Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE)

O metodě FIE

Metoda FIE byla vytvořena izraelským psychologem Reuvenem Feuersteinem za účelem rozvoje schopností a dovedností člověka, které souvisí s inteligencí. Na základě dlouhodobého výzkumu Feuerstein zjistil, že je možné tyto schopnosti (kognitivní funkce) vhodným způsobem stimulovat a rozvíjet tak potenciál daného člověka v jeho nejvyšší možné míře. Na podkladě tohoto zjištění vytvořil propracovanou mezinárodně rozšířenou metodu FIE, která zmíněné funkce rozvíjí a modifikuje.

S metodou FIE je doporučeno začít pracovat už s dětmi předškolního věku. Metoda rozvíjí zejména předpoklady k učení, které děti později využijí nejen při vstupu do základní školy, ale i v dalších navazujících stupních vzdělávání. Jedná se zejména o schopnost soustředění, vytváření pracovních strategií, práci s chybou a rozvoj vyjadřovacích a komunikačních schopností. Název instrumentální obohacování vyplývá ze způsobu, jakým jsou výše zmíněné schopnosti rozvíjeny. ?Instrumenty? jsou pracovní listy vytvořené Feuersteinem a jeho kolegy. Každé dítě má k dispozici svou sadu pracovních listů, kterými ho systematicky a dlouhodobě v rámci jednotlivých lekcí provází vyškolený lektor.

FIE v naší mateřské škole

Lekce FIE v naší mateřské škole probíhají skupinovou formou (maximálně 5 dětí, obvykle však jen 2 děti), díky které se děti učí pracovat ve skupině, rozvíjejí mnoho sociálních dovedností a získávají řadu zkušeností. Děti docházejí na lekce na základě doporučení třídních učitelů a souhlasu rodičů. Ve školním roce 2023-24 budou lekce probíhat v úterý a ve středu, v době odpoledního odpočinku. Lektorkou je pracovnice našeho SPC Daniela Pokorná.

Financování

Lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.logo


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster