Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Práce v hliněném poli®, lekce FIE a Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Výběrové řízení č. 1/2021

16.4.2021

Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku certifikovaných sad k neinvazivnímu odběru biologického vzorku slin - cucání tampónu pro preventivní testování COVID-19. Úplnou informaci o výběrovém řízení najdete zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2018

Zadavatel

Název zadavatele : FMŠ se speciální péčí
IČO zadavatele: 65994027
Sídlo zadavatele : Arabská 681/20, Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Irena Hanyš Holemá
Kontaktní osoba : Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
Telefon : 731181954
E-mail : irena.holema@skolka.org

1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně na pozemku mateřské školy Arabská 681/20, Praha 6. Jedná se o údržbu travnatých ploch. Nutná osobní návštěva na zaměření!!!

Cenová nabídka bude obsahovat:
identifikační údaje firmy
cenu bez DPH a s DPH za 1 m2 údržby travnaté plochy (sekání, hrabání a likvidace trávy)

2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium je nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy.

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email irena.holema@skolka.org nebo na adresu školy v zalepené obálce "Výzva VŘ 1/2018" do 16. 2. 2018. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky: od března 2018.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dokončení díla.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  • Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
  • Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
  • Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění ? jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
  • Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
  • V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
  • Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení. Zadavatel předložené nabídky nevrací. Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 15. 1. 2018 Irena Holemá, ředitelka školy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 2/2018

Zadavatel

Název zadavatele : FMŠ se speciální péčí
IČO zadavatele: 65994027
Sídlo zadavatele : Arabská 681/20, Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Irena Hanyš Holemá
Kontaktní osoba : Irena Hanyš Holemá, ředitelka školy
Telefon : 731181954
E-mail : irena.holema@skolka.org

1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je údržba živého plotu, křovin a stromů na pozemku mateřské školy Arabská 681/20, Praha 6. Jedná se o údržbu travnatých ploch.

Cenová nabídka bude obsahovat:
identifikační údaje firmy

2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium ? nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy, souhlas se spoluprací na stávajícím způsobu údržby a péče o zahradu s důrazem na zachování jejího rázu, tak jak byl definován v projektu Zahrada Cesta do Světa.

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email irena.holema@skolka.org nebo na adresu školy v zalepené obálce "Výzva VŘ 1/2018" do 16. 2. 2018.

Termín realizace zakázky: od března 2018.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dokončení díla.

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  • Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

V Praze dne 15. 1. 2018 Irena Holemá, ředitelka školy


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster