Přihlásit odběr zpráv
Účastníme se...

Podrobnosti najdete zde.
5.1.2014

Zajímavé odkazy

Zde najdete odkazy na organizace zabývající se speciální péčí v Praze, případně přímo v Praze 6.

Pedagogicko-psychologické poradenství, vyšetření dítěte

Captured by webthumbnail.org

Seznam SPC v Praze

http://www.apspc.cz/kraje/hlavni-mesto-praha


Captured by webthumbnail.org

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 6

http://ppp6.cz


Captured by webthumbnail.org

PhDr. D. Krejčířová - dětský klinický psycholog

http://www.ftn.cz/pacientum-a-verejnosti/oddeleni-a-kliniky/psychologicke-oddeleni


Sociální služby, terapie, vzdělávání

Captured by webthumbnail.org

Rytmus o.s. - osobní asistence, asistenti pedagoga

http://www.rytmus.org


Captured by webthumbnail.org

Klub Hornomlýnská - odlehčovací služby, osobní asistence

http://www.hornomlynska.cz


Captured by webthumbnail.org

Dys-centrum - terapie, vzdělávání

http://www.dyscentrum.org


Captured by webthumbnail.org

Hyperaktivita - volnočasové aktivity, terapie

http://www.hyperaktivita.cz


Captured by webthumbnail.org

Prodys - péče o děti s vývojovými poruchami učení, poruchami pozornosti, DMO, autismem

http://www.prodys-bubenickova.cz/info.htm


Captured by webthumbnail.org

Středisko ucelené rehabilitace při DMO

http://dmoinfo.cz/nase-sluzby


Raná péče v Praze

Captured by webthumbnail.org

Středisko pro ranou péči Praha - pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením

http://ranapece.eu/index.php?id=6


Captured by webthumbnail.org

Středisko rané péče Tamtam Praha - pro děti se sluchovým postižením

http://www.tamtam-praha.cz


Captured by webthumbnail.org

Raná péče Diakonie Praha 6 - pro děti s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením

http://www.rana-pece.cz


Captured by webthumbnail.org

Raná péče Apla - pro děti s poruchami autistického spektra

http://www.praha.apla.cz/rana-pece-2.html


Služby poskytované v Praze 6

Captured by webthumbnail.org

Seznam MŠ a služeb pro předškolní děti v Praze 6

http://www.jakdoskolky.cz


Captured by webthumbnail.org

Logopedické ambulance v Praze 6

http://www.jakdoskolky.cz/logopedie


Captured by webthumbnail.org

Seznam ZŠ a služeb pro děti školního věku v Praze 6

http://www.jakdoskoly.cz


Captured by webthumbnail.org

Středisko Dar Praha 6 - denní stacionář

http://www.dcpaprsek.org/stredisko-dar/denni-stacionar/denni-stacionar© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster