Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Divadlo: Legenda o Svatém Martinovi

1.11.2022

V pátek 4.11. dopoledne nám divadelní soubor Pruhované panenky zahraje Legendu o svatém Martinovi. Jako všechna divadelní představení v naší mateřské škole, je i toto hrazeno z příspěvku do Klubu rodičů.

:: Přerušení provozu

31.10.2022

Milí rodiče,
z důvodu školení našeho pedagogického týmu bude dne 18.11. provoz naší školy přerušen.

Děkujeme za pochopení.

:: Poděkování

19.10.2022

Děkujeme všem rodičům, kteří nám přišli pomoci na podzimní brigádu. Přesto, že počasí nám během brigády nepřálo, nám přišlo pomoci více více než 90 lidí. Během brigády jsme vyrobili novou kuchyňku za palet na malé zahradě, pověsili houpačku na lípu, přeházeli oba komposty, vypleli pole jahod, pádové a pískové zóny na celé zahradě, opravili domeček - teepee na velké zahradě, jako obvykle jsme prostříhali tunely v živých plotech a kompletně jsme uklidili zahradu!

Děkujeme, moc si vážíme vaší pomoci, bez které by naše zahrada nemohla být takovou, jakou pro naše děti je.


zobrazit | skrýt další

:: Pozvánka na podzimní brigádu - aktualizováno

11.10.2022
plakátek


Milí rodiče, zveme Vás na PODZIMNÍ BRIGÁDU na naší zahradě, v SOBOTU 15. ŘÍJNA.

Každoročně pořádáme dvě brigády: jarní a podzimní, které nám jednak umožňují udržet naši velkou a krásnou zahradu jako dobré herní prostředí a jednak vždy přinesou zahradě něco nového.

Brigáda se bude konat celý den, od 9:00 do 18:00, můžete přijít kdykoli během dne a na jakkoli dlouhou dobu. Na brigádu zajistíme oběd: budeme podávat dvě různé polévky a nakonec bude jedno dýňové překvapení. Kdo bude polévku chtít, prosíme zapište si do seznamu ve vaší třídě počet porcí. Během dne budeme pálit vetší množsvtí dřeva, takže si všichni můžete přinést něco na opékání.

CO BUDEME DĚLAT:

Letos to bude méně práce, čeká nás hodně prostřihování keřů, pálení dřeva, úklid a údržba zahrady. Máme ale v plánu vyrobit jednu novou věc: druhou kuchyňku z palet - tentokrát na malou zahradu.

Z palet vyrobíme druhou kuchyňku na malou zahradu.

Prostříháme a obnovíme chodbičky v živých plotech.

Vyplejeme pole jahod.

Uklidíme po celé zahradě přírodní materiály: uložíme je, kam patří.

Přeházíme komposty.

Vyplejeme a zryjeme dopadové zony.

Bonusová akce: dokončení opravy prohnilého dna lodi-

Celkově uklidíme zahradu.

CO POTŘEBUJEME:

Protože škola nemá dostatek nářadí, prosíme ty, kteří mají tu možnost, aby si přinesli svoje, anebo nám zapůjčili další nářadí pro ostatní. Letos budeme potřebovat NŮŽKY NA KEŘE, HRÁBĚ, PILY, KOLEČKA. Budete-li mít nějaké otázky nebo náměty k brigádě, nebo můžete-li přispět nějakým materiálem, napište na david.dvorak@skolka.org.

Těšíme se a děkujeme!

:: Balíček pomoci Pražanům

9.10.2022

Naše škola je zapojena do do programu Balíčku pomoci Pražanům, ve kterém můžete požádat o prominutí školného či stravného nebo o příspěvek na mimoškolní aktivity pořádané školou.

  • Žadatelem je zákonný zástupce dítěte, přičemž dítě musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze).
  • Žádost se podává řediteli mateřské školy, kterou dítě navštěvuje.
  • Podmínkou obdržení příspěvku jsou sociální důvody nebo finanční nouze, rodiče tuto skutečnost potvrzují čestným prohlášením.
  • Žádost je třeba podat do 31. 10. 2022, přičemž stravné nebo školné bude prominuto od 1. 11. 2022.

Informace o Balíčku pomoci najdete zde: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi.

:: Informace k zahájení školního roku 2022-23

28.8.2022
plakátek plakátek

Školní rok v naší mateřské škole začne ve čtvrtek 1. září.

Základní informace k provozu školy, to je: co mají děti mít, kdy je škola otevřena a kdy zavřena, kontakty, provozní doby všech oddělení najdete v tomto dokumentu. Je to stejný dokument, který je k dispozici při třídních schůzkách a který obdrželi i rodiče nových dětí na informační schůzce.

Výše školného a stravného

Školné se pro tento rok snižuje na 790,- Kč měsíčně, výše stravného se nemění, zůstává 840,- resp. 882,- Kč. Výše stravného se může během roku změnit. Úplné informace o placení školného a stravného najdete zde.

Harmonogram provozu školy

Pro letošní rok se organizace provozu poněkud změnil, přehled najdete zde.

Celoškolní akce

Termíny letošních celoškolních akcí najdete zde. Zatím tu není uvedeno všechno, co plánujeme.

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční 12. září 2022 od 17:30 ve vašem oddělení. Během schůzek obdržíte aktuální informace týkající se organizace školního roku, budete informováni o celoškolních akcích, kroužcích a podobně. Třídní schůzky budou současně valnou hromadou Klubu rodičů a proto Vás prosíme, abyste se dostavili, i když jste se zúčastnili již loňských nebo předloňských třídních schůzek a neočekáváte žádné nové informace.

Personální změny

Letos opět došlo k několika málo personálním změnám. Do červené třídy se po mateřské jako učitelka vrací Rebeka Hájková, Hana Brožová bude letos učitelkou ve žluté třídě, odkud již před koncem loňského školního roku odešla na mateřskou Anežka Holemá. Z duhové třídy odchází na mateřskou dovolenou Kateřina Smržová, odchází rovněž Iva Frošová, jako nové asistentky nastupují Alžběta Fojtová a Jaroslava Šupová.

Omezení hry na malé zahradě

Na malé zahradě probíhá stavba nové klouzačky. Prosíme vás proto, abyste při pobytu vašich dětí na malé zahradě dbali zvýšené bezpečnosti a nepoužívali klouzačku, dokud vám nedáme vědět. I když se vám bude zdát klouzačka hotová, musí také projít certifikací.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster