Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Výběrové řízení - "opičí dráha""

5.4.2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 3/2023

Název zadavatele : FMŠ se speciální péčí
IČO zadavatele: 65994027
Sídlo zadavatele : Arabská 681/20, Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zadavatele : Irena Hanyš Holemá
Kontaktní osoba : Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Termín zveřejnění:

24.4.2023

Vymezení zakázky:

Poptáváme: návrh, výrobu a instalaci zahradních herních prvků – OPIČÍ DRÁHA

Předmět zakázky

Navržení, výroba a instalace zahradních herních prvků:

  • balanční herní prvky,
  • herní prvky umožňující rozvoj hrubé motoriky.

Podmínky realizace:

Nutná osobní obhlídka místa a konzultace s vedením školy.
Cena zakázky, nepřekročí výši 100.000,-- Kč.
Realizace: dodání do 31.8. 2023.

Termín odevzdání nabídek:

do 10 dnů od vyvěšení na webu školy na adresu školy osobně, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem „Výběrové řízení.

Platební podmínky:

FMŠ se speciální péčí, příspěvková organizace není plátce DPH.

Výběr zakázky:

Výběr zakázky se uskuteční do 11. 5. 2023
Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději do 12. 5. 2023.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria:

  1. cena,
  2. estetické zpracování prvků – návaznost na podobu stávajícího vybavení školní zahrady.

Odpovědná (kontaktní) osoba za zadání zakázky:

Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Vyvěšeno dne: 24.4. 2023
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.

:: Výběrové řízení - výsadba keřů

5.4.2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 2/2023

Název zadavatele : FMŠ se speciální péčí
IČO zadavatele: 65994027
Sídlo zadavatele : Arabská 681/20, Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zadavatele : Irena Hanyš Holemá
Kontaktní osoba : Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Termín zveřejnění:

5. 4. 2023

Vymezení zakázky:

Poptáváme: výsadbu keřů

Předmět zakázky

Výsadba keřů:

  • dle vypracované dendrologické studie a požadavků zadavatele,
  • výsadba podél plotu sousedícího s budovami MP.

Podmínky realizace:

Nutná osobní obhlídka místa a konzultace s vedením školy.
Cena zakázky, nepřekročí výši 100.000,-- Kč.

Termín odevzdání nabídek:

do 10 dnů od vyvěšení na webu školy na adresu školy osobně, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem „Výběrové řízení.

Platební podmínky:

FMŠ se speciální péčí, příspěvková organizace není plátce DPH.

Výběr zakázky:

Výběr zakázky se uskuteční do 14. 4. 2023
Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději do 14. 4. 2023.

Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria:

  1. cena,
  2. termín realizace.

Odpovědná (kontaktní) osoba za zadání zakázky:

Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
E-mail : irena.holema@skolka.org

Vyvěšeno dne: 5.4. 2023
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster