Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Výběrové řízení - klouzačka na školní zahradu

21.5.2022

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2022

Název zadavatele : FMŠ se speciální péčí
IČO zadavatele: 65994027
Sídlo zadavatele : Arabská 681/20, Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Irena Hanyš Holemá
Kontaktní osoba : Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení klouzačky v prostorách malé zahrady, demontáž a likvidace klouzačky stávající.
Nutná osobní návštěva na zaměření!

Cenová nabídka bude obsahovat:
identifikační údaje firmy,
cenu bez DPH a s DPH za zhotovení klouzačky.

2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria:
Nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy.
Provedení v souladu se vzhledem stávajících herních prvků v prostorách školní zahrady, provedení nosných částí klouzačky z tvrdého dřeva: akát nebo dub, skluznou plochu klouzačky z nerezového plechu.
Použití netypizovaných komponentů.

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email irena.holema@skolka.org nebo na adresu školy v zalepené obálce "Výzva VŘ 2/2022" do 8. 6. 2022.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky: od července 2022.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

 • Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
 • Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako "cena nejvýše přípustná".
 • Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění ? jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
 • Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
 • V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou.
 • Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
 • Maximální možná nabídková cenu je stanovena na 80.000,- Kč včetně DPH, nabídky, které tuto cenu přesáhnou budou vyloučeny.

4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

Vyvěšeno dne: 21.5. 2022
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.

:: Výběrové řízení - nutriční sestra

8.12.2021

Fakultní mateřská škola se speciální péčí vypisuje výběrové řízení na zakázku

Vymezení zakázky:

Poptáváme ke spolupráci nutriční sestru, nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č.96/2004 Sb. , O nelékařských zdravotnických povoláních ? , která má praxi minimálně 1 rok ve školních zařízeních.

Předmět zakázky:

 • sestavování nutričně vyváženého jídelníčku,
 • sestavování nutričně vyváženého jídelníčku pro speciální diety,
 • 2x měsíčně školení personálu kuchyně,
 • zařazování nových pokrmů, receptů.

Zadavatel zakázky:

Fakultní mateřská škola se speciální péčí, příspěvková organizace
IČ: 65994027
Arabská 681/20
160 00, Praha 6

Doba plnění:

od 1.1.2022

Termín odevzdání nabídek:

Do 20.12. 2021 na adresu školy osobně, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem "Výběrové řízení".

Platební podmínky:

FMŠ se speciální péčí, příspěvková organizace není plátce DPH. Pracovní smlouva bude stvrzena Rámcovou smlouvou o poskytování služeb, na konkrétní školní rok.

Výběr zakázky:

Výběr zakázky se uskuteční do 27.12. 2021. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději 30.12.2021.

Kritéria pro hodnocení nabídek:

 1. vzdělání,
 2. praxe ve školním zařízení,
 3. cena
 4. cena.

Osoba odpovědná za zadání zakázky a osoba kontaktní:

Mgr. Irena Hanyš Holemá,PhD., ředitelka školy
tel. 731 181 954, e-mail: irena.holema@skolka.org

Místo a doba plnění:

Fakultní mateřká škola se speciální péčí, od 1.1.2022

Vyvěšeno dne: 8.12.2021
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.

:: Výběrové řízení - vedení účetnictví školy a mzdového účetnictví

15.11.2021

Fakultní mateřská škola se speciální péčí vypisuje výběrové řízení na zakázku

Vymezení zakázky:

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na vedení účetnictví školy a mzdového účetnictví.

Předmět zakázky:

Vedení účetnictví pětitřídní příspěvkové organizace FMŠ se speciální péčí, školní jídelny v programech Gordic a mzdové účetnictví. Požadována je praxe minimálně 3 roky, pojištění odpovědnosti za škodu a znalosti finančních fondů včetně FKSP.

Požadavky:

 • znalost vedení účetnictví v příspěvkové organizaci zřízené územně samosprávným celkem,
 • tvorba a vyhodnocování finančních plánů,
 • tvorba podkladů pro odvody soc, zdravotního pojištění a odvodů finančním úřadům,
 • účtování podle rozpočtové skladby, účtování bankovních účtů - KB (platby-stravné, školné, ostatní a FKSP),
 • příprava podkladů pro měsíční závěrky a čtvrtletních rozborů,
 • účtování v oblasti majetku - odpisy, převody,
 • znalost zadávání a vyúčtování dotací,
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání,
 • zpracování roční inventarizace,
 • osobní předání min. 1x měsíčně,
 • pojištění odpovědnosti za způsobené škody,
 • další úkony související s vedením účetnictví školské příspěvkové organizace.

Zadavatel zakázky:

Fakultní mateřská škola se speciální péčí, příspěvková organizace
IČ: 65994027
Arabská 681/20
160 00, Praha 6

Doba plnění:

od 1.1.2022

Termín odevzdání nabídek:

Do 10.12. 2021 na adresu školy osobně, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem "Výběrové řízení". Nabídka bude obsahovat nabídku účetních prací a cenu za práce podle poptávky.

Platební podmínky:

FMŠ se speciální péčí, příspěvková organizace není plátce DPH.

Výběr zakázky:

Výběr zakázky se uskuteční do 15.12.2021. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději 16.12.2021

Kritéria pro hodnocení nabídek:

 1. odborné zkušenosti v dané oblasti,
 2. reference,
 3. cena
 4. délka praxe v oboru 10%.

Osoba odpovědná za zadání zakázky a osoba kontaktní:

Mgr. Irena Hanyš Holemá,PhD., ředitelka školy
tel. 731 181 954, e-mail: irena.holema@skolka.org

Místo a doba plnění:

Fakultní mateřká škola se speciální péčí, od 1.1.2022

Vyvěšeno dne: 15.11.2021
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster