Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Podpora inovativního vzdělávání a rozvoje pedagogických kompetencí je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Trénink jazykových schopností podle Elkonina

O metodě tréninku jazykových schopností podle Elkonina

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je metodika vycházející z poznatků ruského psychologa D. B. Elkonina. Ten se od poloviny 20. století zabýval výzkumy, které se týkaly výuky čtení. Svou metodiku založil na rozvoji fonematického uvědomování. Dítě má pochopit, že každé slovo má kromě významu také svoji zvukovou formu, a že je tvoří řetězce hlásek - fonémů, které vyslovujeme. Současní odborníci uvádějí jako jednu z hlavních příčin vývojových poruch čtení a psaní nedostatečně rozvinuté fonologické schopnosti.

"Elkonin" v naší mateřské škole

Metodika (TJS), podle které v kroužku pracujeme, je dílem kolektivu autorek pod vedením M. Mikulajové, které Elkoninovu metodiku upravily. Adaptovaly ji na slovenský a později i český jazyk a primárně jí zaměřily na děti předškolního věku (od 5 let). Metodika je rozdělena na dvě etapy: v první se pracuje se zvukovou stránkou jazyka, ve druhé se k hláskám přidávají také písmena. Náplní našeho kroužku je první etapa metodiky.

Začíná se od slabik, které jsou přirozenou artikulační jednotkou řeči. Děti dělí slova na slabiky, rozlišují délku slabik, pohybem i graficky je znázor|ňují (obloučky, čárkami). Později se seznámí s hláskami. Vydělují první a poslední hlásku, postupně pak všechny hlásky ve slově. Učí se skládat slova z jednotlivých hlásek nebo s hláskami manipulovat (přidat, ubrat, změnit) a zjistit, jaké nové slovo vznikne. Seznámí se se s pojmy samohláska, souhláska, dvojhláska, naučí se rozlišovat souhlásky tvrdé a měkké. Jelikož operace s hláskami pouze ve zvukové rovině jsou pro děti náročné, používají barevné žetony, které tuto mentální činnost modelují a činí názornější.

Během setkání děti pracují s Hláskářem - obrázkovým pracovním sešitem, ve kterém vybarvují, kreslí, spojují, zaškrtávají. Potkávají se v něm s obyvateli Krajiny slov, kteří jim přinášejí nové poznatky. Děti se s nimi setkávají nejen v Hláskáři na obrázcích, ale i v podobě látkových postaviček a maňásků.

Trénink jazykových schopností podle Elkonina se využívá u běžných předškolních dětí (jako prevence dyslexie), u dětí s nesprávnou výslovností (dyslálií), s narušeným vývojem řeči (vývojovou dysfázií) u dětí nedoslýchavých či u dětí, jejichž rodným jazykem není čeština. Metodika nenahrazuje logopedickou péči!

Harmonogram

Setkání "Elkonina" probíhají jednou týdně a trvají 30min, vždy pro dvojici dětí. Z každé třídy může na "Elkonina" chodit 6 dětí, tedy obvykle tři dvojice. Každá třída má vyhrazen jeden den v týdnu a to takto:

  • Po - Modrá třída,
  • Út - Zelená třída,
  • St - Žlutá třída,
  • Čt - Červená třída.

Sezení se konají mezi 12:45 a 14:30. Děti docházejí na sezení na základě doporučení třídních učitelů a souhlasu rodičů.

Financování

Do roku 2021 byl trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina je hrazen z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy. Od roku 2021 je zařazen mezi kroužky a tedy hrazen rodiči.logo


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster