Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Podpora inovativního vzdělávání a rozvoje pedagogických kompetencí je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: "ZAHRADA - CESTA DO SVĚTA"

Tato stránka je věnována projektu proměny naší zahrady "ZAHRADA CESTA DO SVĚTA". Informace o projektu jsou již dosti rozsáhlé, proto jsme je rozdělili do více stran: pro prohlížení použijte menu vpravo.


Zahrada cesta do světa

Proměnu zahrady podpořila

Proměna zahrady - 2015-16

Nové venkovní terasy

Během podzimu u žlutého a červeného oddělení vznikly přízemí terasy. Terasy jsou přístupné ze tříd dveřmi přímo z herny a budou sloužit jako rozšíření herny směrem do zahrady. Budou prostorem, který budou moci děti za pěkného počasí současně s pobytem uvnitř a kam budou moci volně z herny přecházet. Terasy jsou vyrobené z neupraveného jen broušeného modřínového dřeva a vyrobil je pan Michal Novotný. Finanční prostředky na výrobu teras poskytla Nadace Proměny.

zobrazit | skrýt další

Co je nového po podzimní brigádě

zobrazit | skrýt další

Podzimní brigáda

Během brigády jsme postavili novou kamennou zídku u kutiště na malé zahradě, zpevnili povrch dvorečku a kolem pumpy usadili další kameny, začali s opravou klackového domku na malé zahradě, očistili od náletů plochu u dřevěného plotu a přimontovali na něj trubky jako začátek potrubních cest, zryli políčko na velké zahradě, ostříhali byliny ve dvorečku, opravili lanové lezení v "lese", spálili odpadní dřevo a celkově uklidili zahradu. I letos byla k obědu výborná dýňová polévka.

Děkujeme všem, kteří nám během brigády pomohli! Děkujeme také panu Peřinovi, který s námi dovezl další opukové kameny z Horoměřic.

zobrazit | skrýt další

Benefice - poděkování


Děkujeme všem rodičům a přátelům, kteří nám pomohli při přípravě a průběhu benefičního festivalu!

Festival se vydařil nejen co do všemi - performery i návštěvníky - mnohokrát zmiňované "krásné atmosféry", ale i po finanční stránce. Po odečtení všech nákladů je výnos festivalu 62.071,-. Z výnosu se tedy bude financovat altánek a "rodičovský" stůl na malé zahradě.

Rovněž úřad Městské části Praha 6, který akci podpořil grantem, byl s festivalem spokojen, takže to znamená, že se můžeme těšit na DU NAZAHRA DU 3!

Proměna zahrady - 2014-15

Od října 2014 do června 2015 proběhla realizace první a zřejmě největší fáze projektu, při které byly realizovány lokality: "LES", "REMÍZEK", "JEDLÁ DIVOČINA" a "DVOREK". Tyto celky jsou financovány z grantu Nadace Proměny v celkové výši 650 tis. Kč, výnosu Benefičního festivalu DU-NAZAHRA-DU (80 tis. Kč) a rozpočtu školy. Díky další práci rodičů, dětí učitelů během tři brigád a práci dobrovolníků zajištěných Nadací Proměny se podařilo nad rámec původního plánu částečně realizovat i herní celek "KUTIŠTĚ" a "TŘEŠŇOVÝ SAD".

zobrazit | skrýt další

Stavební část prací, to je lokalitu "DVOREK" realizovala firma Klimava, zahradnické práce provedla firma Květuščina zahrádka pana Ladislava Soukupa, autora zahradnického řešení. Autorské dřevěné herní i ostatní prvky vyrobil pan Michal "Micl" Novotný. Stavební dozor prováděla arch. Martina Kárová, autorka architektonického řešení zahrady, supervizi zahradnických prací prováděl pan Ing. Bažant.

Záznam proměny zahrady během této etapy najdete na této speciální stránce.
 

Přes to, že se během etapy 2014-15 podařilo překročit rozsah plánovaných prací, je z celého projektu hotova zatím jen část Stále tedy hledáme sponzory pro realizaci ostatních částí projektu: zejména betonové cesty, jeskyně, bahniště a dalších.

Hledáme další sponzory

Z nadačního příspěvku Nadace proměny nelze realizovat projekt proměny naší zahrady celý. Hledáme proto další sponzory, kteří by podpořili realizaci větších samostatných celků. Prvním z těchto celků, který se zcela jistě nebude financovat z poskytnutého grantu bude změna asfaltových cest. Hledáme tedy nejlépe některou z velkých stavebních firem, která by nám byla ochotná pomoci formou poskytnutí materiálu, mechanizace nebo přímo provedením části nebo celé stavby.

Prosíme tedy všechny rodiče, zda nemáte osobní kontakt ve firmě, která by nám mohla pomoci. Projekt cest je vyčleněn do tohoto samostatného výkresu, ke kterému přináleží motivační text pro potenciální sponzory, který pracovně nazýváme "Ódou na beton".

Zde je ke stažení připravený balíček dokumentů (ZIP) pro potencionální sponzory, který obsahuje motivační text, výkres cest a celý původní text projektu.

Galerie

Zde si můžete prohlédnout fotografie z některých společenských akcí naší školy. Vždy jsou zveřejněny fotografie pouze za poslední tři školní roky. Vzhledem k epidemii Covid-19 se bohužel v posledních letech mnoho společných akcí rušilo a tak v některých kategoriích momentálně žádné fotografie nejsou. Od školního roku 2021-22 také ukládáme většinu fotografií do uzavřených třídních blogů.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster