Přihlásit odběr zpráv
Novinky v galerii
Aktuální jídelníček

Kliknutím na obrázek zobrazíte větší náhled, PDF verzi jídelníčku najdete zde.
Přehled akcí
stále platné
Podpořili nás

Projekt Podpora inovativního vzdělávání a rozvoje pedagogických kompetencí je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt Učíme se venku - na zahradě je spolufinancován Evropskou unií.


Práce v hliněném poli® a lekce FIE jsou hrazeny z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území Hlavního města Prahy.


Proměnu naší zahrady podpořila Nadace Proměny!


Projekt
ZKVALITŇOVÁNÍ PROCESU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELŮ 2017-19 je spolufinancován Evropskou unií.

Brigády na zahradě

Již mnoho let organizujeme na naší zahradě brigády pro rodiče a děti. Brigády nám nejen usnadňují údržbu naší veliké přírodní zahrady, ale také přispívají formování komunity rodičů a dětí z celé školy. Obvykle se každý rok koná jedna jarní a jedna podzimní brigáda.

Při brigádách udržujeme zeleň, provádíme jednoduché zahradnické práce: přesazování a sázení keřů a stromů, udržujeme dětské záhony, udržujeme pádové zóny pod herními prvky, udržujeme přírodní herní materiál (větve, klády, kameny) tak, aby nebyl dětem nebezpečný. Každá brigáda je nejen pracovní, ale i společenskou akcí, na každou brigádu vaříme dětem speciální jarní neb podzimní polévku.


:: Podzimní brigáda 2023

Díky hojné účasti a osobnímu nasazení rodičů jsme realizovali dva důležité celky: nové třídní záhony na malé zahradě i druhý díl nového kompostu na velké zahradě. Kromě toho jsme vypleli plevel, ostříhali byliny ve dvorečku, vylepšili teepee z větví na velké zahradě, vypleli pole jahod, obnovili tunely a cestičky v živých plotech, rozvozili kompost a vůbec celkově uklidili zahradu. Byl to pěkný podzimní den, k obědu dvě polévky: dýňová a boršč.


zobrazit | skrýt další


Během před-brigády jsme zrušili staré záhony, díky čemuž jsme mohli stavbu nových záhonů během brigády stihnout!


zobrazit | skrýt další

:: Jarní brigáda 2023

I když nám nepřálo počasí a na poslední chvíli jsme brigádu přesouvali ze soboty na neděli, přišlo nám pomoci mnoho rodin a tak se podařilo udělat všechny naplánované práce. Vyrobili jsme druhou zónu velkého kompostu na velké zahradě - to byla velká a těžká práce, vyměnili jsme kačírek v pádové zóně pod klouzačkou na malé zahradě, vypleli pole a připravili ho na další pěstební období, vyrobili jsme nový vrbový domeček na malé zahradě, zahradu jsme celkově uklidili, místy zbavili plevele a shrabali trávníky.


zobrazit | skrýt další

:: Podzimní brigáda 2022

Přesto, že počasí nám během brigády nepřálo, nám přišlo pomoci více více než 90 rodičů a dětí. Během brigády jsme vyrobili novou kuchyňku za palet na malé zahradě, pověsili houpačku na lípu, přeházeli oba komposty, vypleli pole jahod a pádové a pískové zóny na celé zahradě, opravili domeček - teepee na velké zahradě, jako obvykle jsme prostříhali tunely v živých plotech a kompletně jsme uklidili zahradu!


zobrazit | skrýt další

:: Jarní brigáda 2022

Počasí bylo vysloveně aprílové, opravili jsme prolézací domeček na malé zahradě, doplnili pádovou zónu pod věží novým kačírkem, uklidili nepotřebné dřevo, shrabali listí po celé zahradě, opravili plůtky jedlých keřů, doplnili záhony kompostem, zkypřili pádové zóny pod houpačkami, přeházeli všechny komposty, odkůrovali houpačku a altán na malé zahradě. Díky technicky zdatným tatínkům máme ve dvorečku krásnou novou kuchyňku z palet!


zobrazit | skrýt další

:: Podzimní brigáda 2021

Díky hojné účasti rodičů se podařilo udělat všechny plánované práce, přesadili jsme veliký keř z pole, zkypřili jsme pádové zóny u klouzaček, prostříhali tunely v živých plotech, znovu postavili prolézací "domeček" na malé zahradě, přeházeli oba komposty, opravili plůtky kolem keřů a "želvy", znovu postavili "teepe" na velké zahradě, které je mnohem krásnější než dřív, kompletně jsme uklidili zahradu. Velký dík patří panu Svobodovi, který opravil žebřík na věž!


zobrazit | skrýt další

:: Podzimní brigáda 2020

Kvůli platným karanténním opatřením byla brigáda organizována tak, aby současně na jedné zahradě pracovalo vždy jen 6 rodičů najednou. Pracovali jsme tedy postupně ve třech skupinách, vždy po třech hodinách. Bohužel se musela brigáda obejít od obvyklé podzimní polévky :-(.

Během brigády jsme zkypříli pádové zóny pod klouzačkami a věží, vyčistili pole a založili nový květinový záhon na malé zahradě, opravili lezení z větví na malé zahradě, vytřídili a opravili herní "klacky a dřevo", obnovili chodbičky v živých plotech, opravili malý kompost na malé zahradě, vyrobili nové ohrazení jedlých keřů.

Jarní brigáda 2019

Během této brigády jsme vysadili nové keře do jedlé divočiny, opravili houpací žebříček a větvový domeček na malé zahradě, založili nový záhon pro zahradnický kroužek, znovu zavěsili houpačku na lípu, připravili pole a záhony na pěstební sezonu.

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

zobrazit | skrýt další

Podzimní brigáda 2018

Při podzimní brigádě v roce 2018 jsme se především věnovali údržbě dřevěných venkovních stolů, vyměnili jsme kačírek v pádových zónách pod klouzačkami, odkůrovali a instalovali jsme nově získané topolové klády, odkornili jsme přelézací špalky na malé zahradě, shrabali listí a provedli údržbu zeleně.

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

zobrazit | skrýt další

Jarní brigáda 2017

Během této brigády jsme se zaměřili především na prodloužení životnosti věže, která dostala v létě nové "nohy". Celý povrch pod věží jsme vyryli, trávník a štěpku jsme nahradili kačírkem a štěrkem. Za kačírek jsme také vyměnili písek v pádových zónách pod klouzačkami, za nový jsme vyměnili písek v pádové zóně pod houpačkami. Na osetí jsme také připravili pole, provedli údržbu kutiště a jarní úklid celé zahrady, přeházeli jsme kompost a na lípu a třešeň na malé zahradě jsme pověsili malé žebříčky.

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

zobrazit | skrýt další

Podzimní brigáda 2016

Přes to, že práce dvakrát přerušil déšť, jsme provedli tyto práce:

 1. Zryli jsme pole po sklizni brambor, rozhodili jsme po něm novou půdu, kterou nám věnoval pan Mirek Bambušek.
 2. V "lese" jsme vyměnili dva suché stromy, dosadili další hrušeň na kraj remízku. V budoucí "jedlé divočině" jsme vysadili a okůlovali rybízové keříky.
 3. Odkůrovali a upravili větve určené ke hře - zařízli a zabrousili špičaté konce.
 4. Ve dvorečku jsme za hranu opěrné zídky založili prkna jako ochranu proti splavování půdy ze záhonů.
 5. A především jsme postavili nový tříkomorový kompost, který by nevznikl bez materiální pomoci rodiny Youngů - DĚKUJEME!

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

zobrazit | skrýt další

Podzimní brigáda 2015

Během brigády jsme provedli tyto práce:

 1. Zryli jsme políčko po sklizni pohanky.
 2. Provedli jsme údržbu povrchu dvorečku: dvoreček jsme zavezli dalším kačírkem a pískem, zhutnili jeho povrch vibrační deskou, dosadili kameny kolem lavičky pod jabloní a kolem vodní nádrže u pumpy.
 3. Zavezli jsme další písek do dojezdové zóny pod klouzačkou na velké zahradě.
 4. Natřeli jsme venkovní stůl a lavičky na velké zahradě, lavičku pod jabloní a vstupní vrátka na velké zahradě.
 5. Rozebrali jsme a znovu - a lépe - postavili větvový dům na malé zahradě.
 6. Postavili jsme druhou kamennou opěrnou zídku na kutišti na malé zahradě.
 7. Na prkenný plot jsme připevnili začátek potrubní cesty.
 8. Připravili jsme podloží pro budoucí venkovní terasy u žlutého a červeného oddělení: doplnili kačírkem a srovnali.
 9. Opravili lanové lezení v "lese", spálili odpadní dřevo a celkově uklidili zahradu.

I letos byla k obědu výborná dýňová polévka.

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

zobrazit | skrýt další

Jarní brigáda 2015

Během brigády jsme spolu s rodiči vykopali "vanu" pro pádovou zónu pod novou houpačkou, obnovili větvový domeček na malé zahradě, namontovali prkenný plot na malé zahradě u kutiště, vylepšili lanové lezení v "lese" u domečku, nainstalovali nový zahradní stůl na velkou zahradu, uklidili zahradu a převezli spoustu hlíny. Z hlíny u brány "vylezla želva". Nechyběla jarní polévka a večer oheň!

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

zobrazit | skrýt další

Podzimní brigáda 2014

Během podzimní brigády v roce 2014 jsme prováděli přípravné práce pro výsadbu "lesa" a "remízku", tak jak je plánujeme v rámci proměny zahrady. Podařilo se nám strhnout porost skalníků ve svahu na velké zahradě a vykopat i jejich kořeny; vykopali a odvezli jsme dlaždice v podloží bývalého kamínkoviště, vybrali a převezli jsme pěkné kameny ze skalky, která se bude rušit.

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

Jarní brigáda 2014

Kromě běžné údržby jsme začali pracovat na našem projektu proměny zahrady: zasadili jsme první strom budoucího lesa, vyklučili pruh zahrady před žlutým oddělením, aby tudy mohly děti ze speciálního oddělení chodit na zahradu.

Políčka dostala kompost z vrbového proutí a zahradu jsme obohatili o několik nových herních možností: ze starých dřevěných cívek od paní Enochové jsme vyrobili jeden neobvyklý domeček, z lískových a jasanových větví jsme postavili herní domek na malé zahradě, prostřihali jsme v živém plotě nové tajné chodby a obnovily ty staré. Na lípu na malé zahradě jsme zavěsili lano k houpání.

Během dne děti pracovaly na návrzích na podobu naší budoucí zvonice. Příjemný pracovní den byl zakončený táborákem.

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

zobrazit | skrýt další

Jarní brigáda 2013

Během jarní brigády jsme vyměnili písek v pískovišti na velké zahradě, starý písek jsme použili jako podklad nového celku "Kutiště". V živých plotech po obvodu zahrady jsme začali prostřihávat chodbičky - tunely, jako herní porvky. Na zahradě jsme instalovali velké klády, které poskytl lesník, pan Baďouček. Rovněž jsme představili projekt proměny zahrady a shromáždili náměty k jeho realizaci.

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

zobrazit | skrýt další

Podzimní brigáda 2012, zakládání záhonů

Při podzimní brigádě na naší zahradě, jsme založili pět vyvýšených biodynamických záhonů. K obědu byla dýňová polévka.

Vzhledem k ochraně osobních údajů je tu ponecháno jen několik fotografií pro dokumentaci.

zobrazit | skrýt další

Galerie

Zde si můžete prohlédnout fotografie z některých společenských akcí naší školy. Vždy jsou zveřejněny fotografie pouze za poslední tři školní roky. Vzhledem k epidemii Covid-19 se bohužel v posledních letech mnoho společných akcí rušilo a tak v některých kategoriích momentálně žádné fotografie nejsou. Od školního roku 2021-22 také ukládáme většinu fotografií do uzavřených třídních blogů.


© Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681, 160 00, Praha 6
webmaster