Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Práce v hliněném poli®, lekce FIE a Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Výběrové řízení

15.11.2021

Fakultní mateřská škola se speciální péčí vypisuje výběrové řízení na zakázku

Vymezení zakázky:

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na vedení účetnictví školy a mzdového účetnictví.

Předmět zakázky:

Vedení účetnictví pětitřídní příspěvkové organizace FMŠ se speciální péčí, školní jídelny v programech Gordic a mzdové účetnictví. Požadována je praxe minimálně 3 roky, pojištění odpovědnosti za škodu a znalosti finančních fondů včetně FKSP.

Požadavky:

 • znalost vedení účetnictví v příspěvkové organizaci zřízené územně samosprávným celkem,
 • tvorba a vyhodnocování finančních plánů,
 • tvorba podkladů pro odvody soc, zdravotního pojištění a odvodů finančním úřadům,
 • účtování podle rozpočtové skladby, účtování bankovních účtů - KB (platby-stravné, školné, ostatní a FKSP),
 • příprava podkladů pro měsíční závěrky a čtvrtletních rozborů,
 • účtování v oblasti majetku - odpisy, převody,
 • znalost zadávání a vyúčtování dotací,
 • zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání,
 • zpracování roční inventarizace,
 • osobní předání min. 1x měsíčně,
 • pojištění odpovědnosti za způsobené škody,
 • další úkony související s vedením účetnictví školské příspěvkové organizace.

Zadavatel zakázky:

Fakultní mateřská škola se speciální péčí, příspěvková organizace
IČ: 65994027
Arabská 681/20
160 00, Praha 6

Doba plnění:

od 1.1.2022

Termín odevzdání nabídek:

Do 10.12. 2021 na adresu školy osobně, e-mailem nebo poštou v zalepené obálce. S nápisem "Výběrové řízení". Nabídka bude obsahovat nabídku účetních prací a cenu za práce podle poptávky.

Platební podmínky:

FMŠ se speciální péčí, příspěvková organizace není plátce DPH.

Výběr zakázky:

Výběr zakázky se uskuteční do 15.12.2021. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku řízení e-mailem nejpozději 16.12.2021

Kritéria pro hodnocení nabídek:

 1. odborné zkušenosti v dané oblasti,
 2. reference,
 3. cena
 4. délka praxe v oboru 10%.

Osoba odpovědná za zadání zakázky a osoba kontaktní:

Mgr. Irena Hanyš Holemá,PhD., ředitelka školy
tel. 731 181 954, e-mail: irena.holema@skolka.org

Místo a doba plnění:

Fakultní mateřká škola se speciální péčí, od 1.1.2022

Vyvěšeno dne: 15.11.2021
Sejmuto dne:

Tištěnou verzi zakázky najdete zde.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster