Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Podpora inovativního vzdělávání a rozvoje pedagogických kompetencí je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Výběrové řízení 4/2024

13.5.2024

Název zadavatele : FMŠ se speciální péčí
IČO zadavatele: 65994027
Sídlo zadavatele : Arabská 681/20, Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zadavatele : Irena Hanyš Holemá
Kontaktní osoba : Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Vymezení zakázky:

Poptáváme: návrh, výrobu a instalaci dřevěného čela vstupních branek: (1) branka - zahrada, (2) branka - vchod pro zaměstnance.

Předmět zakázky

Navržení, výroba a instalace dřevěných čel vstupních branek – zahrada, vchod pro zaměstnance:

 • dřevěná čela – umělecky pojata.

Podmínky realizace:

Nutná osobní obhlídka místa a konzultace s vedením školy.
Cena zakázky, nepřekročí výši 50.000,- Kč.

Realizace:

Dodání do 31. 6. 2024.

Termín zveřejnění:

13. 5. 2024

Termín odevzdání nabídek:

Do 3 dnů od vyvěšení na webu školy na adresu školy osobně, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem "Výběrové řízení".

Platební podmínky:

FMŠ se speciální péčí, příspěvková organizace není plátce DPH.

Výběr zakázky:

Výběr zakázky se uskuteční do 17. 5. 2024
Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději do 20. 5. 2024.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

 1. cena,
 2. estetické zpracování – návaznost na podobu stávajícího vybavení školní zahrady.

Odpovědná (kontaktní) osoba za zadání zakázky:

Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
tel. 731 181 954
e-mail : irena.holema@skolka.org

Vyvěšeno dne: 13. 5. 2024
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.

:: Výběrové řízení 3/2024

13.5.2024

Název zadavatele : FMŠ se speciální péčí
IČO zadavatele: 65994027
Sídlo zadavatele : Arabská 681/20, Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zadavatele : Irena Hanyš Holemá
Kontaktní osoba : Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Vymezení zakázky:

Poptáváme: opravu kovových konstrukcí vstupních branek.

Předmět zakázky

Oprava kovových konstrukcí vstupních branek: (1.) branka - zahrada, (2.) branka - vchod pro zaměstnance:

 • oprava kovových – časem opotřebovaných komponentů konstrukce,
 • zpevnění konstrukce,
 • nový nátěr.

Podmínky realizace:

Nutná osobní obhlídka místa a konzultace s vedením školy.
Cena zakázky, nepřekročí výši 20.000,- Kč.

Realizace:

Dodání do 31. 6. 2024.

Termín zveřejnění:

13. 5. 2024

Termín odevzdání nabídek:

Do 3 dnů od vyvěšení na webu školy na adresu školy osobně, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem "Výběrové řízení".

Platební podmínky:

FMŠ se speciální péčí, příspěvková organizace není plátce DPH.

Výběr zakázky:

Výběr zakázky se uskuteční do 17. 5. 2024
Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději do 20. 5. 2024.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

 1. cena

Odpovědná (kontaktní) osoba za zadání zakázky:

Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
tel. 731 181 954
e-mail : irena.holema@skolka.org

Vyvěšeno dne: 13. 5. 2024
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.

:: Výběrové řízení 2/2024

15.1.2024

Název zadavatele : FMŠ se speciální péčí
IČO zadavatele: 65994027
Sídlo zadavatele : Arabská 681/20, Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zadavatele : Irena Hanyš Holemá
Kontaktní osoba : Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Předmět zakázky

Pravidelná revize elektrické instalace dle ČSN 33 1500

Termín zveřejnění:

15.1.2024

Vymezení zakázky:

Poptáváme: Revizi elektrické instalace dle ČSN 33 1500, v dolním, prostředním a horním pavilonu školy.

Provozní napětí: 3+ PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C, instalovaný příkon: 25 KW

Podmínky realizace:

Osobní obhlídka všech pavilonů. K revizi bude předložena výkresová dokumentace.
Cena za kompletní revizi všech tří pavilonů nepřekročí výši 25.000,-- Kč.

Termín realizace:

leden – únor 2024

Termín odevzdání nabídek:

Do 19. 1. 2024 na adresu školy osobně, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem "Výběrové řízení 1/24"

Platební podmínky:

Platba za realizovanou revizi elektrické instalace bude vyplacena na základě vystavené faktury.

FMŠ se speciální péčí, příspěvková organizace není plátce DPH.

Výběr zakázky:

Výběr zakázky se uskuteční do 23. 1. 2024
Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději do 31. 1. 2024.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria:

 1. cena za realizaci elektrické instalace,
 2. odbornost realizátora.

Odpovědná (kontaktní) osoba za zadání zakázky:

Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Vyvěšeno dne: 15. 1. 2024
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.

:: Výběrové řízení 1/2024

11.1.2024

Název zadavatele : FMŠ se speciální péčí
IČO zadavatele: 65994027
Sídlo zadavatele : Arabská 681/20, Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zadavatele : Irena Hanyš Holemá
Kontaktní osoba : Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Předmět zakázky

Mentorské služby, pravidelná mentorská intervence

Termín zveřejnění:

11.1.2024

Vymezení zakázky:

Poptáváme: služby mentora, který bude pravidelně mentorovat pedagogickou práci na jednotlivých třídách FMŠ se speciální péčí a poskytovat individuální mentorské služby jednotlivým pedagogům.

Požadavky na mentora:

 • absolvování kurzu videotréninku,
 • výcvik v oblasti arteterapie,
 • absolvování mentorského výcviku,
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky,
 • minimálně 10tiletou zkušenost s mentorskou prací s pedagogickými týmy v předškolních zařízeních.

Podmínky realizace:

Služba bude poskytována v prostorách MŠ , podrobné prostudování ŠVP MŠ se speciální péčí, osobní pohovor s ředitelkou školy.
Cena za hodinu mentorské služby nepřekročí výši 1000,-- Kč/1 hod.

Termín realizace:

1.2. 2024 – 31. 8. 2025,
po dobu realizace projektu Podpora inovativního vzdělávání a rozvoje pedagogických kompetencí, financovaného z výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK.

Termín odevzdání nabídek:

Do 19. 1. 2024 na adresu školy osobně, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem "Výběrové řízení 1/24"

Platební podmínky:

S mentorem bude sepsána rámcová smlouva na období od 1. 2. 2024 do 31. 8. 2025. Platba za poskytnutou službu bude probíhat v pravidelných měsíčních/čtvrtletních intervalech na základě vystavené faktury.

FMŠ se speciální péčí, příspěvková organizace není plátce DPH.

Výběr zakázky:

Výběr zakázky se uskuteční do 23. 1. 2024
Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději do 31. 1. 2024.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria:

 1. Doložení všech potvrzení o dosažení požadovaného vzdělání.
 2. Během osobního pohovoru s ředitelkou školy musí žadatel přesvědčit o svém pochopení vzdělávacích procesů v našem školním zařízení o své orientaci v problematice inkluzivního vzdělávání a souznění s obsahem ŠVP FMŠ se speciální péčí a s filozofií školy.
 3. Cena mentorských služeb nepřekročí částku 1000,--Kč/ 1 hod.

Odpovědná (kontaktní) osoba za zadání zakázky:

Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Vyvěšeno dne: 11. 1. 2024
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster