Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Práce v hliněném poli®, lekce FIE a Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Přihlašování na kroužky

20.9.2020

Spouštíme přihlašování do odpoledních kroužků zájmové činnosti. Přehled kroužků a všechny další informace najdete na této stránce. Své dítě můžete přihlásit na našem webu pomocí této online přihlášky.

:: DU NAZAHRA DU5 - aktuální informace a program

2.9.2020

Milí rodiče,
včera jsme s organizačním týmem zvážili momentální situaci a vzhledem k tomu, kolik jsme již do organizace minifestivalu investovali úsilí a částečně i peněz, jsme se rozhodli, že pátý ročník DU NAZAHRA DU se bude konat v plánovaném rozsahu. Jsme si plně vědomi, že epidemiologická situace není dobrá, nicméně náš minifestival bude čistě venkovní akcí, které se zúčastníme především my učitelé, rodiče a děti, kteří se potkáváme denně ve školce. Rovněž očekáváme, že se všichni budeme na festivalu chovat zodpovědně, budeme například desinfikovat dětem ruce na každém stanovišti doprovodného programu. Těšíme se, že si s vámi i tak užijeme příjemné odpoledne, budeme rádi, když dorazíte i jen na část programu.

Program DU NAZAHRA DU5

14:30 - 15:10 Anička a letadýlko

15:15 - 16:00 Holektiv

16:15 - 16:45 zpívající filosof O.G.

17:00 - 17:45 Tam Tam Batucada

17:45 - 18:15 Dražba obrazů

18:15 - 19:15 Tančírna Marka a Mardoši

19:15 - 20:30 DJ Baltazar

Doprovodný program pro děti

Papírnická dílna Jaroslava Koubka

Výroba bubnů

Tvůrčí dílna Davida Kouteckého

Keramická dílna Vypáleného Koťátka

Plackování

Korálkování

Občerstvení pro děti i rodiče

Topinky s pestem z Květuščiny zahrádky

Polévky Řeporajská a Kukuklasová, vyrobeno Modráky

Rodinný stánek Zlatý Smolkar

Stánek Pečeno s Láskou ...a rodiči

Baltazarova sýrárna

Cofee makers

Marounkovy klobásy

Dražba obrazů

Od 17:45 proběhne dražba tří obrazů - skupinových prací našich dětí z posledních let. Jsou to velká díla, která si zaslouží další život a mohou ozdobit nějaký větší prostor.

Pampelišky

Pampelišky

Rozměry 365cm x 148cm, barvy Remacol a klovatina na papíře, společná ilustrace modráků ke knize Mileny Lukešové Čáp.

Lambtonská saň

Lambtonská saň

Rozměry 245cm x 110cm, tisk temperami na papíře, společná ilustrace červeňáků ke stejnojmenné anglické pohádce.

Jaro

Lambtonská saň

Rozměry 365cm x 110cm, měkký pastel, lak na vlasy, vodové mořidlo, akryl, společný obraz modráků.

Obrazy jsou rozměrově velké, některé bude třeba před zavěšením zpevnit, například olištovat, transport bude možný jen ve srolovaném stavu.

:: DU NAZAHRA DU5

2.9.2020

Zveme všechny rodiče, děti, babičky, dědečky, přátele a příznivce naší mateřské školy na odložený benefiční hudebně-divadelní minifestival DU NAZAHRA DU5!

DU NAZAHRA DU5

Vystoupí zpívající filosof O.G. | ženské novocirkusové trio Holektiv | bubenická show Tam Tam Batucada | Anička a letadýlko, můžete se těšit na Tančírnu Marka a Mardoši a DJ Baltazara! Bude připraven doprovodný program pro děti a originální občerstvení pro celé rodiny. Výtěžek festivalu bude jako obvykle věnován na rozvoj naší školní zahrady.

Podívejte se na spot k festivalu!TĚŠÍME SE NA VÁS V SOBOTU, 19. ZÁŘÍ OD 14:00 do 21:00! Vstupné je 150,- Kč, děti do 15 let zdarma!

Festival probíhá za podpory Městské části Praha 6 a Klubu rodičů při Fakultní mateřské škole se speciální péčí a organizuje ho sdružení rodičů Dřevěná koza. Festivalu se nemohou zúčastnit psi.

:: Důležitá informace k provozu školy od 1. září 2020

29.8.2020

Milí rodiče, zde jsou důležité informace k provozu školy od 1. září 2020. S ohledem na celostátní opatření proti šíření nemoci Covid-19 budeme uplatňovat níže uvedená opatření. Vezměte na vědomí, že v případě zavedení dalších omezení platných například v regionu hlavního města Prahy nebo specificky v naší mateřské škole, se tato opatření mohou kdykoli změnit.

Opatření:

Počet dětí ve třídě nebude omezen.

Provoz mateřské školy bude standardní, to je u velkých oddělení od 7:00 do 17:00, u Duhového oddělení od 8:00 do 15:00.

Kvůli návratu k obvyklému provozu školy, nebude omezen kontakt dětí mezi třídami. Opět tedy bude možný volný pobyt rodičů a dětí na malé zahradě a to denně do 17:00.

Přístup do školy bude opět skrze spojovací chodbu.

Při příchodu dětí na oddělení budeme opět provádět kontrolu zdravotního stavu a měřit teplotu dětí. Budeme měřit teplotu i rodičům, kteří budou pobývat ve třídě s dítětem při adaptaci, nebo budou ve třídě na návštěvě delší, než je běžný kontakt při přivedení či vyzvednutí dítěte. V případě jakýchkoliv obtíží nebudeme děti přijímat do kolektivu. Prosíme vás, abyste i vy věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí i svému a v případě jakýchkoli obtíží raději nechali děti doma!

První den příchodu do mateřské školy bude nutné odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, bez toho nemůžeme děti přijmout. Rovněž budeme vyžadovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti od osob, které s vámi nežijí ve společné domácnosti a vy je zplnomocníte k vyzvedávání dětí (například prarodiče). Pokud vaše dítě trpí alergií a tedy vykazuje příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma apod.), budeme vyžadovat čestné prohlášení rodiče o zdravotním stavu dítěte.

Dětem budeme před každým jídlem desinfikovat ruce.

Prosíme, ať si děti nenosí do školky žádné hračky z domova.

Vzhledem k tomu, že bude probíhat adaptace nových dětí, budou rodiče moci opět vstupovat do tříd podle potřeby.

Kroužky a individuální aktivity (FIE, Práce v hliněném poli, Elkonin) budou otevřeny jako obvykle, informace o kroužcích se dozvíte do poloviny září.

Děti budou potřebovat roušky, pokud pojedou společně MHD. V tom případě vás budou dopředu informovat třídní učitelé.

Děkujeme Vám, že budete tato opatření dodržovat.

:: Informace k zahájení školního roku

26.8.2020
plakátek plakátek

Školní rok v naší mateřské škole začne v úterý 1. září.

Základní informace k provozu školy, to je: co mají děti mít, kdy je škola otevřena a kdy zavřena, kontakty, provozní doby všech oddělení najdete v tomto dokumentu. Je to stejný dokument, který je k dispozici při třídních schůzkách a který obdrželi i rodiče nových dětí na informační schůzce.

Výše školného a stravného

Školné se pro tento rok zvyšuje na 935,- Kč měsíčně, stravné se rovněž zvyšuje na 840,- respektive 882,- Kč měsíčně. Informace o placení školného a stravného najdete zde.

Harmonogram provozu školy

Pro letošní rok se organizace provozu malinko mění: červené oddělení bude mít provoz od 7:00 do 17:00 ve středu a žluté oddělení v úterý. Harmonogram provozu školy pak najdete zde.

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční 7. září 2020 od 17:30 ve vašem oddělení. Během schůzek obdržíte aktuální informace týkající se organizace školního roku, budete informováni o celoškolních akcích, kroužcích a podobně. Třídní schůzky budou současně valnou hromadou Klubu rodičů a proto Vás prosíme, abyste se dostavili, i když jste se zúčastnili již loňských nebo předloňských třídních schůzek a neočekáváte žádné nové informace.

Personální změny

Proti loňskému školnímu roku došlo k několika personálním změnám. Do červeného oddělení nastupuje na půl učitelského úvazku Hana Brožová, bývalá učitelka z modrého oddělení, na půl učitelského úvazku Markéta Vondrášková, která v naší škole pracuje také jako terapeut metodou Práce v hliněném poli. Na pozici asistenta pak přechází ze žlutého oddělení Katarína Šlepkovská a jako asistent nově nastupuje Jana Vítková.

:: Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

17.6.2020
plakátek

Zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku, která se bude konat ve středu 24. června 2020 od 17:30 ve velkém sále naší mateřské školy.

Program schůzky:

1. představení pedagogického sboru naší mateřské školy;

2. základní informace o naší mateřské škole a školním roce 2020-21;

3. přesun se svými třídními učiteli a učitelkami do tříd, kde bude schůzka pokračovat a rodiče dostanou podrobnější informace o chodu tříd.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster