Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Podpora inovativního vzdělávání a rozvoje pedagogických kompetencí je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

:: Přání a výroční zpráva

9.7.2024

Milí rodiče a děti, přejeme vám, abyste prožili krásné letní prázdniny, uvidíme se opět v pondělí 2. září. Mezitím si můžete přečíst naši pravidelnou výroční zprávu - "Ohlédnutí" za školním rokem 2023-24.

Ohlédnutí:


:: Poděkování a fotografie z eneBENEfestu

2.6.2024

Mílí rodiče, děkujeme vám všem, kteří jste přispěli k úspěchu letošního benefičního festivalu, ať už pomocí s přípravou, dodáním dobrot k prodeji nebo svou účastí na akci. Zvláštní poděkování si zaslouží skvělý organizační tým ze školního Klubu rodičů, který celou akci připravil.
Děkujeme!

eneBENEfest 2024 after movie

Obsah vložený z Youtube uvidíte až po povolení cookies.

Fotografie z eneBENEfestu 2024

zobrazit | skrýt další

:: Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

2.6.2024

Zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku, která se bude konat v úterý 4. června 2024 od 17:30 ve velkém sále naší mateřské školy.

Program schůzky:

1. představení pedagogického sboru MŠ

2. základní informace o naší mateřské škole;

3. přesun se svými třídními učiteli a učitelkami do tříd, kde bude schůzka pokračovat a rodiče dostanou podrobnější informace o chodu tříd.

:: Oslava dne dětí

13.5.2024

Oslava mezinárodního dne dětí se kvůli eneBENEfestu bude konat až 3. června dopoledne. Každá třída si letos oslavu pojme samostatně, ve vlastní režii.

:: eneBENEfest 2024 - AKTUALIZOVÁNO!

6.5.2024

Drazí rodiče, přátelé naší školky,
uložte si do diářů, poznámek a zápisníčků, že se opět po roce chystá největší zahradní akce školky - hravý benefiční festival - eneBENEfest 2024.

S velkou radostí Vás jménem organizačního týmu zveme ve čtvrtek 30. 5. 2024 od 14:00 na školkovou zahradu, kde si budeme celé odpoledne nejen hrát, bavit se, zpívat, tančit a dobře jíst, ale znovu se pokusíme vybrat společnými silami penízky, tentokrát na zastínění kutiště na malé zahradě.

Můžete se těšit na hudební, divadelní, taneční a bubenická vystoupení, která se budou prolínat s workshopy a dílničkami. Nebude chybět dobré jídlo a pití. Celou akcí nás opět moderátorsky provedou talentovaná bývalá dítka školková - sourozenci Julča a Franta Součkovi.


Zapojte se do přípravy festivalu

Prosíme, pokud můžete, zapojte se do příprav festivalu, svou pomocí nebo upečením dobrot k prodeji. Vyberte si, jak můžete pomoci a zapište se do seznamu, který visí v každé třídě.

Jaký byl minulý ročník?

Připomeňte si, jaký byl minulý ročník, ve fotogalerii:

zobrazit | skrýt další

Jaký byl minulý ročník?

Připomeňte si, jaký byl minulý ročník, videem:

Obsah vložený z Youtube uvidíte až po povolení cookies.


A že to byla mimořádně povedená akce je i díky vám všem rodičům, kteří jste se loni zapojili a v rámci kulinářské výzvy přichystali gastronomický zážitek na úrovni věhlasných food festivalů :)

Budeme moc rádi, když se i letos zapojíte svým kulinářským umem. Recepturám se meze nekladou. Bábovky, buchty, perníky, chlebíky, pomazánky, vše je vítáno. Zapisujte se do archů, které budou k dispozici v jednotlivých třídách, kdo je co schopen nepéct či připravit. Celý výtěžek z prodeje dobrot poputuje na již zmíněné zastínění kutiště. Moc se těšíme na vaše výtvory.

Akce je otevřena širší veřejnosti, tak pozvěte své kamarády, známé, rodiče i prarodiče :) Sledujte a sdílejte naši událost na Facebooku a pošlete pozvánku dál!

Těšíme se! Klub rodičů.

:: Výsledky zápisu na školní rok 2024-25

3.5.2024

Fakultní mateřská škola se speciální péčí Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 - 2025 do Fakultní mateřské školy Fakultní MŠ se speciální péčí, Praha 6 dětem s níže uvedenými registračními čísly.

Registrační kódy přijatých dětí:

Seznam registračních kódů otevřete kliknutím.


Zápisové lístky

Zápisové lístky přijatých dětí přijímáme 6. května 2024 od 13:00 do 17:00. V případě, že rodiče přijatých dětí neodevzdají zápisový lístek do naší mateřské školy, na jejich místa postoupí další děti v pořadí podle získaných bodů. Rodiče těchto dětí budeme informovat.

:: Zápis do naší mateřské školy - AKTUALIZOVÁNO!

3.4.2024

Prodloužili jsme zápis o půl hodiny. Začíná již v 9:00!


Milí rodiče,
zveme Vás k zápisu do naší mateřské školy na školní rok 2024-25. Zápis v naší mateřské škole je letos výjimečně jen jednodenní, proběhne 2. května 2024, od 9:00 do 17:30. K zápisu do naší mateřské školy přijďte s dítětem!


plakatek

Proč je třeba přijít s dítětem?

Všechny naše třídy jsou věkově smíšené a proto usilujeme o jejich vyvážené a harmonické složení. Jde nám nejenom o poměr chlapců a dívek, dětí starších a mladších, ale i o temperament nebo specifické kompetence nově přijímaných dětí.

Jsme rovněž školou se speciální péčí a zařazení dětí v programu inkluze do tříd věnujeme mimořádnou péči; to se samozřejmě promítá i do vhodného složení celého kolektivu.

Rovněž se domníváme, že je užitečné, když má dítě určitou představu, jak vypadá školka, do které nastoupí.

Zápis je v naší mateřské škole organizován tak, že si vaše dítě "pohraje ve třídě s našimi učiteli", zatímco rodiče budou podstupovat administrativu přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí

Kritéria, která uplatňujeme při zápisu do naší mateřské školy, najdete zde.

Jak postupovat při zápisu

V každém případě si přečtěte oficiální příručku Jak přihlásit dítě do školky, zde najdete jen stručnější shrnutí:

1. Navštívíte webovou aplikaci městské části Praha 6, která bude v provozu od 3. 4. 2024 do 1. 5. 2024, zde vyplníte jednu žádost o přijetí i pro více mateřských škol najednou, rezervujete si čas, kdy se k zápisu do mateřské školy dostavíte. Tuto žádost vytisknete, případně uložíte jako PDF soubor. Nechcete-li se registrovat elektronicky, můžete vyplnit žádost o přijetí v papírové podobě; tuto můžete získat na ÚMČ Praha 6.

2. Žádost o přijetí necháte potvrdit lékařem; v případě podávání více žádostí můžete použít ověřenou kopii lékařského potvrzení.

3. Žádost o přijetí můžete podat:

osobně v naší mateřské škole 2. května, ve vámi rezervovaném čase,

osobní datovou schránkou (firemní datová schránka není přípustná) - ID naší datové schránky: 4jprpjk,

e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem zaslaným na e-mailovou adresu irena.holema@skolka.org.

Elektronicky podané žádosti musí být doručeny 2. 5. 2024 od 0:00 hodin do 23:59 hodin. Ať už zvolíte jakoukoli metodu doručení přihlášky, vždy obdržíte unikátní registrační kód, pod kterým budete moci na webu www.jakdoskolky.cz sledovat umístění dítěte v jednotlivých školkách. Aktualizace údajů proběhne vždy 1x týdně, a to až do 31. 7. 2024

4. Výsledky zápisu zveřejníme 3. května ve 12:00 na webu naší mateřské školy.

5. 6. května od 13:00 do 17:00 pak odevzáte zápisový lístek do jedné vámi zvolené mateřské školy, kam bylo vaše dítě přijato. Pokud zápisový lístek neodevzdáte, na vaše místo automaticky nastoupí další dítě v pořadí.

Dokumenty potřebné pro podání žádosti o přijetí

vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem,

rodný list dítěte nebo jeho kopii k nahlédnutí,

doklad o trvalém pobytu, tj. občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce případně výpis z evidence obyvatel.

Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do naší mateřské školy na základě doporučení speciálně pedagogického centra nebo jiného poradenského zařízení. Máte-li zájem o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, prosíme kontaktujte ředitelku školy již před zápisem. Prosíme, k zápisu si rezervujte některý termín 2. května. Tento den vám budou k dispozici pracovníci našeho speciálně pedagogického centra!

Dokumenty ke stažení


:: Provoz školy během zápisu

14.4.2024

Milí rodiče,
v den zápisu do naší mateřské školy bude z organizačních důvodů provoz naší mateřské školy omezen. Ve žluté třídě bude probíhat zápis a děti ze žluté třídy budou rozděleny do tříd ostatních. Všechny velké třídy v budou mít provoz pouze do 13:15 (dopoledne), provoz speciální (duhové) třídy bude normální.

Děkujeme za pochopení.

:: Fotografování tříd

14.4.2024
plakátek

Dne 16. 5. 2024 dopoledne proběhne v naší školce fotografování tříd. Opět nás bude fotografovat pan Štěpán Hon a stejně jako loni bude fotografovat třídní kolektivy, skupinky i samostatné portréty. Pokud máte zájem o společnou fotografii třídy, skupinovou nebo individuální fotografii dítěte, přihlaste se k fotografování zde: https://www.myalbum.cz/.

Následně budou fotografie umístěny do skrytých webových galerií, kde si je budete moci prohlédnout a rozhodnout se, zda a v jakém počtu a provedení je chcete objednat. Instrukce ke vstupu do galerií Vám přijdou na e-mail z přihlašovacího formuláře.

:: Poděkování

14.4.2024

Děkujeme všem rodičům, kteří nám přišli pomoci na jarní brigádu. Díky velké účasti rodičů jsme během brigády vyrobili třetí zónu kompostu na velké zahradě, korýtka a stojánky vodní cesty, opěrnou konstrukci nad pole, kde budeme pěstovat hudební nástroje, provedli údržbu pádových zón pod klouzačkami, opravili proutěné teepee na velké zahradě, vyhrabali listí a mech z trávníků, uklidili a částečně vypleli zahradu.

Vážíme vaší pomoci, bez které by naše zahrada nemohla být tak krásná, jako je!


zobrazit | skrýt další

:: Jarní SWAP

30.3.2024

Jarní výměnný bazárek

Během jarní brigády letos proběhne první školkový swap. Pokud máte doma oblečení nebo sportovní potřeby, pro které již nemáte využití, můžete je donést v den brigády a vystavit na chodbu školky. Prosím, noste jen věci, o kterých si myslíte, že ještě někomu udělají radost. Nenoste hračky. Kdokoli si z těchto věcí může cokoliv vybrat a odnést. Bazárek může probíhat od začátku brigády v 9:00 do 16:00, nosit i vyzvedávat věci můžete kdykoliv během dne. Pokud si vaše věci nikdo nevybere, prosím, odneste je nejpozději do 16:30. Centrální odnos nebude zajištěn.


plakatek

:: Pozvánka na jarní brigádu

29.3.2024
plakátek


Milí rodiče, zveme Vás na JARNÍ BRIGÁDU na naší zahradě, která se koná v sobotu, 6. dubna 2024. Přijďte s námi strávit příjemný den na naší zahradě a přispějte k tomu, aby si vaše děti mohly hrát v podnětném přírodním prostředí.

Brigáda se bude konat celý den, od 9:00 do 18:00, můžete přijít kdykoli během dne a na jakkoli dlouhou dobu. Na brigádu zajistíme oběd: budeme podávat jarní polévku, během odpoledne budeme dělat oheň, takže bude možné si opéci vlastní špekáčky. Kdo bude chtít k obědu polévku, prosíme zapište se do seznamu ve vaší třídě.

CO BUDEME DĚLAT:

Větší akce:

1. Vyrobíme třetí a poslední zónu kompostu na velké zahradě. Bude třeba odházet a prosít spoustu materiálu a vyřezat nějaké menší dřeviny.
2. Z velkých bambusových tyčí, které už nepotřebujeme, vyrobíme vodní cestu na velkou a možná i malou zahradu. Bude třeba naštípat a zabrousit bamus, prořezat jeho kolénka, z prken vyrobit stojky.
3. Vyrobíme nějaké konstrukční prvky k novému "pískovišti" na velké zahradě. Bude potřeba vyrobit z prken kotvy do písku.
4. Připravíme pole k zvláštní akci: letos chceme "pěstovat" hudební nástroje. Bude třeba zrýt polovinu pole, rozhrabat tam kompost a zamulčovat. Také sehnat sehnat a připravit materiál na oporu pro pnutí rostlin.

Ostatní:

Kromě toho provedeme pravidelnou údržbu pádových zón pod klouzačkami, vyhrabeme listí a mech z trávníků, opravíme prolézací klackový domeček na malé zahradě, upravíme prostor kolem nových záhonu a kompostu na malé zahradě, opravíme proutěné teepee na velké zahradě.

CO POTŘEBUJEME:

Protože škola nemá dostatek nářadí, prosíme ty, kteří mají tu možnost, aby si přinesli svoje, anebo nám zapůjčili další nářadí pro ostatní.

Letos se budeme kromě údržby zabývat výrobou věcí a proto se hodí: AKUVRTAČJA, KOTOUČOVÁ A PŘÍMOČARÁ PILA, ÚHLOVÁ BRUSKA, PROHAZOVACÍ KATR / SÍTO, MOTOROVÁ PILA, KLADIVO.

Kromě toho budeme potřebovat: hodně železných HRÁBÍ, RÝČE, PILY, LOPATY, STAVEBNÍ KOLEČKO.

Sháníme také materiál: vrbové nebo jiné pruty na opravu teepee na velké zahradě.

Budete-li mít nějaké otázky nebo náměty k brigádě, nebo můžete-li přispět nějakým materiálem, napište na david.dvorak@skolka.org.

Těšíme se a děkujeme!

:: Fotografie ze celoškolní akce vynášení Moreny

24.3.2024

Přidali jsme několik fotografií z letošního vynášení Moreny. Jako každý rok jsme zimu vynesli do Šáreckého potoka.

zobrazit | skrýt další

:: Vynášení Moreny

17.3.2024

Ve čtvrtek, 21. března budeme společně celá škola vynášet Morenu. Jako každý rok půjdeme s Morenou do šáreckého údolí k potoku, kde Morenu zapálíme, do potoka hodíme a zimu tak zaženeme! Během cesty nás čeká celkem pět "zastavení", na každém z nich bude mít jedna z našich tříd připravenou malou akci s folklórním textem.

Tato společná akce začne v 9:20 a skončí až před 13:00, takže oběd bude posunut na 13:00! Bude-li v ráno silně pršet, akce se přesune na některý další den. Prosíme, aby byly děti na cestu dobře vybaveny: turistickými botami a vhodným oblečením. Vynášení Moreny se po dohodě mohou účastnit rodiče; můžete-li a máte-li zájem, domluvte se ve vaší třídě. Mapu, kudy půjdeme najdete na stránce o akci, letošní trasa není vhodná pro kočárky.

:: Fotografie z oslav Masopustu

17.3.2024

Trochu opožděně jsme na web přidali fotografie z oslavy Masopustu. Kvůli špatnému počasí se letos poprvé musel konat náhradní masopustní průvod ve školce. Nás průvod tedy obešel některé třídy a pak jsme dvakrát zabíjeli Klibnu: jednou ve žluté a jednou v zelené třídě. Z některých tříd fotografie bohužel nemáme.

Modrá třída

zobrazit | skrýt další

Žlutá třída

zobrazit | skrýt další

:: Informace o zápisu a kriteria pro přijetí do naší mateřské školy

1.3.2024

Informace o zápisu

Zápis do naší mateřské školy bude letos jednodenní a bude se konat 2. května 2024 od 9:30 do 17:30. Děti budeme přijímat podle níže uvedených kriterií, počet volných míst pro školní rok 2024-25 je:

31 míst ve velkých třídách a 2 místa ve speciální třídě.

Zápisové lístky přijatých dětí přijímáme 6. května 2024 od 13:00 do 17:00. Zápisový lístek je možno odevzdat jen do jedné mateřské školy.

Obecné informace o přijímacím řízení

Školským obvodem je pro mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn. můžete přihlásit své dítě do kterékoliv mateřské školy v rámci m.č. Praha 6, i do více mateřských škol. Přečtěte si oficiální příručku: Jak přihlásit dítě do školky, případně anglicky: How to enroll your child in preschool 2024.

Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami přijímáme do naší mateřské školy na základě doporučení speciálně pedagogického centra nebo nebo jiného jiného poradenského zařízení. Máte-li zájem o přijetí takového dítěte, prosíme kontaktujte ředitelku školy již před zápisem.

Kritéria pro přijetí


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se letos uskuteční 11. března 2024, informace o něm najdete zde.

:: Den otevřených dveří

7.2.2024
plakátek


Milí rodiče, zveme vás na Den otevřených dveří, který se letos uskuteční 11. března 2024 od 9:00. Tato akce je určena pro rodiče, kteří se chtějí blíže seznámit s filozofií naší školy, metodami, které při práci s dětmi využíváme, s přístupem našich učitelek a učitelů.

Program:

9:00 - 10:00 - Setkání s ředitelkou MŠ ve velkém sále školy, zprostředkování základních informací, bude i prostor pro otázky rodičů.

od 10:00 - Prohlídka mateřské školy, návštěva jednotlivých tříd, která bude organizována podle počtu návštěvníků.

Prosíme rodiče, aby z organizačních důvodů dorazili na den otevřených dveří nejpozději v 9:00 a bez svých dětí. Vzhledem k velkému zájmu o Dny otevřených dveří a pro hladké organizační zajištění akce žádáme všechny zájemce o návštěvu, aby se předem přihlásili e-mailem (irena.holema@skolka.org) u ředitelky školy.

Zájemci o speciální, Duhovou třídu

Zvažujete-li přihlášení vašeho potomka od příštího školního roku do naší Duhové (speciální) třídy, budeme rádi, když se již před zápisem (v období od února do dubna) spojíte s učitelkami z Duhové třídy skrze email duhove@skolka.org. V případě zájmu se můžete domluvit na návštěvě třídy. Informace o speciální péče v naší škole najdete na https://www.skolka.org/specialni-pece.html.

Těšíme se na Vás.

:: Pololetní třídní schůzky

31.1.2024
plakátek

Milí rodiče,
v tomto školním roce jsme se poprvé rozhodli zorganizovat pololetní třídní schůzky, které se uskuteční 27. 2. 2024 od 17:30 ve Vašich třídách.

V první části schůzky budete mít možnost získat detailnější informace o tom, co se v průběhu prvního pololetí probíralo v rámci realizovaných témat, co si děti měly možnost vyzkoušet, objevit, prozkoumat a naučit se. Učitelky a učitel Vám popíší, jak děti fungují jako skupina, jak se vyvinuly a posunuly vztahy ve třídě během uplynulého období. Dotkneme se i toho, co plánujeme na druhé pololetí. V této části třídní schůzky bude také prostor pro zodpovězení vašich dotazů, připomínek či nejasností.

Druhá část schůzky bude primárně určena pro rodičům předškoláků / rodiče mladších dětí budou moci odejít. Odborná pracovnice našeho SPC připraví pro učitele podklady k otázkám týkajícím se zápisu do základních škol, případných odkladů školní docházky, vyšetření školní zralosti atd.. I v této části schůzky bude prostor pro Vaše dotazy přímo k tomuto tématu.

Třídní schůzky se týkají pouze velkých tříd – žluté, modré, červené a zelené.

:: Letní příměstský tábor v naší mateřské škole

31.1.2024

Náš letní příměstský tábor je bohužel již obsazen!

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše děti informovat a pozvat k účasti na letním příměstském táboře, který se uskuteční ve dnech 19. 8. - 23. 8. 2024 v areálu naší školky. Tématem tábora bude:

„VAŘENÍ LETEM SVĚTEM“


Na letošním příměstském táboře s dětmi zavítáme opět do kuchyně. Budeme se společně podílet na přípravě jídla, což se loni dětem velmi líbilo. Tentokrát se vydáme každý den do jiné země. Připravíme a ochutnáme tradiční pokrm třeba z Mexika, Itálie, Francie či Vietnamu. Nebude chybět ani návštěva profesionála, který nám ukáže své triky z praxe. Když počasí dovolí, přijde na řadu i vaření na ohni. Nebudeme, ale jenom vařit. Den začneme jógou, vydáme se na procházky, budeme sportovat a něco si vyrobíme na památku.

Během tábora není zajištěna odborná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, proto není možné přijmout dítě s podpůrnými opatřeními.

Cena za pobyt pro jedno dítě je 2.300,- Kč. V ceně je program včetně materiálu a techniky, strava (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pronájem školy, plat lektorů. Tábor se otevírá, pokud se přihlásí alespoň 20 dětí, maximální počet dětí je 25.

Dítě můžete přihlásit do 31.3.2024 přihláškou, kterou si můžete vyzvednout ve své třídě nebo stáhnout zde. „Scan“ přihlášky lze zaslat i e-mailem na adresu irena.holema@skolka.org. Výsledky zápisu na letní tábor zveřejníme 5. 4. 2024.

Přihláška na tábor je ke stažení zde:


:: Prázdninový provoz mateřských škol v Praze 6

31.1.2024

Vážení a milí rodiče,
rádi bychom vás informovali, že na webových stránkách Městské části Praha 6 byly zveřejněny informace týkající se prázdninových aktivit a programů pro děti. Na webové adrese https://www.praha6.cz/potrebuji-vyresit/letni-provoz-materskych-skol-2023_64281.html naleznete kompletní přehled nabídky. Pro ty, kteří preferují tištěné informace, budou tyto informace dostupné i v únorovém vydání měsíčníku Šestka, který je rovněž dostupný online na https://www.sestka.cz/.

:: Masopust 2024

25.1.2024
plakátek plakátek

Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na naši největší celoškolní akci: Masopustní veselici. Tato společenská akce proběhne ve středu, 7. února, ve velkých třídách od 16:30 nebo od 16:00, podle délky programu, v duhovém oddělení již od 15:30. Každá třída bude mít trochu odlišný, samostatný program, některé třídy budou mít průvod masek venku, některé budou ve třídě. Všechny velké třídy se však v 18:30 sejdeme na velké zahradě, kde masopustní veselice vyvrcholí zabitím klibny a společnou písní Masopust držíme.

Tento den nebudeme v 16:00 spojovat děti v jedné třídě! Prosíme rodiče, kteří mají tu možnost, aby vzali své děti před akcí alespoň na chvíli domů nebo provětrat na zahradu, či jakkoli jinak odpočinout.

Pokud se chcete inspirovat, fotografie z minulých masopustů a najdete na stránce o masopustech v sekci celoškolních akcích. Podrobné informace o tom, jak bude vaše třída Masopust slavit, obdržíte od vašich učitelů.

Obsah vložený ze SoundCloud uvidíte až po povolení cookies.

:: PF 2024

28.12.2023

Milí rodiče,
přejeme Vám vše nejlepší v novém roce!

PF 2024

:: Vánoční akce

5.12.2023
plakátek plakátek

Přehled vánočních akcí v naší školce:

19. prosince, dopoledne Vánoční oslavy ve třídách

20. prosince, podvečer Vánoční setkání dětí a rodičů

22. prosince, 10:30 Vánoční zpívání na chodbě

Pozor, v harmonogramu došlo ke změně: Vánoční setkání bude již 20.12. Další informace o vánočních oslavách dostanete ve vašich třídách.

Provoz během vánoc

Vážení rodiče, během vánočních svátků bude naše mateřská škola v době od 23.12.2023 do 1.1.2024 uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

:: Proč školy stávkují?

27.11.2023

:: Stanovisko školy ke stávce ve školství 27. 11. 2023

21.11.2023

Vážení rodiče,
školské odbory vyhlásily stávku, která proběhne v pondělí 27.11. 2023. Po hlasování všech zaměstnanců školy o případném zapojení do plánované stávky bylo rozhodnuto, že naše školka zůstane pro děti otevřena. Zároveň však máme potřebu zveřejnit postoj naší školy k tomuto tématu.

Jednoznačně nesouhlasíme s nastavenými škrty v resortu školství. Uznáváme stávku jako formu vyjádření nesouhlasu se současným stavem a demonstraci obav z dopadů nesystémových rozhodnutí ministerstva školství. Vnímáme jako alarmující, že hledání možností úspor neproběhlo ve spolupráci se zástupci škol a odborníků a navrhovaná opatření jsou v přímém rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+. Za touto strategií stojí mnoho práce a času mnoha lidí a v neposlední řadě mnoho peněz ze státního rozpočtu. Měla být dlouhodobou vizí a nabízet záruky a strategie konkrétních postupů financování pozitivních změn ve školství. Její popření působí nesystémově a nekompetentně.

Naše škola dlouhodobě usiluje o zkvalitňování vzdělávání směrem k jeho větší smysluplnosti s využitím inovativních přístupů a metod. Ačkoli se aktuálně navrhovaná opatření bezprostředně nedotknou naší školy, dotknou se našich absolventů/vašich dětí a budou mít zásadní vliv na jejich cestu vzděláváním. V době zabíhajícího se inkluzivního vzdělávání je zásah do počtu asistentů pro školy - děti i pedagogy - devastující. Nejen že nebude docházet k jeho zkvalitňování, ale nebude možné udržet ani stávající úroveň. Pokud nebude možné dělit předměty (např. jazyky), nebude možné využívat práce v menších skupinách, zmizí prostor pro projektové vyučování a další inovativní směry, vrátí se úroveň školství o mnoho let zpět. Nůžky mezi úrovní vzdělání naší země od standardů nastavených Evropskou unií se budou otevírat.

Jde o naše děti a není nám to jedno!!!!

:: Hledáme asistenta pedagoga

12.11.2023

Hledáme asistenta pedagoga

Hledáme asistentku nebo asistenta pedagoga na plný úvazek s nástupem od 1. 12. 2023. Případnou kvalifikaci pro tuto funkci a zkušenost s předškolními dětmi vítáme. Případní zájemci, prosíme kontaktujte ředitelku školy.

V případě zájmu volejte, nebo pište ředitelce školy: 731 181 954, irena.holema@skolka.org.

:: Poděkování

30.10.2023

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili podzimní brigády na naší školní zahradě. Díky vaší hojné účasti a osobnímu nasazení jsme mohli realizovat oba plánované důležité celky: nové třídní záhony na malé zahradě i druhý díl nového kompostu na velké zahradě. Kromě toho jsme vypleli plevel, ostříhali byliny ve dvorečku, vylepšili teepee z větví na velké zahradě, vypleli pole jahod, obnovili tunely a cestičky v živých plotech, rozvozili kompost a vůbec celkově uklidili zahradu. Byl to pěkný podzimní den, k obědu dvě polévky: dýňová a boršč.

Děkujeme!


zobrazit | skrýt další


Děkujeme také rodičům, kteří přišli na před-brigádu pomoci zrušit staré záhony. Bez jejich pomoci bychom nemohli stavbu nových záhonů během brigády stihnout!


zobrazit | skrýt další

:: Přerušení provozu naší mateřské školy

22.10.2023

Dne 31. 10. 2023 bohužel nepoteče celý den v naší oblasti voda (viz toto sdělení), takže nebudeme moci zajistit hygienu dětí a stravování. Proto bude naše mateřská škola tento den uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

:: Pozvánka na podzimní brigádu

3.10.2023
plakátek plakátek


Zveme všechny rodiče, děti a přátele na PODZIMNÍ BRIGÁDU na naší zahradě, v SOBOTU 21. ŘÍJNA od 9:00 do 18:00.

Každoročně pořádáme dvě brigády: jarní a podzimní, které nám jednak umožňují udržet naši velkou zahradu jako dobré herní prostředí a jednak vždy přinesou zahradě něco nového.

Brigáda se bude konat celý den, od 9:00 do 18:00, můžete přijít kdykoli během dne a na jakkoli dlouhou dobu. Na brigádu zajistíme oběd: budeme podávat dvě různé podzimní polévky. Během dne budeme také dělat oheň kvůli spálení části dřeva, takže si všichni můžete přinést něco na opékání.

CO BUDEME DĚLAT:

Letos nás čeká hodně práce, chceme zrušit staré třídní záhony a místo nich společně vyrobit nové, vyšší a lepší z cihel skládaných nasucho. Na materiál pro tuto práci jsme získali grant m.č. Praha 6. Kromě této velké práce bychom rádi – jako bonus – vyrobili další zónu velkého kompostu na velké zahradě. Jinak nás čeká obvyklý úklid zahrady, prostřihávání keřů, pálení dřeva, úklid, pletí pole a vůbec údržba zahrady. Letošní brigáda bude zahrnovat i fyzicky těžší práce, takže uvítáme zejména tatínky.

CO POTŘEBUJEME:

Protože škola nemá dostatek nářadí, prosíme ty, kteří mají tu možnost, aby si přinesli svoje, anebo nám zapůjčili další nářadí pro ostatní. Letos budeme potřebovat RÝČE, ZAHRADNÍ KOLEČKA, NŮŽKY NA KEŘE, NŮŽKY NA PLECH, SEKERKY, MOTOROVOU PILU A HRÁBĚ. Budete-li mít nějaké otázky nebo náměty k brigádě, nebo můžete-li přispět nějakým materiálem, napište na david.dvorak@skolka.org.

Výjimečná PŘED-BRIGÁDA v pracovní den

Protože bude se záhony hodně práce, chceme staré záhony zrušit předem. Proto vyhlašujeme také dva termíny PŘED – BRIGÁDY“: V PONDĚLÍ 9. ŘÍJNA OD 14:00 DO 18:00 a VE STŘEDU 11. ŘÍJNA OD 14:00 DO 18:00, kdy budeme staré záhony rušit. Tyto termíny jsou především pro toho, kdo by nám rád pomohl, ale přitom nemá čas o víkendu. Můžete se zúčastnit kdykoli během stanovené doby. Tuto práci spíše nebude možné dělat s dětmi.

Těšíme se a děkujeme!

:: Balíček pomoci Pražanům

23.9.2023

I v tomto školním roce můžete žádat o podporu z Balíčku okamžité pomoci Pražanům. Je možné požádat o prominutí školného či stravného nebo o příspěvek na mimoškolní aktivity pořádané školou. Žádost se podává průběžně během školního roku ředitelkce mateřské školy, o podmínkách žádosti se informujte v tomto dokumentu, žádost o odpuštění školného nebo stravného můžete vyplnit zde, žádost o příspěvek na mimoškolní činnost pak zde.

Další informace o Balíčku pomoci najdete zde: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi.

:: Přerušení provozu

19.9.2023

Milí rodiče,
v pátek, 29. 9. 2023 bude v návaznosti na státní svátek a z důvodu vzdělávání zaměstnanců školy přerušen provoz.

Děkujeme za pochopení.

:: Otevřeno přihlašování na kroužky

17.9.2023

Milí rodiče, právě bylo spuštěno přihlašování na kroužky zájmové činnosti v naší mateřské škole. Informace o kroužcích najdete zde: https://www.skolka.org/krouzky.html, přihlašovací formulář pak zde: https://www.skolka.org/krouzky-prihlaska.html.

Prosíme, věnujte pozornost popisu kroužků a kritériím pro přijetí a dbejte rovněž na psychohygienu svých dětí.

:: Informace k zahájení školního roku 2023-24

31.8.2023
plakátek

Školní rok v naší mateřské škole začne v pondělí 4. září. Základní informace k provozu školy, to je: co mají děti mít, kdy je škola otevřena a kdy zavřena, kontakty, provozní doby všech oddělení najdete v tomto dokumentu.

Výše školného a stravného

Školné se pro tento rok zvyšuje na 840,- Kč měsíčně, výše stravného se nemění, zůstává 945,- resp. 987,- Kč. Úplné informace o placení školného a stravného najdete zde.

Harmonogram provozu školy

Pro letošní rok se organizace provozu nezměnila, informace a přehled provozu naěí školy najdete zde.

Celoškolní akce

Termíny letošních celoškolních akcí najdete zde. Kromě našich tradičních akcí se možná uskuteční také druhý ročník eneBENEfestu.

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční 12. září 2023 od 17:30 ve vašem oddělení. Během schůzek obdržíte aktuální informace týkající se organizace školního roku, budete informováni o celoškolních akcích, kroužcích a podobně. Třídní schůzky budou současně valnou hromadou Klubu rodičů a proto Vás prosíme, abyste se dostavili, i když jste se zúčastnili již loňských nebo předloňských třídních schůzek a neočekáváte žádné nové informace.


Personální změny

Jako každý rok i letos došlo k několika málo personálním změnám. Ze zelené třídy odešel Lukáš Konrád a jako asistent nově nastoupil Tomáš Georgij. Z modré třídy odešla Hana Ječmenová, kterou na pozici asistentky vystřídala Emílie Zimová. Z duhové třídy odešla Marika Kimmerová.

Nové prvky na zahradě

Během léta došlo k realizaci projektu Učíme se venku - na zahradě, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů. Díky projektu na velké zahradě vznikl multifunkční polytechnický prostor, nové, větší venkovní terasy u červené a žluté třídy, včetně příslušného mobiliáře a zastínění uvedených prvků. V rámci projektu participace - Dáme hlavy dohromady, financovaného městskou částí Praha 6 vznikla na malé zahradě "opičí dráha", kterou realizovalo Strašné dítě.


  

:: Přání a výroční zpráva

1.7.2023

Milí rodiče a děti, přejeme vám, abyste prožili krásné letní prázdniny, uvidíme se opět v pondělí 4. září. Mezitím si můžete přečíst naši pravidelnou výroční zprávu - "Ohlédnutí" za školním rokem 2022-23.

Ohlédnutí:© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster