naší mateřské školy;

2. základní informace o naší mateřské škole a školním roce 2020-21;

3. přesun se svými třídními učiteli a učitelkami do tříd, kde bude schůzka pokračovat a rodiče dostanou podrobnější informace o chodu tříd.

:: Důležitá informace k provozu školy od 25. května - AKTUALIZOVÁNO!

20.5.2020

Milí rodiče, zde jsou důležité informace k provozu školy, který začne 25. května 2020. Vzhledem k postupnému uvolňování celostátních opatření proti šíření nemoci Covid-19 došlo k několika změnám. Stále však půjde o mimořádný režim provozu školy, kdy bude do určité míry omezen provoz, přístup rodičů do školy, na zahradu a podobně.

Omezení a opatření:

Vzhledem k zájmu rodičů o docházku do mateřské školy nebude počet dětí ve třídě omezen.

Omezíme kontakty dětí mezi třídami. Z toho důvodu bude provoz školy jen od 8:00 do 16:00, děti z různých tříd se nebudou potkávat ani na zahradě. Rovněž jsme nuceni po tuto dobu zrušit volný pobyt rodičů a dětí na malé zahradě, malá zahrada bude od 13:30 do 14:30 uzamčena.

Abychom omezili kontakty mezi rodiči a dětmi na spojovací chodbě, budou pro přístup do školky otevřeny východy z každého oddělení na zahradu. Rodiče a děti z Duhového oddělení, budou vstupovat vchodem z ulice Arabská u keramické dílny.

Provoz Duhového oddělení bude standardní, to je od 8:00 do 15:00.

Při příchodu dětí na oddělení budeme provádět kontrolu zdravotního stavu a měřit teplotu dětí, v případě jakýchkoliv obtíží nebudeme děti přijímat do kolektivu. Prosíme vás, abyste i vy věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí i svému!

První den příchodu do mateřské školy je nutné odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, bez toho nemůžeme děti přijmout. Pokud vaše dítě trpí alergií a tedy vykazuje příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma apod.), budeme vyžadovat aktuální potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte.

Při příchodu si, prosíme, desinfikujte si ruce u vstupu do školy nebo u vstupu do dětské šatny.

Nenoste do školky žádné jídlo nebo sladkosti (s výjimkou dětí s dietou), ať si děti nenosí do školky žádné hračky z domova, ani my nebudeme půjčovat hračky domů.

Prosíme, abyste se v šatně zdržovali co nejkratší dobu a také nevstupovali do tříd. Omlouvání dětí, informace o tom, zda půjdete po obědě nebo po spaní (obvykle sešit) raději pište smskami.

Kroužky budou po dobu mimořádného provozu zrušeny. Výjimkou je FIE, kroužek Předškolák, který bude přeorganizován tak, aby každá skupinka dětí byla ze stejné třídy. Individuální aktivity, jako je Práce v hliněném poli nebo kroužek Elkonin probíhat budou.

S dětmi budeme velmi často venku na zahradě a také vycházet mimo areál školy, pro tento účel bude každé dítě potřebovat dvě roušky, každou zabalenou zvlášť v sáčku.

Stále platí, že účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a že děti, které nebudou ani jeden den v tomto období navštěvovat mateřskou školu, budou osvobozeny od platby školného.

Společná akce Den dětí je zrušena a proběhne v nějaké formě ve třídách, třídní učitelé vás budou informovat.

Společná akce Zahradní slavnost - táborák je zrušena a loučení se školáky proběhne po jednotlivých třídách v posledním červnovém týdnu, třídní učitelé vás rovněž budou informovat.

Děkujeme Vám, že budete tato opatření dodržovat a že společně toto období, které postihne sociální a společenské kontakty mezi námi a vámi, překonáme :-).

:: Výsledky zápisu na školní rok 2020-21

14.5.2020

Fakultní mateřská škola se speciální péčí Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021 do Fakultní mateřské školy Fakultní MŠ se speciální péčí, Praha 6 dětem s těmito registračními čísly.

Registrační kódy dětí přijatých do běžných tříd (celkem 36 míst):

Kvůli technickým potížím došlo v seznamu kódu k drobné chybě. Seznam byl opraven 14.5.2020 ve 13:13. Omlouváme se za potíže.

registrační kód:  počet bodů:  poznámka:
B58W2285
J45O5385
X21B8985
J60H6485
U52D5885
E51N1585
P51T5185
U14P4185
N23Z3685
D33Y9385
Q41V2785
Q84N3385
K19F7785
P41O7585
N31V4085
T88I3185
D23M8685
O79Y9166
U53J6166
F43X7065
K87Q5465
M67T3165
G23K7365
Z92P9165
R25N3465
S90I2265
Z67D7365
L63A5365
D33E1265
R38I6265
Z86M7565
A79G8965
J24E9865
G94H3565
F53O6265
K55M1465

Registrační kódy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přijatých v programu inkluze (celkem 6 míst):

registrační číslo:  
B91Q34
U93X74
A92Q99
F93I66
H98C14
N11K60

V případě, že rodiče přijatých dětí neodevzdají zápisový lístek do naší mateřské školy, na jejich místa postoupí další děti v pořadí podle bodů. Rodiče těchto dětí budeme informovat.

:: Znovuotevření mateřské školy

2.5.2020

Milí rodiče, v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství připravujeme znovuotevření naší mateřské školy od pondělí 25. května 2020. Od toho data bude provoz naší školy v mimořádném režimu, kdy budeme upatňovat tato opatření:

Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná.

Do data znovuobnovení provozu ředitelka školy stanoví nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k prostoru tříd, personálním a hygienickým možnostem školy. Počet dětí ve třídě může být snížen.

V případě nedostatečné kapacity školy z důvodu snížení počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků, budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a dále povinně se vzdělávající děti (předškoláci).

Provoz školy bude organizován tak, aby se omezil kontakt dětí mezi třídami. Z toho důvodu bude provoz školy jen od 8:00 do 16:00.

Při příchodu dětí budeme provádět kontrolu zdravotního stavu, v případě jakýchkoliv obtíží nebudeme děti přijímat do kolektivu.

Upozorňujeme, že v den nástupu dítěte do mateřské školy budeme vyžadovat čestné prohlášení o tom, že dítě není v rodině v kontaktu osobami, které jsou rizikové s hlediska nákazy virem SARS-CoV-2.

Děti, které nebudou ani jeden den v tomto období navštěvovat mateřskou školu, budou osvobozeny od platby školného.

Abychom se mohli na mimořádný provoz co nejlépe připravit, žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu naší mateřské školy. Prosíme, vyplňte dotazník do 7. května 2020.

:: Zápis do naší mateřské školy

7.4.2019
plakátek

V souladu § 34 zákona 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. vyhlašujeme zápis do naší mateřské školy, který se koná 11. a 12. května 2020 vždy od 13:00 do 17:00. Děti budeme přijímat podle níže uvedených kriterií, počet volných míst pro školní rok 2021/21 je: 35 míst pro děti bez speciálních vzdělávacích potřeb a 5 míst pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Informace o přijímacím řízení

Školským obvodem je pro mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn. můžete přihlásit své dítě do které mateřské školy v rámci m.č. Praha 6, i do více mateřských škol.

Rodiče, jejichž dětem v září tohoto roku začíná povinné předškolní vzdělávání, jsou také povinni přijít k zápisu do některé mateřské školy ve školském obvodu, v němž má dítě trvalý pobytu. V případě, že rodič dítěte podle § 34a odstavce 5 školského zákona zvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo individuální způsob povinného předškolního vzdělávání, je rodič povinen tuto skutečnost mateřské škole oznámit 3 měsíce před počátkem školního roku.

Kvůli celostátním opatřením proti šíření nemoci Covid-19, proběhne letos zápis do naší mateřské školy bez účasti dětí a bude organizován tak, abychom omezili osobní kontakt na minimum.

Jak postupovat při zápisu

V každém případě si stáhněte si "manuál" Jak do školky, zde je jen stručnější shrnutí.

1. Navštívíte webovou aplikaci městské části Praha 6 (bude v provozu od 15.4.2020), zde vyplníte jednu přihlášku i pro více mateřských škol najednou, rezervujete si čas, kdy se k zápisu do mateřské školy dostavíte a přihlášku vytisknete. Nebo si stáhnete si tuto přihlášku z našeho webu (bude vyvěšena do 15.4) nebo vyzvednete v naší škole nebo na úřadě m.č. Praha 6 v papírové podobě.

2. Přihlášku necháte potvrdit lékařem; v případě podávání více přihlášek je možno použít kopii lékařského potvrzení ověřenou CzechPointem.

3. Přihlášku nám zašlete datovou schránkou (ID naší datové schránky: 4jprpjk) nebo zašlete e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem (na e-mailovou adresu irena.holema@skolka.org) nebo zašlete poštou doporučeným dopisem na adresu školy. Přihlášku je nutné odeslat elektronicky 11.5.2020 v době od 0:00 - 23:59, poštou tak, aby byla doručena 11.5.2020. Nemůžete-li použít ani jednu z uvedených metod, přinesete přihlášku osobně 11. nebo 12. května 2020 mezi 13:00 do 17:00.

Ať už zvolíte jakýkoukoli metodu doručení přihlášky, vždy obdržíte unikátní registrační kód, pod kterým budete moci na webu www.jakdoskolky.cz sledovat umístění dětí v jednotlivých školkách.

6. 18. května od 13:00 do 17:00 pak odevzáte zápisový lístek do jedné vámi zvolené mateřské školy, kam bylo vaše dítě přijato. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, na vaše místo automaticky nastoupí další dítě v pořadí.

Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do naší mateřské školy na základě doporučení speciálně pedagogického centra nebo nebo jiného jiného poradenského zařízení. Máte-li zájem o přijetí takového dítěte, prosíme kontaktujte ředitelku školy již před zápisem.

Dokumenty ke stažení


:: Zrušené a odložené akce

1.4.2020

Vzhledem k celostátním opatřením, které mají zabránit šíření koronaviru, rušíme den otevřených dveří, který se měl konat 6. dubna 2020. Ze stejného důvodu se BENEFIČNÍ FESTIVAL DU NAZAHRA DU5 odkládá až na září 2020. Je nám to samozřejmě velmi líto.

:: Další informace

17.3.2020

Platby za školné v době přerušení provozu

Vzhledem k tomu, že je naše mateřská škola do odvolání uzavřena, vrátíme vám alikvótní část již uhrazeného školného za měsíc březen. Školné za měsíc duben zatím zůstává beze změn, platbu proveďte jako obvykle dle "Školního řádu".

Zrušené a odložené celoškolní akce

Kvůli uzavření školy jsme bohužel nuceni zrušit nadcházející celoškolní akce. Tento týden se samozřejmě nebude konat Vynášení Moreny. Jarní brigáda, která měla být v sobotu 28. března, je zatím odložena na neurčito.

Přestože nyní nedokážeme říci, jak se bude situace ohledně šíření koronaviru, výjimečného stavu a uzavření škol vyvíjet, chceme vás informovat o dlouho plánované akci dalším BENEFIČNÍM FESTIVALU DU NAZAHRA DU5, který má být 25.4.2020. Chceme vás poprosit, abyste s touto akcí začím počítali, zařídíme se podle dalšího vývoje a budeme vás informovat. My se na tuto akci moc těšíme a doufáme, že se uskuteční!

:: Přerušení provozu

7.3.2020

Milí rodiče,
vzhledem k současné situaci šíření nákazy koronaviru, vydaným doporučením MŠMT a MZ a po dohodě s naším zřizovatelem, městskou částí Praha 6, přistupujeme k přerušení provozu naší mateřské školy od pátku 13.3.2020 do odvolání. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat na našich webových stránkách, případně dostanete informace e-mailem.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost na ošetřovné, napište požadavek na e-mail ředitelky: irena.holema@skolka.org, která Vám připraví potvrzení.

Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za pochopení!

Pro informaci: usnesení RMČ č.1330/20 ze dne 11.03.2020

Přečtěte si usnesení rady městské části Praha 6 č. 1330/20


Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Přečtěte si také tento dokument: http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi - jsou tam i informace týkající se mateřských škol - pro mateřské školy bude platit stejný postup, pokud jde o žádosti o ošetřovné, jako pro školy základní a děti do 10ti let.

:: Aktuální informace - doporučení krizového štábu m.č. Praha 6

7.3.2020

Doporučení a opatření krizového štábu Prahy 6 kvůli koronaviru

Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma. Všem nám to moc pomůže. Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školky a školy v provozu.

V návaznosti na výše uvedené doporučení tento týden rušíme všechny odpolední kroužky zájmové činnosti. Nebylo by fér, aby ti, kdo se doporučením budou řídit, přišli o lekci.

:: Letní příměstský tábor v naší mateřské škole - AKTUALIZOVÁNO!

17.2.2020

Náš letní příměstský tábor je bohužel již obsazen!

Vážení rodiče, zveme Vaše děti k účasti na našem letním příměstském táboře, který se uskuteční ve dnech 17.8. - 21.8.2020 v areálu naší školky. Tématem tohoto týdne budou letos:

„NEJEN PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY“


Program letního tábora volně navazuje na program tábora loňského. Ponese se v duchu nejrůznějších přírodovědných pokusů a jejich možných výtvarných otisků nebo zpodobení.

Také tento rok si budeme s dětmi povídat o našem světě (o Zemi, Slunci a hvězdách, o hmotě a živlech, světle a barvách, elektřině, magnetismu a gravitaci) a vyprávění ilustrovat i dramatizovat nejrůznějšími pokusy. Pro děti, které se loni tábora neúčastnily, bychom rádi některé oblíbené experimenty zopakovali a provedli přitom i nové. Chceme například rozšířit chemikovu zahrádku o novou sadbu, nechat narůst krystaly nebo se pokusit je vytvářet "synteticky" z plastů. Děti čeká výroba ozdob, v rámci povídání o gravitaci budou moci absolvovat i zkoušku odvahy a důvtipu.

Cena za pobyt pro jedno dítě je 2.000,- Kč. V ceně je program včetně materiálu a techniky, strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pronájem školy, plat lektorů. Tábor se otevírá, pokud se přihlásí alespoň 20 dětí, maximální počet dětí je 25.

Dítě můžete přihlásit do 31.5.2020 přihláškou, kterou si můžete vyzvednout ve své třídě nebo stánout zde. „Scan“ přihlášky lze zaslat i e-mailem na adresu irena.holema@skolka.org.

Přihláška na tábor je ke stažení zde:


:: Masopust 2020

1.2.2020
plakátek plakátek

Zveme všechny děti, rodiče, sourozence i dědečky a babičky a přátele na masopustní veselici, která proběhne ve středu, 12. února. Slavnost začne ve velkých třídách v 16:30 nebo už v 16:00, podle délky programu oddělení. Některé třídy budou mít program uvnitř, některé průvod masek v okolí školy. Slavnost v duhovém oddělení bude od 15:00 do 17:00 ve třídě. Všechny ostatní třídy se v 18:00 sejdeme ve dvorečku na velké zahradě, kde masopustní veselice vyvrcholí zabitím klibny a společnou písní.

V den Masopustu končí provoz školy již v 16:00, abychom se stihli na slavnost připravit. Prosíme rodiče, kteří mají tu možnost, aby vzali své děti před akcí alespoň na chvíli domů nebo provětrat na zahradu, či jakkoli jinak odpočinout.
Děkujeme.

Program:

1. program VE TŘÍDÁCH nebo venkovní PRŮVOD (16:30 nebo 16:00 - 18:00)
(PRŮVOD, HODY, MASKY, HRY, KOBLIHY a jiné...)

2. přesun NA VELKOU ZAHRADU (17:50 - 18:05)

3. společná píseň Masopust držíme, házení hříchů a ZABITÍ KLIBNY (cca 18:05)

4. zakončení VOLNÉ, podle nálady... (po 18:30)

Fotografie z minulých masopustů a další informace najdete i na stránce o masopustech v sekci celoškolních akcích.

:: Přejeme Vám a Vašim dětem vše nejlepší v roce 2020!

28.12.2019

:: Vánoční akce

8.12.2019
plakátek plakátek

Přehled vánočních akcí v naší školce:

17. prosince, dopoledne Vánoční oslavy ve třídách

18. prosince, podvečer Vánoční setkání dětí a rodičů

18. prosince, 18:30 Vánoční troubení na zahradě

20. prosince, 10:30 Vánoční zpívání na chodbě

Další informace o vánočních oslavách dostanete ve vašich třídách.

Provoz během vánoc

Vážení rodiče, během vánočních svátků bude naše mateřská škola v době od 23.12.2019 do 3.1.2020 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

:: Pozvánka na setkání pro rodiče předškoláků

14.11.2019
plakátek

Pokud máte doma předškoláka, srdečně vás zveme na setkání, kde se dozvíte všechny informace, které potřebujete znát před zápisem do základní školy.

VE STŘEDU 20. LISTOPADU 2019 OD 15:30 DO 16:45 VE VELKÉM SÁLE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dozvíte se:

termín zápisů, stručný přehled škol, spádovost škol;

o připravenosti dítěte na školu, jak ji mohu jako rodič podpořit v konkrétních oblastech (myšlení, pozornost, řeč, grafomotorika, sociální kompetence?);

o odkladu školní docházky ? kdo posoudí zralost dítěte a zprostředkuje odklad.

Předškolákem je dítě tehdy, pokud oslaví svoje šesté narozeniny do 31. 8. 2020, takže v dubnu jej čeká zápis do školy.

Na setkání s vámi se těší Jana Nermutová, speciální pedagog SPC při FMŠ Arabská.

:: Pozvánka na brigádu

14.10.2019
plakátek

Milí rodiče, zveme Vás na PODZIMNÍ BRIGÁDU na naší zahradě.

Každoročně pořádáme dvě brigády: jarní a podzimní, které nám jednak umožňují udržet naši velkou a krásnou zahradu jako dobré herní prostředí a jednak vždy přinesou zahradě něco nového.

CO BUDEME LETOS DĚLAT:

vytvoříme novou pádovou zónu pod horolezeckou stěnou u domečku na velké zahradě,

osejeme pole ozimem a vysadíme další keříky do divočiny, založíme nový záhon jahod,

opravíme lezení na malé zahradě,

vyčistíme prostor kolem písku ? kutiště na malé zahradě,

opravíme lezení z větví na malé zahradě, vytřídíme a opravíme herní "klacky a dřevo",

vysekáme trávu kolem keříků a třešinek na malé zahradě,

provedeme i další potřebné práce.

Brigáda se koná celý den, od 9:00 až do 18:00, můžete přijít a odejít kdykoli chcete, můžete přijít i jen na krátkou chvíli, je to samozřejmě akce pro celé rodiny s dětmi. Brigáda je pro nás nejen pracovní ale i společenská akce, chceme si s vámi užít příjemný pracovní den.

Na brigádu zajistíme oběd: budeme podávat podzimní dýňovou polévku, kdo bude polévku chtít, prosíme zapište si do seznamu ve vaší třídě počet porcí.

Protože škola nemá dostatek nářadí, prosíme ty, kteří mají tu možnost, aby si přinesli svoje, anebo nám zapůjčili další nářadí pro ostatní. Letos budeme potřebovat RÝČE, HRÁBĚ, LOPATY. Také hledáme někoho, kdo by nám mohl na brigádu půjčit VELKÉ BOURACÍ KLADIVO pro zrušení obrubníku u domečku, kde bude pádová zóna.

Těšíme se a děkujeme!

:: Přihlašování na kroužky - AKTUALIZOVÁNO

15.9.2019

Přihlašování na kroužky bylo zastaveno. Všechny kroužky jsou obsazeny!

Spouštíme přihlašování do odpoledních kroužků zájmové činnosti. Přehled kroužků a všechny další informace najdete na této stránce. Své dítě můžete přihlásit na našem webu pomocí této online přihlášky.

Přihlašovat na kroužky se můžete až do 27. září, na pořadí přihlášení nezáleží. Kroužky jsou určeny především pro starší děti, takže hlavním kriteriem pro přijetí je věk dítěte. První hodiny kroužků se uskuteční v prvním celém říjnovém týdnu, letos tedy od pondělí 7. října.

Kromě těchto placených kroužků i letos poběží také speciální skupinové nebo indidivudální činnosti, kterým rovněž říkáme "kroužek" a to jsou práci v hliněném poli®, kroužek Feuersteinova instrumentálního obohacování a trénink jazykových schopností podle Elkonina. Tyto zvláštní aktivity jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy pro rok 2019 a děti na ně docházejí na základě doporučení třídních učitelů a souhlasu rodičů.

:: Hledáme posily do našeho týmu!

15.9.2019

Hledáme asistenta pedagoga do velkého oddělení

Hledáme asistenta pedagoga do velkého oddělení s inkluzivním vzděláváním; v oddělení je 26 dětí, z toho 2 až 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde o práci v rozsahu 1/2 úvazku, rozsah přímé práce s dětmi je 18 hodin týdně, pracovní dobu lze nakombinovat, třeba jen na dva až tři dny v týdnu. Záleží na domluvě s ostatními pracovníky, tak aby byl zajištěn celotýdenní provoz oddělení.

Nabízíme: inspirativní kolektiv, supervize, mentoring, prostor pro osobní rozvoj. Odměna dle platových tabulek: 8. platová třída, tj. za 1/2 úvazek cca 9.000,- čistého. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!!!

Hledáme učitele na částečný úvazek

Hledáme učitele nebo učitelku do velkého oddělení s inkluzivním vzděláváním. Jde o práci v rozsahu 1/2 úvazku, tj. přímé práce s dětmi 15 hodin týdně. Jedná se o zajištění především odpoledního provozu školy s pracovní dobou zhruba od 11:00 do 16:00, 1 x týdně až do 17.00.hod. Je možné mít jeden den v týdnu volný.

Výhodou je praxe s dětmi předškolního věku, vítáme i studenty VŠ. Nabízíme: inspirativní kolektiv, supervize, mentoring, prostor pro osobní rozvoj. Nástup od 1.10. 2019.

Zájemci o tyto pozice, prosíme, kontaktujte e-mailem ředitelku školy (irena.holema@skolka.org).

:: Přehled celoškolních akcí

30.8.2019


Celoškolní akce 2019-20

Termíny všech akcí najdete také v kalendáři akcí.

:: Informace k zahájení školního roku

30.8.2019
plakátek plakátek

Školní rok v naší mateřské škole začne v pondělí 2. září.

Základní informace k provozu školy, to je: co mají děti mít, kdy je škola otevřena a kdy zavřena, kontakty, provozní doby všech oddělení najdete v tomto dokumentu. Je to stejný dokument, který je k dispozici při třídních schůzkách a který obdrželi i rodiče nových dětí na informační schůzce.

Výše školného a stravného

Školné se pro tento rok snižuje na 880,- Kč měsíčně, stravné zůstává stejné: 798,- respektive 840,- Kč měsíčně. Informace o placení školného a stravného najdete zde.

Harmonogram provozu školy

Pro letošní rok se organizace provozu nemění. Harmonogram provozu školy pak najdete zde.

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční 9. září 2019 od 17:30 ve vašem oddělení. Během schůzek obdržíte aktuální informace týkající se organizace školního roku, budete informováni o celoškolních akcích, kroužcích a podobně. Třídní schůzky budou současně valnou hromadou Klubu rodičů a proto Vás prosíme, abyste se dostavili, i když jste se zúčastnili již loňských nebo předloňských třídních schůzek a neočekáváte žádné nové informace.

Děkujeme.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster